Ce uneşte creştinii?

Cartea Efeseni vorbeşte despre unitatea care trebuie să fie între creştini:

„Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea, pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste, şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. „(Efeseni 4:1-6)

Ce au creştinii în comun:
-sunt un singur trup.

  • au o singură nădejde,
  • au un singur Dumnezeu,
  • o singură credinţă,
  • un singur Duh,
  • un singur botez.

Fiindcă au atâtea în comun, cum ar trebuie să se poarte unii faţă de alţii ?

  • cu toată smerenia şi blândeţea,
  • cu îndelungă răbdare;

-să ne îngăduim unii pe alţii în dragoste.

De fapt, a fi născut din nou şi presupune să ai  Duhul Sfânt care îţi dă dragoste.
Nu poţi sluji altora dacă nu ai dragoste pentru ei. Nu se vede că eşti condul de Duhul Sfânt – dacă nu ai blândeţea lui Dumnezeu şi răbdare.