Ce cred eu despre anul 2012 si 2029?

Această întrebare mi-a fost adresată de către un cititor al blogului,iată răspunsul meu:

În anul 2012 sau 2029 nici un om nu poate şti ce se va întâmpla.

„Nu mai vorbiţi cu atâta îngâmfare, Să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie; Căci Domnul este un Dumnezeu care ştie totul, Şi toate faptele sunt cântărite de El. ” (1 Samuel 2:3)

Doar Dumnezeu ştie viitorul , El ştie tot ce are să se întâmple.

Nu cred că în 2012 sau 2029 va fi sfârşitul lumii.
Foarte mulţi sunt speriaţi de ştirile care presupun că în anul 2012 va fi o catastrofă ce va cuprinde tot Pământul – sau va fi sfârşitul lumii.
Unii regizori chiar s-au grăbit să facă filme cu scenarii posibile, alţii au dat şi ziua şi ora când totul se va începe.
Iată ce spune Biblia despre sfârşit:

„Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor,
şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!”
Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei, şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.
Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi Cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi. Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.
Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.
Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?
Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. „(2 Petru 3:3-13)

Nimeni nu ştie când va fi sfârşitul- nici un om.

„Cât despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. ” (Marcu 13:32)

Sfârşitul lumii va fi cu siguranţă, dar înainte de aceasta vă invit să faceţi un studiu profund asupra cărţii Apocalipsa şi Daniel pentru a vedea evenimentele care se vor întâmpla înainte.