Care ar fi cel mai important lucru pentru un creştin , afară de mântuire?

Această  întreabare mi-a fost pusă la rubrica ÎNTREABĂ.

După mine , cel mai important în viaţa unui creştin este dragostea:

Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.
Şi chiar dacă aş avea darul prorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic. ” (1 Corinteni 13:1-3 )

Dragoste pentru :
-Dumnezeu,

  • Sfânta Scriptură,
  • oameni.

Nu cred că poţi să-L iubeşti pe Dumnezeu fără să iubeşti Cuvântul Lui şi creaţia Sa.
Pentru tine, ce este cel mai important?