Curbet Alexandru

Iunie 12, 2010

Cum Galileo a demonstrat că Pământul se roteşte în jurul Soarelui cu ajutorul Bibliei

Filed under: creatie — Alexandru Curbet @ 19:34

Articol de pr. Dan Bădulescu apărut în cartea „Conflict între „legile” ştiinţei şi minunile lui Dumnezeu.” 2008.

Voi reda doar argumenele aduse de Galileo Galilei în explicaţia faptului că Pământul se roteşte în jurul Soarelui şi nu invers, pe baza un pasaj din Biblie :

La data de miercuri 24 februarie 1616 la sediul Sfântului Oficiu din Roma comisia teologică de sub conducerea cardinalului Bellarmino a combătut următoarele propoziţii ale lui Galilei:

„1. Soarele se află aşezat în centrul lumii şi, prin urmare, este lipsit de mişcare locală.
Cenzura: Cu toţii au spus că o asemenea teză era neghioabă şi absurdă, din punct de vedere filosofic, şi categoric eretică, deoarece contrazice în mod expres afirmaţiile Sfintelor
Scripturi din multe pasaje, după înţelesul literal al cuvintelor şi potrivit tâlcuirii de obşte şi
înţelegerii Sfinţilor Părinţi şi a doctorilor teologiei.”
„2. Pământul nu se află aşezat în centrul lumii şi nici nu este nemişcat, ci se mişcă în întregime, într-o rotire zilnică.”
Cenzura: Toţi au spus că această teză merită o cenzură identică cu cea anterioară, din punct de vedere filosofic: dacă este analizată din punct de vedere teologic, ea este greşită cel
puţin în ce priveşte modul cum se referă la credinţă.” (sublinierile ne aparţin)


Comisia:

Petrus Lombardus, Arhiepiscop de Armagh.
Fra Hyacintus Petronius, Maestru al Sfântului Palat Apostolic.
Fra Rafael Rifoz, Maestru în Teologie şi Vicar-General al ordinului dominican.
Fra Michelangelo Segizzi, Maestru al Sfintei Teologii şi comisar al Sf. Oficiu.
Fra Hieronimus de Casalimaiori, Consultant al Sf. Oficiu.
Fra Tomas de Lemos.
Fra Gregorius Nunnius Coronel.
Benedictus Justinianus, Societatea iezuită.
Păr. Rafael Rastellius, Cleric, doctor în teologie.
Păr. Mihael de Neapole, din congregaţia cassineză.
Fra Iacobus Tintus, asistent al prea sfinţitului Părinte Comisar al Sf. Oficiu.
(Famous Trials Trial of Galileo Galilei 1633)

Reluăm: „1. Soarele se află aşezat în centrul lumii şi, prin urmare, este lipsit de mişcare locală.
Cenzura: Cu toţii au spus că o asemenea teză era neghioabă şi absurdă, din punct de vedere filosofic, şi categoric eretică, (subl. ns.) deoarece contrazicea în mod expres afirmaţiile
Sfintelor Scripturi din multe pasaje.”

Să vedem acum ce spune Scriptura:

„Atunci a grăit Iisus către Domnul în ziua, în care au dat Dumnezeu pre amoreu supus fiilor lui Israil, când i-au bătut pre ei la Gavaon, şi s-au surpat dela faţa fiilor lui Israil; şi a zis Isus: să stea soarele spre Gavaon şi luna despre valea Aialonului. Şi au stătut soarele şi luna, cu starea până când au făcut Dumnezeu izbândă asupra vrăjmaşilor lor. Au nu este aceasta scrisă în
Cartea dreptului? Şi a stătut soarele în mijlocul cerului, şi n-a mers către apus cu sfârşitul unei zile. Şi nici mai înainte, nici după aceea n-a fost zi ca aceasta ca să asculte Domnul de cuvântul omului…” (Iisus Navi, X, 12-14).

„Iar să vedeţi şi alta, lucru mai minunat acestor mici. Au rămas toată zidirea uimită când Iisus al lui Navi au poruncit soarelui să stea pre cer nemişcat, până va birui pre vrăjmaşii lui; dară cu cât mai vârtos socotiţi că s-ar minuna când acestaş Iisus ar zice soarelui, nu să stea nemişcat pre cer, ci să se pogoare din cer pre pământ.” (Sf. Antim IvireanulDidahii, „Minerva”, 1983, p. 133)
„Soarele şi luna stătu întru rânduiala ei; întru lumină zvârliturile Tale vor merge spre lumina fulgerului armelor Tale.” (Avvacum, III, 10)

