Unde scrie in Scriptura ca Scriptura trebuie sa fie singura autoritate?

întrebarea din titlu este una provocatoare şi vine din partea persoanelor care doresc să adauge şi alte cărţi la Sfânta Scriptură.
Să vedem ce spune Biblia despre alte învăţături:

Biblia este insuflată de Duhul Sfânt.
Fiecare carte din Sfânta Scriptură are origine dumnezeiască – adica nu a fost scrisă şi inventată de nici o minte umană.

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. „(2 Timotei 3:16-17)

Deci , nu există cărţi din Biblie care să nu fie inspirate de Dumnezeu (mă refer la cărţile canonice, cele 66 de cărţi).
În consecinţă:

  • dacă Dumnezeu şi-a revelat voia în Cuvântul Său (Biblia) atunci voia Sa poate fi afaltă din acest Cuvânt.
  • orice altă revelaţie poate să fie de o altă inspiraţie decât cea a Duhului Sfânt.

Avem nevoie de alte revelaţii care să ne ajute să înţelegem mesajul Bibliei?
Răspunsul este -nu. Iată şi argumentarea:

„Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.Căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt. „(2 Petru 1:20-21)

Cineva a afirmat că e vorba şi despre prorociile făcute de persoane care nu sunt autorii Bibliei.
Deşi este clar spus că proorociile trebuie să fie inspirată de Duhul lui Dumnezeu.
Unii , afirmând că sunt prooroci ai Domnului au adăugat voia lor şi au spus că este de aceeaşi valoare ca şi Biblia. Aceste adăugiri şi au dus la aparţia mai multor secte.

Apostolul Pavel şi Ioan au dat unele criterii după care să deosebim învăţătura sănătoasă şi cea greşită:

„Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos, la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură, şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema! Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor, sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos. „(Galateni 1:6-10)

Învăţătura greşită este diferită de ce este prezentat în Biblie. Este o altă învăţătură decât cea lăsată de apostoli, o Evanghelie care vine în contradicţie cu învăţăturile lui Isus Hristos.

” Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu; „(1 Ioan 4:2)

Unii oameni nu recunosc că Domnul Isus a venit în trup pe pământ.

În concluzie: Biblia este inspirată de Duhul Sfânt şi conţine prorocii care , la fel , sunt date de Dumnezeu şi sunt corecte. Celelate învăţături care contrazic Sfintele Scripturi – nu pot fi inspirate de acelaşi Duh.
Pentru a deosebi învăţătura greşită de cea adevărată – trebuie să cunoşti învăţătura adevărată.