Tradiţie sau oamenii ?(Ioan 5:1-16)

Pe vreamea când Domnul Isus era pe Pământ s-a întâmplat următoarele:

După aceea era un praznic al iudeilor; şi Isus S-a suit la Ierusalim.”

Isus vindecă omul bolnav

De sărbători , evreii se suiau la Templu , binenţeles acolo erau foarte multă lume- tot Israelul, posibil, s-a adunat.

În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare, numită în evreieşte Betesda, care are cinci pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, care aşteptau mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora, din când în când, în scăldătoare şi tulbura apa. Şi cel dintâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani.”

Boala acestui bărbat a ţinut 38 de ani. Ceea ce înseamnă dorinţa lui de a se însănătoşi era foarte mare, în special atunci când vedea alţii sunt vindecaţi imediat ce intră în scăldătoare.

Isus, când l-a văzut zăcând, şi fiindcă ştia este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei te faci sănătos?””

Domnul Isus ştia problema acestui bărbat, ştie probema fiecăruia. La începtul lucrării , la nunta din Cana aflăm Domnul Isus ştie ce este în inima fiecăruia. El ştie durerile şi îngrijorările fiecăruia. El ştie când în inima ta , a mea, apare ura, neliniştea, necredinţa sau amărăciunea.
Dar cred trebuie învăţăm de la bărbatul bolnav să nu renunţăm.
Dumnezeu ar dori ca fiecare aibă vindecare spirituală.

„„Doamne”, I-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni bage în scăldătoare când se tulbură apa; şi, până duc eu, se coboară altul înaintea mea.” „Scoală-te”, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă.””

Dumnezeu poate vindeca imediat însă poate lase boala în trupul omului, ca şi în cazul lui Pavel.

Îndată omul acela s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: „Este ziua Sabatului; nu-ţi este îngăduit să-ţi ridici patul.” El le-a răspuns: „Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: „Ridică-ţi patul şi umblă.” Ei l-au întrebat: „Cine este Omul acela care ţi-a zis: „Ridică-ţi patul şi umblă”?”Dar cel vindecat nu ştia cine este: căci Isus Se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela.”

Aici vine contradicţia tradiţionaliştilor cu Domnul Isus. Cine pentru tine este mai presus:Cuvântul lui Dumnezeu sau înţelegerea oamenilor a ascultării de Dumnezeu?

După aceea Isus l-a găsit în Templu şi i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum nu mai păcătuieşti, ca nu ţi se întâmple ceva mai rău.””

Odată ce ai început asculţi de Dumnezeu şi ţi-ai predat viaţa Lui – nu cocheta cu păcatul. Nu încerca te întorci la modul tău de viaţă.

Omul acela s-a dus şi a spus iudeilor Isus este Acela care-l făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început urmărească pe Isus şi căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua Sabatului.”

Interesant este faptul iudeii au dorit să-L omoare pe Isus doar pentru a vindecat un um de Sabat. Ei erau gata omoare un om de Sabat pentru El a vindecat un om. Însă acest incident nu l-a oprit pe Isus facă voia Tatălui.
Pe tine ce te opreşte faci voia Tatălui ceresc?

sursa imagine:pasi.ro