Confruntările dintre Galilei şi iezuiţi, de altfel cu totul necunoscute marelui public, s-au purtat sub semnul mândriei extraordinare a lui Galilei care se exprima în felul acesta: „Dar cum pot eu să fac aşa ceva (să demonstrez adevărul sistemului copernican), fără să-mi pierd timpul, dacă aceşti peripatetici care trebuie convinşi se arată incapabili să urmărească până şi cel maisimplu şi mai uşor de înţeles. N-aveţi ce face…”
Dar oare cum argumenta Galilei în aceste dispute?:
„Ştiu că vor răspunde Da, şi că cel ce este de partea adevărului va fi în stare să facă 1000 de experimente şi 1000 de demonstraţii necesare în favoarea sa, în vreme ce celălalt nu poate avea nimic altceva decât sofisme, paralogisme şi erori (de logică). Dar dacă ei ştiu că au un asemenea avantaj asupra oponenţilor lor într-o discuţie limitată la probleme fizice în care se folosesc numai arme filosofice, de ce oare atunci când vin la întâlnire introduc imediat o armă irezistibilă şi înfricoşătoare, la vederea căreia numai se îngrozeşte şi cel mai dibaci şi competent campion?”(Galilei, Scrisoare către Benedetto Castelli 1613)

De acord cu „maestrul”, desigur cele 1000 de… experimente sunt puse doar ca figură de stil. El nu aexperimentat acestea! Nu avea cum să le experimenteze! Dar la ce fel de armă irezistibilă şi înfricoşătoare se referă el? Evident că la armele scripturistice care îl îngrozesc pe „cel mai dibaci şi competent campion”. Atunci al cui campion mai este acesta? Cine se îngrozeşte de Scriptură? Dar de Cruce? Dar de tămâie?… Aşadar, nu a rămas sărmanul Galileo şi împreună cu el toţi cei de un cuget cu el doar la sofisme, paralogisme şi erori (de logică)? Se încurcă introducând noţiuni filosofice ale minţilor necurăţite de patimi ale filosofilor păgâni şi ale credinţelor eretice:

„Să presupunem şi să acceptăm pentru oponent că, cuvintele textului sfânt trebuie luate exact în înţelesul lor literal, adică, la rugăciunile lui Isus Dumnezeu a oprit soarele şi a lungit ziua, astfel încât el a obţinut biruinţa; dar cer ca aceeaşi regulă să se aplice la amândoi, astfel ca oponentul să nu aibă pretenţia de a mă lega şi el să rămână liber să schimbe sau să modifice înţelesul cuvintelor. Acestea fiind zise, afirm că acest pasaj arată limpede falsitatea şi imposibilitatea sistemului cosmic aristotelic şi ptolemeic, şi că, pe de altă parte, se potriveşte întocmai cu cel copernican.

Mai întâi îl întreb pe oponent dacă el cunoaşte cu câte mişcări se mişcă soarele. Dacă ştie, trebuie să răspundă că se mişcă cu două mişcări, adică mişcarea anuală de la apus la răsărit şi cu mişcarea diurnă în direcţia opusă de la răsărit la apus. Dacă aceşti peripatetici care trebuie convinşi se arată incapabili să urmărească până şi cel mai simplu şi mai uşor de înţeles. N-aveţi ce face…”

Al doilea, îl întreb dacă aceste două mişcări, atât de diferite şi aproape contrare una alteia, aparţin soarelui şi sunt ale lui în egală măsură. Răspunsul trebuie să fie Nu, ci numai una îi este
specific proprie, anume mişcarea anuală, în vreme ce cealaltă nu e a lui ci aparţine celui mai înalt cer, adică Primului Mobil (
„Astronomii şi filosofii au descoperit o altă sferă foarte înaltă lipsită de stele, care are ca proprie mişcarea de rotaţie diurnă. Aceasta a primit numele de primum mobile; aceasta atrage după ea toate sferele inferioare, contribuind la mişcarea lor şi împărtăşind cu ele această mişcare.” Dialog privitor lacele două mari sisteme cosmologice de Galileo Galilei( 1632)); acesta poartă cu el soarele ca şi celelalte planete şi sfera stelară, forţându-le să facă o revoluţie în jurul pământului în 24 de ore, cu o mişcare, aşa cum am spus, aproape contrară mişcării lor naturale.

Acum, dacă ziua nu derivă din mişcarea soarelui ci din cea a Primului Mobil, cine nu vede că pentru a lungi ziua trebuie să fie oprit Primul Mobil şi nu soarele? Într-adevăr, se află cineva care pricepe aceste prime elemente ale astronomiei şi care nu înţelege că, dacă Dumnezeu a oprit mişcarea soarelui, El ar fi tăiat şi scurtat ziua în loc să o lungească? Căci, mişcarea soarelui fiind contrară învârtirii diurne, din ce se mişcă mai mult soarele către răsărit, cu atât se încetineşte progresia sa către apus, în timp ce prin mişcarea sa diminuată sau anihilată soarele ar face aceasta mult mai devreme; acest fenomen este observat la lună, a cărei revoluţii diurne sunt mai lente decât cele ale soarelui cu cât mişcarea sa proprie este mai rapidă decât a soarelui.

