O nedumerire…

Conform ipotezei de „încălzire globală” temperatura Pământului ar tre bui să crească încet şi sigur, atunci de ce se spune că în acest an va fi cea mai rece iarnă din ultimii 1000 de ani?

 

Apropo, măsurările meteorologice în România au fost începute în 1770 de către chimistul Petru Poni. Atunci de unde vine informaţia de o mie de ani înmă ?

Ce credeţi despre aceasta?