Cum să vezi dacă în ţară au fost aleşi oameni buni sau răi?

Biblia ne dă un răspuns- după reacţia populaţiei:

„Când biruiesc cei neprihăniţi, este o mare slavă, dar când se înalţă cei răi, fiecare se ascunde. (Proverbele 28:12) ”
” Când se înalţă cei răi, fiecare se ascunde, dar când pier ei, cei buni se înmulţesc.”(Proverbele 28:28 )

De aici putem afirma că:

  • Când cei rău sunt aleşi – fiecare se ascunde.
  • Când cei buni sunt aleşi – este o mare bucurie în ţară.
  • prosperă cei buni. Apare un indice- prosperitatea celor buni.