Să adăugăm la aceasta că nu este de crezut că Dumnezeu ar opri numai soarele, lăsând celelalte sfere să continue; căci atunci ar trebui în mod necesar ca El să modifice şi să refacă toată ordinea, apariţiile şi aranjamentele celorlalte stele în relaţie cu soarele, şi ar tulbura din temelii întregul sistem al naturii. Pe de altă parte, este de crezut că El ar opri întregul sistem de sfere cereşti, care apoi s-ar putea întoarce la lucrul lor fără nici o tulburare şi schimbare după perioada în care au fost oprite. Căci eu am descoperit şi am demonstrat convingător că globul solar se învârte în jurul său însuşi, făcând o rotaţie completă în aproximativ o lună lunară, în exact aceeaşi direcţie ca toate celelalte revoluţii cereşti; mai mult, este foarte probabil şi rezonabil ca, fiind instrumentul principal şi ministrul naturii şi aproape inima lumii, soarele dă nu numai lumina (aşa cum o face în mod evident) ci şi deasemenea dă mişcare tuturor planetelor ce evoluează în jurul său; de aici, dacă în conformitate cu poziţia lui Copernic mişcarea diurnă este atribuită pământului, oricine poate vedea că este de ajuns ca să opreşti soarele ca să opreşti întregul sistem, şi astfel să lungeşti perioada iluminării diurne fără să modifici în nici un fel restul relaţiilor mutuale ale planetelor; şi că exact aşa sună cuvintele textului sfânt. Iată deci modul în care prin oprirea soarelui se poate lungi ziua pe pământ, fără să introducă nici o tulburare între părţile lumii şi fără să schimbe cuvintele Scripturii.” (Galilei, Scrisoare către Benedetto Castelli 1613)

Iată deci, că Galilei introduce o inovaţie astrofizică pentru a tâlcui pasajul scripturistic în modelul copernican: soarele e în centrul universului, dar nu fix şi nemişcat, ci se mişcă în jurul axei sale, trăgând după sine în mişcarea sa toate planetele.


Sfântul Ioan Damaschin a trăit în secolul al VIII-lea, iar Matei Vlastare în prima jumătate a secolului al XIV-lea, deci Galilei ar fi putut fără nici o problemă să-i consulte, mai ales pe problemele astronomice în directă legătură cu Scriptura. El ar mai fi găsit următoarele argumente patristice pe care le redăm mai jos:
Galilei: – „Al doilea, îl întreb dacă aceste două mişcări, atât de diferite şi aproape contrare una alteia, aparţin soarelui şi sunt ale lui în egală măsură. Răspunsul trebuie să fie Nu, ci numai
una îi este specific proprie, anume mişcarea anuală, în vreme ce cealaltă nu e a lui ci aparţine celui mai înalt cer, adică Primului Mobil; acesta poartă cu el soarele ca şi celelalte planete şi
sfera stelară, forţându-le să facă o revoluţie în jurul pământului în 24 de ore, cu o mişcare, aşa cum am spus, aproape contrară mişcării lor naturale.”
Redăm şi textul din Vulgata, aşa cum l-ar fi citit Galilei:
„tunc locutus est Iosue Domino in die qua tradidit Amorreum in conspectu filiorum Israhel dixitque coram eis sol contra Gabaon ne movearis et luna contra vallem Ahialon steteruntque
sol et luna donec ulcisceretur se gens de inimicis suis nonne scriptum est hoc in libro Iustorum…”


Sol et luna, deci, a stat şi luna, cea care se mişcă altfel, după Copernic: „Numai luna face cursul său în jurul pământului.”

Sfântul Ioan Damaschin: „Învăţaţii spun că printre aceşti luminători sunt şapte planete; ei spun deasemeni că ele au o mişcare contrară cerului. Din pricina aceasta le-au numit planete. Ei spun că cerul se mişcă dela răsărit la apus şi planetele dela apus la răsărit iar cerul trage împreună cu el pe cele şapte planete prin mişcarea lui, pentru că este mai iute.”

