Ce sunt rusaliile ?

În perioada Vechiului Testament Duhul Sfânt nu era veşnic în om.
Oamenii temători de Dumnezeu , în perioada Vechiului Testament erau umpluţi de Duhul Sfânt, dar această umplere nu era pentru totdeauna.
În timpul judecătorilor , când ţara Israel era asuprită de către o naţiune vecină , Dumnezeu ridica din mijlocul porporului o persoană peste care era Duhul lui Dumnezeu .

„ Copiii lui Israel au strigat către Domnul, şi Domnul le-a ridicat un izbăvitor, care i-a izbăvit: pe Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. Duhul Domnului a fost peste el. ” (Judecători 3:9-10)

Împăratul Saul a avut aceeaşi soartă , când a fost uns ca împărat Duhul Domnului S-a pogorât peste el : „Duhul… lui Dumnezeu a venit peste el” (1 Samuel 10:10), însă când a încălcat porunca lui Dumnezeu Duhul Domnului S-a dus de la el .

Domnul Isus a afirmat că trebuie să plece ca să poată veni Duhul Sfânt.
În ultimele ceasuri când era cu ucenicii , Domnul Isus le-a vorbit cele mai importante adevăruri, şi printre aceste adevăruri le-a spus şi acesta:

„Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor.); care să rămână cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi. ” (Ioan 14:16-17)

Condiţia ca Duhul Sfânt să se pogoare era ca Domnul Isus să Se înalţe.
Deci , după înviere…

De Ziua Cincezicimii , sau Rusalii
Pe când erau în camera de sus

„Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. ” (Faptele apostolilor 2:4-5)

De această dată Duhul rămânea în om , în fiecare care îl accepta pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor.

Doar cel ce are Duhul lui Dumnezeu poate ajunge în Împărăţia lui Dumnezeu .
Ai tu Duhul lui Dumnezeu ?
Ce sărbătoreşti de Rusalii ?