Har şi milă

Harul îţi dă ceea ce nu meriţi.
Milă nu-ţi dă ce meriţi.

Dumnezeu Şi-a arătat harul faţă de noi când ne-a dat viaţa veşnică prin credinţa in Fiul Său, iar noi trebuie să arătăm milă faţă de toţi oamenii.

Aventura cu clasa 11″A” până la graniţă cu România

Cu clasa 11 „A” am mers în alte excursii deosebite, dar ultima a fost extraordinară. Am mers timp de două zile.
Prima destinaţie a fost Pădurea Domnească

Am văzut zimbrii. Aceste animale erau cu miile pe teritoriul Moldovei, iar acum sunt doar 4 sau 5 într-o rezervaţie.

Am găsit şi copacii seculari.

Unii au ales să doarmă sub cerul liber.

Destinaţia finală – lacul Costeşti -Stânca.

La intrarea în Costeşti ne-a întâmpinat primarul localităţii Dragoş Panţîru, şi ne-a povestit isotria localităţii şi despre barajul de la Costeşti.

Este cel mai mare lac din R.Moldova.


Am rămas plăcut impresionat de frumuseţea Moldovei.

Iar pentru cei ce doresc să vadă lacul am găsit şi o hartă:

Ce am învăţat în tabără

Acum sunt în tabăra cu persoanele cu dezabilităţi şi am învăţat multe lucruri de la ei . Am realizat că sunt persoane  deosebite şi sunt foarte bune la inimă.

Iată două exemple -domnul Victor  şi Maxim.
Maxim are 20 de ani şi are defecte de vorbire, dar aşa cu defect de vorbire, în prima zi m-a strigat şi mi-a dat o broşură cu „Cele 4 legi spirituale”. M-a impresionat mult că Maxim nu a aşteptat să aibă curaj ci pur şi simplu mi-a dat o broşură să o citesc.

Maxim şi domnul Victor

Domnul Victor mergea înainte 10km spre biserică cu căruciorul , 10 km dus şi 10 km întors.
Am realizat altfel versetul :

„Dumnezeu a ales lucurile slabe ale lumii ca să le facă de ruşine pe cele tari.”

În grupul meu de studiu sunt doi băieţi cu sindromul Down, sunt fără răutate şi foarte buni la inimă. Cineva spunea că persoanele cu acest sindrom sunt numiţi „îngeri” pentru lipsa lor de răutate.

„Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.
Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea.” (Evrei 12:14-15)

Iată ce am învăţat la această tabără de la nişte oameni deosebiţi cu o purtare frumoasă.
Aş putea doar să mă rog „Doamne dă-mi curajul care-l au ei şi lipsa lor de răutate ca să pot să fiu plăcut ţie, şi mă pocăiesc de pretextele care le găseam în slujirea mea”.

Este o ruşine să te pocăieşti a doua oară dacă te-ai lăsat de Hristos o dată ?

În discuţie cu un domn în vârstă ,chiar azi,mi-a spus că îi este ruşine să se pocăiască (să se întoarcă la Hristos) şi că nu i se pare serios din partea lui să se pocăiască.
Ca să răspund la această întrebare să vedem exemplul Apostolului Petru înainte şi după moartea Domnului Isus.

Petru nu s-a lăsat de Isus când nu înţelegea mesajul Lui.
În Evanghelia după Ioan este relatat un caz – îmulţirea pâinilor.Deşi mulţimea după acest eveniment a insistat să fie lângă Isus – motivaţia lor nu era corectă. Iar când Domnul Isus le-a vorbit,ei nu au înţeles mesajul Său. Din acest motiv mulţi s-au lăsat de Isus.

Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. În Proroci este scris: „Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.” Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl şi a primit învăţătura Lui vine la Mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veşnică. Eu sunt Pâinea vieţii. Părinţii voştri au mâncat mană în pustiu, şi au murit. Pâinea care Se coboară din cer este de aşa fel, ca cineva să mănânce din ea şi să nu moară.Eu sunt Pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu pe care Îl voi da pentru viaţa lumii.””(Ioan 6:44-51)

Atunci Petru nu s-a lăsat ca toţi ceilalţi ci a rămas lângă Isus.

Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi şi nu mai umblau cu El. Atunci Isus a zis celor doisprezece: „Voi nu vreţi să vă duceţi?” „Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Şi noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.” (Ioan 6:69-71)

Dorinţa lui Petru s-a văzut şi înainte de prinderea lui Isus.