Această părere a fost cea primită de Sfinţii Părinţi, şi nicidecum cea a lui Galilei care, aşa cum am văzut, face ca soarele să imprime mişcarea celorlalte planete.
Matei Vlastare: – „Drept aceea ambii luminători se şi mişcau împreună de o potrivă sau mai vârtos nevariat de-odată cu universul ca şi cum ar fi fost aşteptând finitul creării universului, iar în ziua a şasea se formează omul prin mâinile lui Dumnezeu, înflorind încă frumos echinocţiul şi fiind luna mai că asemenea cu soarele în abundanţa splendorii… înconjurând ei acuma pentru prima oară ca nişte sateliţi pre acela ce avea să împărăţească asupra creaţiunii… apoi aşa după ziua a şaptea începând luminătorii să alerge ca din bariere deschise şi nefiind făcuţi a se mişca asemenea de iute s-a introdus anomalia.”
Galilei: „Să adăugăm la aceasta că nu este de crezut că Dumnezeu ar opri numai soarele, lăsând celelalte sfere să continue; căci atunci ar trebui în mod necesar ca El să modifice şi să refacă toată ordinea, apariţiile şi aranjamentele celorlalte stele în relaţie cu soarele, şi ar tulbura din temelii întregul sistem al naturii. Pe de altă parte, este de crezut că El ar opri întregul sistem de sfere cereşti, care apoi s-ar putea întoarce la lucrul lor fără nici o tulburare şi schimbare după perioada în care au fost oprite.”

Acestor afirmaţii eretice li s-a dat un răspuns teologic fundamentat din partea celui mai mare teolog catolic al vremii, cardinalul Bellarmino, răspuns din care reţinem următoarele pasaje de apologetică surprinzător deortodoxă:
1. … Dar ca să doreşti a afirma că soarele, în cel mai adevărat sens, se află în centrul universului şi doar se învârteşte în jurul axei sale fără să meargă de la răsărit la apus, este o atitudine foarte primejdioasă şi care va sminti nu numai pe toţi filosofii şi teologii scolastici ci va răni şi sfânta noastră credinţă prin contrazicerea Scripturii.

2. După cum ştiţi, Conciliul de la Trident interzice interpretarea Scripturii în alt fel decât au făcut-o în consens Sfinţii Părinţi. Acum, dacă sfinţia voastră va citi, nu numai Părinţii, ci şi comentatorii moderni ai Facerii, Psalmilor, Ecclesiastului şi Isus Navi, veţi descoperi că toţi aceştia sunt de acord în a interpreta literal învăţătura după care soarele este în ceruri şi se roteşte în jurul pământului cu o viteză uriaşă iar pământul e foarte depărtat de ceruri, în centrul universului şi nemişcat. Luaţi în considerare atunci, cu toată înţelepciunea, dacă Biserica poate îngădui ca Scriptura să fie interpretată în mod potrivnic Sfinţilor Părinţi şi a tuturor comentatorilor moderni, atât latini cât şi greci…
3. …În cazul îndoielii ar trebui să nu părăsim tâlcuirea textelor sfinte dată de către Sfinţii Părinţi.

Anunțuri

34 comentarii »

 1. Uimitoare aceste similitudini de „gandire” intre heximeronul ortodox si doctrina baptista…
  Acest asa-zis profesor, numitul Badulescu Dan, fost cantaret de muzica rock, si-a gasit vocatia in a preda cosmologia bisericeasca. Am urmarit una din „predarile” sale. La audierea acesteia ar rade in hohote chiar si un elev in scoala primara. D-l profesor rescrie, cum fac si unii de pe aici, cam toate regulile stiintei si bunului-simt. Si o face cu o seninatate absolut incredibila. El inventeaza concepte ca „materie eterica”, pe care stelele si Soarele se invart in jurul bietei noastre planete(care, fiind fixa, isi pierde si statutul de planeta-termenul vine de la a plana, a se misca).
  Un lucru imi ramane insa neclar: din moment ce ortodocsii cunosteau aceste lucruri de foarte multe secole, ce rost mai are si ce noutati aduce docrtina baptista in acest domeniu??? Ca doar nu ati copiat cuvant cu cuvant ideile ortodoxe?!

  Apreciază

  Comentariu de Eu — Iunie 12, 2010 @ 22:58

 2. pentru cititorul „eu”,
  pentru început te avertizez să respecţi regulile blogului altfel îţi vor fi şterse comentariile.

