Ce am învăţat în tabără

Acum sunt în tabăra cu persoanele cu dezabilităţi şi am învăţat multe lucruri de la ei . Am realizat că sunt persoane  deosebite şi sunt foarte bune la inimă.

Iată două exemple -domnul Victor  şi Maxim.
Maxim are 20 de ani şi are defecte de vorbire, dar aşa cu defect de vorbire, în prima zi m-a strigat şi mi-a dat o broşură cu „Cele 4 legi spirituale”. M-a impresionat mult că Maxim nu a aşteptat să aibă curaj ci pur şi simplu mi-a dat o broşură să o citesc.

Maxim şi domnul Victor

Domnul Victor mergea înainte 10km spre biserică cu căruciorul , 10 km dus şi 10 km întors.
Am realizat altfel versetul :

„Dumnezeu a ales lucurile slabe ale lumii ca să le facă de ruşine pe cele tari.”

În grupul meu de studiu sunt doi băieţi cu sindromul Down, sunt fără răutate şi foarte buni la inimă. Cineva spunea că persoanele cu acest sindrom sunt numiţi „îngeri” pentru lipsa lor de răutate.

„Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.
Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea.” (Evrei 12:14-15)

Iată ce am învăţat la această tabără de la nişte oameni deosebiţi cu o purtare frumoasă.
Aş putea doar să mă rog „Doamne dă-mi curajul care-l au ei şi lipsa lor de răutate ca să pot să fiu plăcut ţie, şi mă pocăiesc de pretextele care le găseam în slujirea mea”.