„„Doamne”, I-a zis Simon Petru, „unde Te duci?” Isus i-a răspuns: „Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc Eu; dar mai târziu vei veni.” „Doamne”, I-a zis Petru, „de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viaţa pentru Tine.” Isus i-a răspuns: „Îţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoşul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.” (Ioan 13:36-38)

Cu toţii ştim că Petru s-a lăsat de Domnul Isus de 3 ori într-o singură noapte.
Acum să revin la întrebarea din titlu: este ruşine să te pocăieşti dacă ai călcat legământul cu Isus?
Petru a realizat greşeala sa şi a plâns . A realizat greşala şi şi-a plâns păcatul.Chiar în aceeaşi seară, chiar în aceeaşi clipă. Poate şi tu ai călcat legământul cu Dumnezeu şi îţi este ruşine să spui cuiva sau chiar să vii cu pocăinţă înaintea lui Dumnezeu. Ruşine trebuie să le fie celor care nu se pocăiesc nu celor care doresc împăcarea cu Dumnezeu.
Dintre ucenicii lui Isus a mai fost unul care a greşit mult,aş îndrăzni să spun că a greşit mai mult ca Petru, acesta este Iuda.
Iuda a vândut pe Învăţător , pe Domnul Isus pentru câţiva arginţi. El tot a realizat păcatul din viaţa sa dar spre deosebire de Petru el nu a plâns ci a dorit să fugă de responsabilitate- a acţionat ca un laş.
Te invit să nu fii laş , să nu te ascunzi de Faţa Domnului ci să te pocăieşti căci „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.”

Rapirea bisericii Lui Dumnezeu


sursa:Nicu

Ieri a avut loc seminarul „Ce spune Biblia despre închinarea prin cântări”

Ieri, la biserica Bunavestirea , pastorul Vasile Filat a organizat un seminar cu o tematică deosebită : „Cum să te închini lui Dumnezeu prin cântări”.
Am aflat multe lucruri noi despre importanţa care a dat-o David închinării, când se închina David.
Mi-a plăcut mult că poporul evreu a folosit cântările ca şi mijloc didactic foarte eficient şi am văzut şi exemple de astfel de cântări.
Eu credeam că partea închinării cu cântări e responsabilitatea mai mult a grupului de cântăreţi dar am realizat că nu e aşa.
Am rămas mişcat de faptul că Moise, care avea un defect de vorbire, a alcătuit o cântare Domnului, o cântare specială care va fi cântată în ceruri.
Deci, nu contează atât de mult aptitudinile de cântăreţi ci atitudinea inimii.

Mulţumesc mult pentru acest seminar, căci am învăţat multe lucruri noi.

 

Malawi – între democraţie şi păgânism

In epoca drepturilor omului, si vrajitoarele incep sa-si ceara drepturile. De ce nu? Si ele au dreptul la demnitate, platesc taxe, nu fac paguba nimanui. Cam asa suna argumentele si privind homosexualitatea. Aceleasi argumente folosesc si vrajitoarele din micuta tara Malawi, o limba de pamant inghesuita intre Zimbabwe si Mozambic. Recent, ele au atacat in instanta o lege veche de peste 100 de ani, care incrimineaza vrajitoria. Cazul e sprijinit de organizatia britanica ateista Association for Secular Humanists. Cu cativa ani in urma, aceasta organizatie s-a amestecat si in Romania, adresand o Scrisoare Deschisa Ministerului Educatiei si cerand predarea ateismului in scolile româneşti.

(AFR)

Biblia spune că vrăjitoria este păcat şi practicarea acestuia va afecta întreaga ţară. Mulţi se ascund după denumire –fie magine albă fie neagră – tot vrăjitorie şi păcat e!
La noi în ţară de Sf. Andri se practică ghicitul pentru a afla cine îţi va fi ursitul. Nu se poate aşa ceva într-o ţară creştină . Nu se poate amesteca creştinismul cu păgânismul.

A sluji cu dragoste înseamnă a sluji calitativ

Capitolul 13 din prima epistolă către Corinteni vorbeşte mult despre dragostea în slujire. Nu e doar dragoste faţă de persoana cu care eşti căsătorit sau doreşti să te căsătoreşti ci e o dragoste în acţiune, o dragoste ca şi motivaţie.

Poţi să faci lucruri de calitatea ca formă , dar nu ca şi motivaţie. Poţi să-ţi dai toată averea săracilor şi să-ţi dai şi viaţa – dar fără adevărata motivare este nimic.

„Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor. Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.”

Dragostea trebuie să fie un element indispensabil vieţii de creştin. Cartea sa de vizită.

Ce schimbă motivaţia de slujire?

  • invidia
  • mândira
  • lipsa de răbdare
  • egoismul
  • răutatea
  • nelegiuirea
  • minciuna.

Gândurile rele schimbă atitudinea omului faţă de semenii săi. Şi în loc să le slujeşti – le încurci şi lor şi ţie.

„Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.” (1 Ioan 2:10-11)

De obicei , conflictele nerezolvate duc la invidie, răutate şi dorinţă de răzbunare. Astfel de gânduri sunt o piedică pentru fiecare din noi să-şi manifeste dragostea faţă de cei din jur.
O soluţie ar fi iertarea celui vinovat. A ierta pentru a putea iubi, aşa cum ne-a iubit şi Dumnezeu.

O hartă 3D a Sistemului Solar

Puteţi vedea pe portalul Biblical Discovery o hartă 3D a Sistemului nosru Solar.

Noi Îl Asteptam