  Ca răspuns:
  am dat doar o parte dintr-un articol, care e problema? Am observat la tine dorinţă mare de a te lega de ceva fără motiv.
  Şi încă, ai putea face rost de prelegerile domnului Badulescu? Că să-ţi argumentezi poziţia…

  Apreciază

  Comentariu de Alexandru Curbet — Iunie 13, 2010 @ 21:03

 3. Care reguli domnule??
  Sunt interzise intrebarile aici? Oricum nu ai binevoit sa raspunzi la vreo intrebare pana acum. Banuiesc ca ai ceva studii de specialitate in domeniu, asa ca ai face bine sa raspunzi intrebarilor. Asta e mai mult decat o regula a blogului, e chiar una de bun-simt. Eu pun o intrebare civilizat si tu ma ameninti cu stergerea comment-urilor… Unde ai primit educatia asta? Spune-mi te rog care e contributia baptista in cosmologia aceasta. Esti capabil sa dai un raspuns? Poti fara 7 link-uri? Asa, eventual chiar cu vorbele tale.
  De prelegerile d-lui rocker poate face rost oricine de pe google.
  Daca il admiri asa mult pe d-l „profesor”, de ce nu te convertesti la ortodoxism?! Un mare sfant ortodox a spus: „nu exista mantuire in afara ortodoxiei”. Esti de acord si cu aceasta asertiune? Poate aveti si voi vreo vorba de duh in sensul acesta?!
  Nu inteleg de ce te superi. Suntem cumva aici in armata ca sa trebuiasca sa avem toti aceleasi pareri?? Eu nu am ideile mult-iubitului tau Ieshua cum ca „cine nu e cu mine e impotriva mea” si „cine nu culege cu mine, risipeste”. Aceste conceptii maniheiste, primitive sunt perimate astazi.

  Apreciază

  Comentariu de Eu — Iunie 14, 2010 @ 0:02

 4. e vorba despre atac la persoană, dacă nu poţi să-ţi expui opinia în teremni civilizaţi , e treba ta, dar nu voi permite atac la persoană pe blogul meu.
  Conribuţia baptistă ?! Argumentele sunt şi rămân argumente indiferent de cine le prezintă.
  Dorinţa ta de a provoca la o ceartă interconfesională nu-ţi face cinste.

  Apreciază

  Comentariu de Alexandru Curbet — Iunie 14, 2010 @ 19:34

 5. Sa inteleg ca a voastra conceptie coincide in toate detaliile cu cea ortodoxa? Te-am intrebat cat se poate de serios acest lucru pentru ca eu sunt in cautarea adevarului si inca nu am renuntat. Poate ma convingi tu care este drumul cel bun. Am plecat intai la studierea doctrinei ortodoxe si i-am gasit prea multe defecte, falsuri minciuni, etc. Acum tu ma intorci. Prezinta-mi argumentele voastre, nu pe cele ortodoxe. Daca nu cer prea mult.

  Apreciază

  Comentariu de Eu — Iunie 14, 2010 @ 22:25

 6. Eu am o intrebare: de ce nu a corectat Iisus cosmologia eronata a oamenilor de atunci, cum ca pamantul e buricul universului ?! Cosmologie care a ramas astfel intiparita ca adevarata, pentru cel putin 1600 de ani, si de care crestinii cu greu au putut sa se descotoroseasca , mai ales ca si sfintii parinti o proclamasera ca fiind corecta.
  Dar ce vorbesc eu de Iisus, de ce Yahve (adica tatal lui Iisus) nu le-a spus de la bun inceput evreilor cum sta treaba ? De ce in schimb I-A INDUS IN EROARE spunandu-le ca de fapt Soarele, stelele, au fost toate create dupa Pamant, in ziua a 4-a ?
  (comentariu editat)

  Apreciază

  Comentariu de iosua — Iunie 19, 2010 @ 2:38

 7. Domnul Isus este prezentat ca „Cel prin care s-au făcut toate lucurile”, iar scopul Lui a fost să prezinte oamenilor Împărăţia Lui Dumnezeu – adica nevoia de pocăinţă.

  Nu este vorba de nici o eroare – Soarele , Luna şi stelele au fost create după Pământ,cu trei zile mai târziu. Adu-mi dovezi că Soarele a apărut mai timpuriu decât Pământul. Dar să fie dovezi nu opinii ; şi după aceea mai vorbim.

  Apreciază

  Comentariu de Alexandru Curbet — Iunie 19, 2010 @ 6:22

 8. Ma, „Eu”, tu ai studii de specialitate in domeniu? Cumva doctorat in astrofizica la Univ. Spiru Haret :)
  Nu poti compara nivelul de cunoastere stiintifica de acum 2000 de ani cu cel din prezent (asta face extrem de stupida intrebarea cu de ce nu le-a zis Iisus cum stau lucrurile cu Soarele si Pamantul).
  Astazi sunt alte metode, tehnologii… nici macar nu ar trebui sa iti permiti sa critici contributia lui Aristotel sau Ptolemeu… dpdv cosmologic, e ca si cum te-ai apuca sa razi de un handicapat ca n-are picioare.
  Cu toate acestea, Aristotel merita per ansamblu apreciere si dupa standardele de astazi!!

