Richard Wurmbrand- ” Ce putem lua cu noi „


Pluton este cea mai apropiata planeta de Soare?

Nu, Pluton este cea mai îndepărtată planetă din Sistemul nostru Solar. Cea mai apropiată planetă este Mercur.

Pluton se află la peste 4 miliarde km de Soare , pe când Mercul la doar 50 milioane km.

Pluton face parte din planetele pitice.

Unii oameni de ştiinţă despre Biblie

„Mărturisesc că maiestatea Scripturii m-a umplut de uimire: sfinţenia Evangheliei vorbeşte inimii mele. Este cu putinţă ca Acela a cărui viaţă este povestită acolo să fie numai un om ? Este cu putinţă ca o cartea aşa de sublimă şi totodată aşa de simplă să fie scrisă de oameni ?” (Jean Jacques Rousseau, scriitor francez)

„Înaintea tuturor celorlaltor cărţi , cartea aceasta -Biblia- trebuie să intre în casa mea.” (Johann Heinrich von Madler, astronom)

„Binecuvantare prin suferinta ” Richard Wurmbrand

Un exemplu de dragoste ce copleşeşte.

#inchisoare, #dragoste, #isus, #richard-wurmbrand

Tradiţie sau oamenii ?(Ioan 5:1-16)

Pe vreamea când Domnul Isus era pe Pământ s-a întâmplat următoarele:

După aceea era un praznic al iudeilor; şi Isus S-a suit la Ierusalim.”

Isus vindecă omul bolnav

De sărbători , evreii se suiau la Templu , binenţeles acolo erau foarte multă lume- tot Israelul, posibil, s-a adunat.

În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare, numită în evreieşte Betesda, care are cinci pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, care aşteptau mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora, din când în când, în scăldătoare şi tulbura apa. Şi cel dintâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani.”

Boala acestui bărbat a ţinut 38 de ani. Ceea ce înseamnă dorinţa lui de a se însănătoşi era foarte mare, în special atunci când vedea alţii sunt vindecaţi imediat ce intră în scăldătoare.

Isus, când l-a văzut zăcând, şi fiindcă ştia este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei te faci sănătos?””

Domnul Isus ştia problema acestui bărbat, ştie probema fiecăruia. La începtul lucrării , la nunta din Cana aflăm Domnul Isus ştie ce este în inima fiecăruia. El ştie durerile şi îngrijorările fiecăruia. El ştie când în inima ta , a mea, apare ura, neliniştea, necredinţa sau amărăciunea.
Dar cred trebuie învăţăm de la bărbatul bolnav să nu renunţăm.
Dumnezeu ar dori ca fiecare aibă vindecare spirituală.

„„Doamne”, I-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni bage în scăldătoare când se tulbură apa; şi, până duc eu, se coboară altul înaintea mea.” „Scoală-te”, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă.””

Dumnezeu poate vindeca imediat însă poate lase boala în trupul omului, ca şi în cazul lui Pavel.

Îndată omul acela s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: „Este ziua Sabatului; nu-ţi este îngăduit să-ţi ridici patul.” El le-a răspuns: „Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: „Ridică-ţi patul şi umblă.” Ei l-au întrebat: „Cine este Omul acela care ţi-a zis: „Ridică-ţi patul şi umblă”?”Dar cel vindecat nu ştia cine este: căci Isus Se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela.”

Aici vine contradicţia tradiţionaliştilor cu Domnul Isus. Cine pentru tine este mai presus:Cuvântul lui Dumnezeu sau înţelegerea oamenilor a ascultării de Dumnezeu?

După aceea Isus l-a găsit în Templu şi i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum nu mai păcătuieşti, ca nu ţi se întâmple ceva mai rău.””

Odată ce ai început asculţi de Dumnezeu şi ţi-ai predat viaţa Lui – nu cocheta cu păcatul. Nu încerca te întorci la modul tău de viaţă.

Omul acela s-a dus şi a spus iudeilor Isus este Acela care-l făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început urmărească pe Isus şi căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua Sabatului.”

Interesant este faptul iudeii au dorit să-L omoare pe Isus doar pentru a vindecat un um de Sabat. Ei erau gata omoare un om de Sabat pentru El a vindecat un om. Însă acest incident nu l-a oprit pe Isus facă voia Tatălui.
Pe tine ce te opreşte faci voia Tatălui ceresc?

sursa imagine:pasi.ro

Ungaria promovează viaţa

Luna trecuta, Ungaria a adoptat o nouă constituţie care include un articare protejează viaţa din momentul conceperii.

Articolul II prevede:

„Demnitatea umană este inviolabilă. Fiecare fiinta umana are dreptul la viaţă şi la demnitate umaneă. Viaţa  embrionară şi fetală sunt supuse protecţie din momentul concepţiei. „

Acum, oficialii maghiari sunt în  lansarea unei campanii de anunţuri concepute pentru a demonstra umanitatea copilului nenăscut, de a reduce rata de avort  şi de a salva vieţile copiilor înenăscuţi.
Pe unul din panouri este un copil cu un mesaj pentru mama sa , care , probabil doreşte să-l avorteze:

Am înţeles dacă nu eşti pregătită pentru mine … dar mai degrabă m-au pune pe Facebook pentru adoptare, LET ME LIVE!”

sursa :lifenews.com

Planeta privilegiată

Am găsit acest video integral.

http://www.youtube-nocookie.com/v/bnmgzsnQojo?fs=1&hl=ro_RO

Cum a apărut Luna? (ziua a patra)

Răspunsul la întrebare parcă ar fi simplu. Sunt două ipoteze:

1. A fost creată de Dumnezeu în primele 6 zile ale creaţiei.
Luna a fost creată în ziua a patra împreună cu Soarele şi restul universului:

” Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii; şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele. Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra.” (Geneza 1:14-19 )

Biblia prezintă şi motivul pentru care a fost creată Lună – să lumineze Pământul.

2. Luna s-a desprins de Pământ în urma impactului acestuia cu un corp ceresc.
Binenţeles că acest eveniment trebuia să aibă loc miliarde de ani în urmă.
Un articol prezintă o explicaţie destul de interesantă:

„Cei doi oameni de stiinta (Rob de Meijer si Wim van Westrenen) afirma ca, in urma efectului fortei centrifuge a Terrei, forta ce a concentrat cantitati uriase de uraniu si thoriu aproape de suprafata scoartei terestre, in regiune Ecuatorului, a avut loc o reactie nucleara in lant, similara cu cea a bombelor atomice de astazi, insa cu mult mai puternica. Atat de puternica incat sa smulga o uriasa bucata din scoarta terestra si sa o propulseze pe orbita. Nimic altceva decat Luna de astazi.”

Aici apar câteva întrebări:
Uraniu şi Toriu erau în stare pură sau în compuşi ? Dacă erau în stare pură atunci trebuia să se respecte principiul maselor critice pentru a avea loc o fisiune nucleară . Ştiind că timpul de înjumătăţire pentru Uraniu şi toriu este de miliarde de ani, unde este  radioactivitatea rezultantă din această fisiune ? De ce fonul radioactiv a naturii este foarte mic? Nu trebuia să fie mai mare?
Zăcămintele de elemente radioactive trebuiau să fie pure, sau cu puritate înaltă, ceea ce este în contradicţie cu realitate.
Dacă s-a rupt o bucată din planetă – unde sunt urmările ? De ce nu avem un spaţiu gol cât Luna? Pământul ar trebui să arate ca un măr muşcat.
În urma exploziei nu putea să se rupă un corp de formă sferică şi să fie propulsat cu o viteză de 8 km/s (prima viteză cosmică) pentru a se roti în jurul Pământului. Deşi viteza de 8km/s este una destul de modestă, trebuia o viteză mai mare.
Dacă zăcământul de uraniu se afla la suprafaţă de ce a avut loc (ipotetic) o ruptură cu adâncimea de mii de kilometri? (diametrul Lunii este de 3400 km!!)
În urma impactului cu un corp ceresc (într-un asemenea caz) orbita Pământului trebuia să se schimbe. Deci putem afirma că Pământul putea să părăsească orbita şi să se „plimbe” prin Univers. Dacă este aşa – atunci planeta noastră nici nu s-a format în Sistemul nostru Solar.

Aşa să fie oare?

Botezul cu Duhul Sfânt şi vorbirea în limbi

Tema botezului cu Duhul Sfânt şi vorbirea în alte limbi este un subiect de dezbateri pentru unii, pentru alţii – o temă greu de înţeles. De ce sunt păreri diferite asupra acestui subiect? Mulţi creştini nu au o părere clară sau , din cauza multitudinii de opinii, nici nu se înteresează şi nu doresc să cerceteze această temă.
Vă propun să vedeţi acest seminar condus de pastorul bisericii Buna Vestirea Vasile Filat. Mai multe articole scrise de pastorul Vasile Filat le puteţi găsi pe portalul www.moldovacrestina.net