Este o ruşine să te pocăieşti a doua oară dacă te-ai lăsat de Hristos o dată ?

În discuţie cu un domn în vârstă ,chiar azi,mi-a spus că îi este ruşine să se pocăiască (să se întoarcă la Hristos) şi că nu i se pare serios din partea lui să se pocăiască.
Ca să răspund la această întrebare să vedem exemplul Apostolului Petru înainte şi după moartea Domnului Isus.

Petru nu s-a lăsat de Isus când nu înţelegea mesajul Lui.
În Evanghelia după Ioan este relatat un caz – îmulţirea pâinilor.Deşi mulţimea după acest eveniment a insistat să fie lângă Isus – motivaţia lor nu era corectă. Iar când Domnul Isus le-a vorbit,ei nu au înţeles mesajul Său. Din acest motiv mulţi s-au lăsat de Isus.

Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. În Proroci este scris: „Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.” Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl şi a primit învăţătura Lui vine la Mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veşnică. Eu sunt Pâinea vieţii. Părinţii voştri au mâncat mană în pustiu, şi au murit. Pâinea care Se coboară din cer este de aşa fel, ca cineva să mănânce din ea şi să nu moară.Eu sunt Pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu pe care Îl voi da pentru viaţa lumii.””(Ioan 6:44-51)

Atunci Petru nu s-a lăsat ca toţi ceilalţi ci a rămas lângă Isus.

Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi şi nu mai umblau cu El. Atunci Isus a zis celor doisprezece: „Voi nu vreţi să vă duceţi?” „Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Şi noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.” (Ioan 6:69-71)

Dorinţa lui Petru s-a văzut şi înainte de prinderea lui Isus.

„„Doamne”, I-a zis Simon Petru, „unde Te duci?” Isus i-a răspuns: „Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc Eu; dar mai târziu vei veni.” „Doamne”, I-a zis Petru, „de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viaţa pentru Tine.” Isus i-a răspuns: „Îţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoşul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.” (Ioan 13:36-38)

Cu toţii ştim că Petru s-a lăsat de Domnul Isus de 3 ori într-o singură noapte.
Acum să revin la întrebarea din titlu: este ruşine să te pocăieşti dacă ai călcat legământul cu Isus?
Petru a realizat greşeala sa şi a plâns . A realizat greşala şi şi-a plâns păcatul.Chiar în aceeaşi seară, chiar în aceeaşi clipă. Poate şi tu ai călcat legământul cu Dumnezeu şi îţi este ruşine să spui cuiva sau chiar să vii cu pocăinţă înaintea lui Dumnezeu. Ruşine trebuie să le fie celor care nu se pocăiesc nu celor care doresc împăcarea cu Dumnezeu.
Dintre ucenicii lui Isus a mai fost unul care a greşit mult,aş îndrăzni să spun că a greşit mai mult ca Petru, acesta este Iuda.
Iuda a vândut pe Învăţător , pe Domnul Isus pentru câţiva arginţi. El tot a realizat păcatul din viaţa sa dar spre deosebire de Petru el nu a plâns ci a dorit să fugă de responsabilitate- a acţionat ca un laş.
Te invit să nu fii laş , să nu te ascunzi de Faţa Domnului ci să te pocăieşti căci „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.”