  Apreciază

  Comentariu de Adi — Iunie 23, 2010 @ 9:30

 9. Nu e nevoie sa ai studii de specialitate, mie mi se par doar niste chestii ce tin de domeniul evidentei si de bun-simt.

  Apreciază

  Comentariu de Eu — Iunie 26, 2010 @ 0:15

 10. Nu mi-a trecut prin cap sa-i critic pe Aristotel si Ptolemeu nici macar o secunda. Ei erau niste oameni de stiinta in cautarea adevarului. Ei nu aveau niste dogme pe care vroiau sa le demonstreze cu teoriile lor, intelegi? Faptul ca o parte din conceptiile lor coincid cu cele ale bisericii reprezinta, dupa cum ti-am mai explicat, doar o coincidenta.
  Nu pot insa sa nu ii critic pe cei care chiar si astazi, in ciuda realitatii evidente, sustin teoriile geocentriste.
  Handicapatul care nu are picioare din exemplul tau nu are nevoie de critica, are nevoie de o proteza sau de o minune dumnezeiasca. Tu pe care din cele doua variante ai miza?

  Apreciază

  Comentariu de Eu — Iunie 26, 2010 @ 0:42

 11. Cine sustine geocentrismul????

  Apreciază

  Comentariu de Adi — Iunie 27, 2010 @ 7:51

 12. Ideea ca pamantul e in mijloc si ca soarele se invarte in jurul sau impreuna cu planetele si stelele este sustinuna cam de toti „evanghelistii”, inclusiv de d-l Curbet(de fapt de baptisti, ca sa fiu mai exact) si de B.O.R.. Acestia mai sustin totodata ca lumea(universul observabil) si Terra au o vechime de circa 7.500 de ani(de la ziua intai), poate nu stii nici acest aspect. Vorbesc despre DOCTRINA OFICIALA si nu de niste pareri ale unor rataciti minoritari. Asa scrie in cartea lor de capatai – bibia, asa e canonul vechi de peste 1,5 milenii.
  Mai sus inteleg ca te referi la nivelul de cunostinte al lui d-nezeu din acea vreme?! caci textul unde sunt scrise aceste idei se spune ca a fost inspirat de el, e cuvantul lui d-nezeu, adevarul absolut revelat, etc. Realizezi cat de cat cam ce afirmi?

  Apreciază

  Comentariu de Eu — Iunie 27, 2010 @ 12:45

 13. „Eu”, mi se pare mie sau vorbesti prostii?
  Unde ai vazut tu ca BOR sustine geocentrismul??
  Nu stiu bine la ce canon faci referire, dar si eu tind sa contest, dpdv scriptural, „canonul”… oricum sunt convins ca s-au adus modificari pozitiei Bisericii fata de acum 1500 de ani!
  Despre baptisti nu ma pronunt, deoarece nu sunt informat.
  Nu se poate pune problema de „nivelul de cunostinte al lui Dumnezeu”, deoarece canonul pe care il invoci a fost compus de oameni, nu scrie nicaieri nimic in Biblie care sa sustina geocentrismul!
  In legatura cu varsta Pamantului, chestiunea e usor controversata. Nici eu nu cred in milioane si miliarde de ani!
  Cu toate acestea, de vreme ce de la crearea primului om, prima persoana capabila sa masoare timpul, au trecut sub 10 mii de ani, atunci nu vad ce importanta are varsta efectiva a planetei, atata vreme cat timpul respectiv nu are nicio relevanta deoarece nu era nimeni ca sa il masoare.

  Apreciază

  Comentariu de Adi — Iunie 27, 2010 @ 20:04

 14. dragă „eu”,
  deci dovezi nu ai şi , din câte văd eu – încerci să deviezi discuţia.

  Apreciază

  Comentariu de Alexandru Curbet — Iunie 28, 2010 @ 6:16

 15. Deci pentru tine realitatea nu are nici o importanta…

  Apreciază

  Comentariu de Eu — Iunie 28, 2010 @ 11:15

 16. dragă „eu „,
  afirmaţia că părerea ta este realitatea – pare a fi pretenţioasă din moment ce nu are argumente.

  Apreciază

  Comentariu de Alexandru Curbet — Iunie 28, 2010 @ 11:51

 17. Nu Curbet, realitatea este ce si-au imaginat salbaticii acum 3.000 de ani.

  Apreciază

  Comentariu de Eu — Iunie 28, 2010 @ 11:56

 18. „Realitatea” o interesa pe multa lume… dar nu intereseaza pe nimeni speculatiile unora pe baza documentarelor urmarite pe Discovery si Animal Planet!

