A fost o dezbatere corectă dintre baptişti şi ortodocşi?

Joi , pe data de 30 septembrie am asistat la dezbaterea dintre ortodocşi şi baptişiti pe tema „Dezbaterea teologică dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Baptistă cu privire la raportul dintre Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie„.
Analizând dezbaterea şi regulamentul dezbaterii am ajuns la concluzia că s-au produs unele erori voite (încălcări) ale acestui regulament.

1 Regulamentul afirmă

„Pe parcursul întregii dezbateri se va vorbi doar la subiectul convenit, fără abateri. Dezbaterile vor fi organizate în trei reprize: a) câte un comunicat de maxim 30 de minute din partea fiecărei părţi;”

Prima parte a presupus perzentarea unui referat /comunicat:
-ortodocşii au prezentat în 35minute

  • baptiştii – în 33 minute.

„Moderatorul nu are dreptul să fie părtinitor sau subiectiv în cronometrarea timpului sau în alte privinţe „

Ieromonahul Petru în loc să prezinte poziţia oficială a Bisericii Ortodoxe -a prezentat „extremele” bisericii protestante în contrast cu unele „rătăcirii”

  • bisericii romano-catolice.

-„rătăcirile” lui Luther.
A atacat mai mult biserica protestantă decât a prezentat poziţia Bisericii Ortodoxe – aceasta a fost o parte din prezentare.
De fapt, a prezentat poziţia Bisericii Baptiste în mod greşit , nelăsând parcă loc Bisericii Baptiste să se prezinte.

2. După prima repriză s-a convenit să se dea timp pentru o replică pentru 5 minute.
Din partea Bisericii Ortodoxe replica a ţinut mai mult de 6 minute (6min 33 s) pe când replica Bisericii Baptiste a ţinut mai puţin de 4 minute (3min 45 s)fiind întrerupţi de două ori de către Ieromonahul Petru.

Dezbaterile vor avea loc „pe picior de egalitate” şi civilizat, fiecare având dreptul la opinie şi replică, în limitele regulamentului. Pe parcursul discuţiilor fiecare parte îşi va respecta timpul alocat, neîntrerupându-l pe celălalt. Nu este admisă nici un fel de discriminare confesională sau personală şi nu se admit ironizări sau atacuri directe sau indirecte la adresa confesiunilor reprezentate sau la adresa persoanelor care reprezintă aceste confesiuni. „

Pastorul Vasile Filat a afirmat că „tradiţia în Biserică Ortodoxă a luat-o pe alt făgaş” iar Ieromonahul Petru a citat „s-a afirmat că tradiţia Bisericii Ortodoxe a luat-o razna, chiar sunt curios când a avut loc aceasta?”
Şi nu a fost singurul caz de ironie.

3. La începutul rundei a doua Ieromonahul Petru preluat conducerea dezbaterilor încă a fost avertizat de moderator că se abate de la temă, la care a răspuns „Regulamentul e pentru oameni” .

4. Ieromonahul Petru a lansat multe replici care arătau o lipsă de respect.Când baptiştii au afirmat că au o tradiţie, el a inserat o replică „Problema e că a noastră este de 2000 de ani ,iar a voastră de câteva sute de ani” .
Nu este prima prezentare a „realităţii ” din punctul de vedere a Ieromonahului , prin aceasta arătând că sursele care le-a analizat au fost rău intenţionate. Iată încă unele din expresii greşite ale Ieromonahului :
„Din perspectiva neoprotestantă cine nu citeşte şi nu studiază Biblia nu se poate mântui” – realitatea fiind alta- cine nu se naşte din nou nu poate fi mântuit.

5. În runda a doua – când fiecare biserică adresa 5 întrebări celeilalte biserici , Ieromonahul a intervenit de vre-o patru ori, chiar când trebuias să răspundă reprezentanţii Bisericii Baptiste.
Iată câteva replici:

  • la afirmaţia „Sf. Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur sunt ai voştri cât şi ai noştri (deoarece până în 1054 tradiţia era comună)” replica a fost „Mă tem că s-ar supăra”.
  • la afirmaţia că protestanţii conlucrează cu succes cu celelalte ramuri evanghelice şi că se îmbrăţişează când se întâlnesc, Ieromonahul a replicat”de conlucrat şi îmbrăţişat puteam s-o facem şi noi dar până la un punct”

-„aici(în bisericile evanghelice) se prezintă mai multe aşa-zise adevăruri”.

6. În runda a treia numărul de întrebări nu a fost egal – 6 Bisericii Ortodoxe şi 5 Bisericii Baptiste.
La penultima întrebare adresată Bisericii Baptiste Ieromonahul şi-a permis să afirme că „la baptişti discoteca e în biserică”.

Nu mi-am pus ca scop să discut din punct de vedere doctrinar – vă las pe voi să analizaţi această dezbatere din punct de vedere teologic, eu am analizat-o doat din perspectiva respectării regulamentului.
Din punctul meu de vedere Ieromonahul Petru a încălcat regulamentul sub care s-a semnat şi nu s-a purtat potrivit cu poziţia sa.
Sper ca la dezbaterile viitoare să fie respectat în totul.