Dumnezeu a creat timpul

Citind cartea „Bazele biblice ale ştiinţei moderne” de Henry M.Morris am rămas plăcut surprins că autorul a observat un lucru care mie îmi scăpase – Dumnezeu a creat timpul.

În cartea Genesa , primul verset spune aşa:

La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.”

În prima zi Dumnezeu a făcut cerurile, pământul şi lumina . Dar expresia „la început” spune încă ceva – despre crearea timpului.

Evanghelia după Ioan începe la fel:

„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. „(Ioan 1:1-3)

În primele versete vedem unele detalii:

  • la început era Dumnezeu şi Domnul Isus (Cuvântul),
  • toate lucrurile au fost create prin Isus (prin Isus au fost făcute cerurile şi pământul , lumina şi timpul).

Fizicienii au reuşit să împartă timpul în secunde , milisecunde, chiar şi cuante, dar nu pot să-i schimbe nimic din continuitatea sa.

Dacă Dumnezeu este creatorul timpului este incorect să căutăm care e vârsta Lui deoarece noi percepem timpul ca o continuitate şi el (timpul) are începutul de la prima zi a creaţiei.

Şi mai ştim ceva- Dumnezeu ne-a hotărât la fiecare o perioadă de timp pe acest pământ. Ce faci tu cu timpul tău?

Cât timp pui pentru Dumnezeu?