  Apreciază

  Comentariu de Adi — Iunie 28, 2010 @ 12:52

 19. dragă „Eu” ,
  tu crezi că 3000 de ani în urmă – erau doar oameni sălbatici , deşi aşa ceva este o eraore ştiinţifică .
  https://alexcurbet.wordpress.com/category/creatie/creatia-omului/

  Tu afirmi , nu ştiu pe ce bază , că popoarele au apărut mai târziu decât triburile.
  Poate îţi argumentezi poziţia ,căci rişti să fii înţeles greşit.

  Apreciază

  Comentariu de Alexandru Curbet — Iunie 28, 2010 @ 15:59

 20. Curbet, intelegi ce vrei tu, doar ce spun eu nu. Eu am spus ca israelitii de acum 3.000 de ani erau niste salbatici. Alte populatii ale vremii(chinezii, egiptenii, sumerienii, etc) aveau cunostinte avansate de astronomie, medicina, etc. Unii cunosteau si foloseau chiar si curentul electric. Singurul aspect in care excelau israelitii era acela ca ei pretindeau ca dumnezeu ii iubeste pe ei mai mult decat pe ceilalti oameni.
  Ti-am indicat unde trebuie sa studiezi legat de formarea popoarelor: in istoria de clasele I-IV. Ce nu este clar? Daca ai fi interesat, ai studia singur desi trebuia s-o faci la vremea ta. Ti-am spus ca sa stii pentru cultura ta generala: in perioada la care te referi poporul evreu nu se formase inca, asa zice istoria. Tu poti sa sustii orice.

  Apreciază

  Comentariu de Eu — Iunie 28, 2010 @ 21:49

 21. „Eu”, aici sunt de acord cu tine:)
  Iti vine sa crezi ca primul produs cultural al evreilor a fost templul lui Solomon, construit in sec 9 iHr, pe cand piramidele au fost construite in mileniile 2 si 3 iHr!!!

  Apreciază

  Comentariu de Adi — Iunie 29, 2010 @ 9:30

 22. Sălbaticii de acum 3000 de ani ? Dragă „eu”, aşa afirmaţii pot veni de la cineva care pretinde cunoştinţe istorice profunde?

  Ţi-am mai răspuns odată – copii şi nepoţii lui Adam au construit cetăţi şi corturi – ţi se pare primitiv?
  Adam a dat nume la toate vieţuitoarele de pe pământ – încearcă să dai măcar nume la 100 de vieţuitoare… .
  Concepţiile tale sunt bazate pe evoluţionism , de aceea şi combaţi orice altă opinie.
  Doar nu credeai că te voi întreba dacă opinia mea sau cea din Biblie are nevoie de confirmarea ta?
  Am scris de mai multe ori că Pământul are o vârstă tânără şi nu văd cum aş putea accepta ideea că oamenii creaţi fiinţe perfecte să le numesc primitive.

  Apreciază

  Comentariu de Alexandru Curbet — Iunie 29, 2010 @ 19:48

 23. Ia spune-mi Curbet, cum a botezat Adam balena albastra?

  Apreciază

  Comentariu de Eu — Iunie 29, 2010 @ 22:04

 24. Iti zic eu: i-a zis „balena albastra”!

  Apreciază

  Comentariu de Adi — Iunie 30, 2010 @ 7:58

 25. Domnule Alex Curbet, titlul articolului mi se pare nepotrivit cu teoria heliocentrista pe care o promoveaza Pr Dan Badulescu, si inantea dumnealui, Par Seraphim Rose si altii.
  Daca intr-adevar este titlul unui articol din cartea Pr Badulescu, poate parea intentionat scoasa din context spre deruta; drept urmare, commenturile.
  Sunteti pro sau impotriva teoriei heliocentriste?
  Sunteti in tabara lui Galilei, sau in cealalta?
  Este necesara precizarea pozitiei pe care o aveti ! Va multumesc !

  Apreciază

  Comentariu de Ioan — Septembrie 6, 2010 @ 10:54

 26. @Eu

  Prietene, cauta pe internet „creationism stiintific” si citeste cartea Parintelui Serafim Rose – „Cartea Facerii , Crearea lumii si omul inceputurilor”. Evolutionismul este un fals stiintific sustinut cu mult aplomb de majoritatea oamenilor de stiinta pt simplul motiv ca aceasta majoritatea este atee. Iar evolutionismul nu este singura eroarea din spatiul stiintific in care , de altfel, nimic nu e batut in cuie. Si actualele repere prinicipale ale fizicii (care se fundamenteaza pe relativism) sunt discutabile:

  http://www.teslaphysics.com/
  http://homepage.ntlworld.com/malcolmbowden/Geocexpl.htm

  Iar una din consecintele logice directe ale revizuirii viziunii relativiste este reformularea viziunii cosmologice in sens geocentric. Iar eterul, in acest tip de preprezentare, din punct de vedere teoretic cel putin, nu este mai putin real decat ideea de camp electric , sa zicem.

