Cum să faci deosebire între oamenii răi şi oamenii buni?

Întrebare:

Am citit postarea dumneavoastră referitoare la „oamenii buni și oamenii răi”. după părerea dumneavoastră, care sunt oamenii buni și care sunt oamenii răi? Care sunt criteriile după care ar trebui să-i departajăm? Vă mulțumesc!

Foarte mult vorbeşte despre omul rău şi omul bun cartea Proverbe. Pentru a răspunde la întrebare voi folosi capitolele 10-12.

Cel rău:
-gura celor răi ascunde silnicie (10:6)
-cel rău îşi întrebuinţează venitul pentru păcat. (10:16)
-gura celor răi spune răutăţi (10:32)
-cu gura lui, omul nelegiuit pierde pe aproapele său (11:9)

 • cel rău dobândeşte un câştig înşelător (11:18)
 • cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului (11:20)
 • aşteptarea celor răi este numai mânie. (11:20)
 • Domnul osândeşte pe cel plin de răutate (12:2)
 • sfaturile celor răi nu sunt decât înşelăciune (12:5)
 • cuvintele celor răi sunt nişte curse ca să verse sânge (12:6)
 • înşelătoria este în inima celor ce cugetă răul (12:20)

Cel bun (neprihănit):
-umblă fără prihană, umblă fără teamă (10:9)
-cel neprihănit îşi întrebuinţează câştigul pentru viaţă (10:16)
-buzele celui neprihănit ştiu să vorbească lucruri plăcute (10:32)

 • nevinovat (11:5)
 • cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuţi (11:20)

-dorinţa celor neprihăniţi este numai bine (11:20)
-urmăreşte binele (11:27)
-omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului (12:2)

 • gândurile celor neprihăniţi nu sunt decât dreptate (12:5)
 • cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună (12:26)

Evanghelia după Matei ne dă mai multă lumină:

“Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.”(Matei 7:17-18)

Omul rău se vede după faptele sale rele, lui nu-i este în fire să facă lucuri bune. Exact aşa e cu omul bun – lui nu-i este caracteristic să facă lucruri rele. Modul lor de viaţă (faptele lor) îi caracterizează pe ambii.

“Nu înţelegeţi că orice intră în gură merge în pântece şi apoi este aruncat afară în hazna?
Dar, ce iese din gură vine din inimă, şi aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.”” (Matei 15:17-20)

Domnul Isus afirmă că un om cu gânduri rele va căuta să facă faptele din mintea lui. Faptele noastre sunt o continuitate la gândurile noastre. Noi facem ceea ce gândim. Un om care are o vorbire urâtă nu poate fi un om bun. La noi în popor este o expresie:”Mai înjură el din când în când, dar e om cu inimă bună” Chiar aşa să fie?

Cum sunt faptele tale? Gândurile tale sunt curate? Analizează-ţi gândurile în lumina versetelor de mai sus.

În una din epistolele sale, Apostolul Pavel a afirmat:

„Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii,nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru. ” (1 Corinteni 6:9-11)