„Nevinovaţii” vinovaţi

Ce se întâmplă cu cei ce nu au cunoscut pe Dumnezeu şi nu au auzit de Domnul Isus?
Iată ce spune Scriptura:

„Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăbuşe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.
În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El.
Aşa că nu se pot dezvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. ” (Romani 1:18-21)

Dacă te uiţi cu băgare de seamă vezi însuşirile nevăzute ale lui Dumnezeu.
-Dumnezeu a creat universul infinit de mare tocmai pentru a arăta puterea Sa.

  • omul este atât de diferit de alte vieţuitoare şi atât de complex că nu putea fi rezultatul unui accident.
  • creierul omului are atâtea funcţii că încă ne minunăm cum de reuşeşte să le facă pe toate.
  • suntem unici în Sistemul Solar şi unici în univers – dar tot căutăm ceva inteligent , ceva, dar nu pe Dumnezeu.

Natura, creaţia are amprenta unui Creator, Îi poţi recunoaşte stilul în tot ce a creat. Totul a fost creat pentru a exista într-o atmosferă de oxigen şi prezenţă de apă, la temperaturi de aproximativ 20 C.
Oare suntem un accident? Un produs al evoluţiei? Care va fi scuza noastră în ziua judecăţii?
Nu ne vom putea dezvinovăţi!!