  Apreciază

  Comentariu de mihai — Septembrie 6, 2010 @ 11:33

 27. Scuze ! Corectez: Teoria geocentrista pe care o promoveaza Pr Dan Badulescu;
  Si: Sunteti pro sau impotriva teoriei geocentriste?

  Apreciază

  Comentariu de Ioan — Septembrie 6, 2010 @ 11:52

 28. Datorita greselii esentiale pe cdare am facut-o anterior revin:

  Domnule Alex Curbet, titlul articolului mi se pare nepotrivit cu teoria GEOCENTRISTA pe care o promoveaza Pr Dan Badulescu, si inantea dumnealui, Par Seraphim Rose si altii.
  Daca intr-adevar este titlul unui articol din cartea Pr Badulescu, poate parea intentionat scos din context spre deruta; drept urmare, commenturile.
  INSIST: Par Dan Badulescu si-a intitulat in acest fel articolul?
  Domnule Alex Curbet sunteti pro sau impotriva teoriei GEOCENTRISTE?
  Sunteti in tabara lui Galilei, sau in cealalta?
  Este necesara precizarea pozitiei pe care o aveti ! Va multumesc !

  Apreciază

  Comentariu de Ioan — Septembrie 6, 2010 @ 20:11

 29. Dragă Ioan, din articol nu e evident?

  Apreciază

  Comentariu de Alexandru Curbet — Septembrie 15, 2010 @ 20:55

 30. Adi tu esti ortodox ?

  Apreciază

  Comentariu de Catalin — Septembrie 30, 2011 @ 22:45

 31. iu cu galileo sunt deacord ca planetele se invirt in jurul soarelui

  Apreciază

  Comentariu de adriano — Ianuarie 24, 2012 @ 11:16

 32. Referitor la capcana explicatiilor stiintifice (indiferent ca e vb. de dogma de sursa aristotelica sau stiinta moderna) as da si eu un exemplu, cu tot respectul cuvenit opiniilor: pr. Dan Badulescu in mai multe articole/carti, explica anumite minuni de speta astronomica via geocentrismul aristotelic din „De caelo” – ca fiind mai „usor de realizat”/”mai logic” via „doctrina aristotelica”. Daca prezuntia initiala este cea de „mai usor/logic” pot spune ca cel putin pentru o parte din ele explicatia LOGICA (nu intru in detalii) este via curbura razei luminoase, si nu via vre-un model cosmologic sau altul! Ironic, calea explicatiei celei mai simple aplicate si de pr. Dan Badulescu este numita in stiinta „Occam’s razor ” (Occam find dealtfel un calugar franciscan, sec XIII). Pe cale de consecinta, explicatia unei minui de acest fel via curbarea locala a luminii (vezi Poincare si apoi Einstein), e mult mai normala. Mai mult, ea se poate aplica in ambele sisteme (helio- sau geocentric) discutia ramanand deschisa. … cum insa Aristotel stipula ca sferele celeste sunt alcatuite din cristal, explicati-mi cum nu s-au lovit de acel cristal sondele spatiale. Apoi, daca traiectoriile acestora sunt calculate keplerian (ca acum) si nu aristotelic cum oare au putut ajunge sondele la destinatie. In fine deoarece in preajma sferelor „miscarea naturala” ar fi curbilinie (conf. Aristotel) traiectoriile sondelor ar trebui sa o ia razna mai dihai decat in teoria relativitatii. Totul ar fi o aiureala!
  Ceea ce vreau sa subliniexz este ca ORICE explicatie stiintifica, INCLUSIV cea dogmatica, este supusa aceleiasi desertaciuni.. umane; „eu nu distrug corola de minuni a lumii”..prin explicatii, indiferent ca dogmatice sau moderniste .

  Apreciază

  Comentariu de Adrian — August 20, 2012 @ 12:29

 33. Nu Galileo a fost primul care a descoperit ca pamantul se invarte, el doar a reluat teoria.
  Primul a murit ars si ultimele sale cuvinte au fost ” Si totusi se misca”. Imi scapa numele, dar stiu ca nu Galileo a fost primul.

  Apreciază

  Comentariu de mirandaart — Aprilie 1, 2013 @ 17:29

 34. Buna seara ! Eheiiiiiiiii, toate miturile iudeo crestine, sunt copiate din mitul egiptean al lui Osiris, sau Usire ( numele lui original ) care ca si Iisus sau mai bine zis Iehoşua, care este numele lui din ebraica, a inviat.

  Apreciază

  Comentariu de Claudiu — Februarie 15, 2014 @ 20:35


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: