Legea audiovizualului funcţionează ?

LEGE NUMAR: 48 DIN 21/5 /92 LEGEA AUDIOVIZUALULUI
APARUT IN MONITORUL OFICIAL nr. 104 DIN 25/5 /92
România

Articolul 2
(2) Sint interzise de lege defaimarea tarii si a natiunii, indemnul la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publica.

(4) De asemenea, sint interzise programarea si difuzarea de manifestari obscene, contrare bunurilor moravuri.

Avem în R.Moldova o lege asemănătoare:
CODUL AUDIOVIZUALULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
Publicat : 18.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 131-133 art Nr : 679

Articolul 6. Garantarea moralităţii şi asigurarea protecţiei
minorilor
(1) Radiodifuzorului îi este interzisă difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex.
(2) Este interzisă difuzarea de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care conţin pornografie, violenţă exagerată sau limbaj licenţios.
(3) Transmisia unor alte programe decît cele prevăzute la alin.(2) susceptibile de a afecta dezvoltarea psihică, mentală sau morală a minorilor se va face doar în cazul în care vor fi asigurate condiţiile (prin selectare a timpului de emisie sau prin mijloace tehnice) ca minorii aflaţi în zona de acoperire să nu poată vedea şi auzi emisiunile respective.

Cum credeţi : este respectată această lege ?