Zilele creaţiei – ziua întâi (partea 3)

În relatarea zilei întâi de creaţie sunt menţionate două lucruri , pe care nu le-am discutat în articolele precedente:

La creaţie au participat Dumnezeu Tatăl , Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt.
În ebraică , termenul Dumnezeu este Elohim – ceea ce presupune cel puţin trei persoane (pluralul în ebraică începe de la 3 , nu de la doi ca în limba română).Şi iată confirmarea:

La început, Dumnezeu (Elohim) a făcut cerurile şi pământul. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor. ” (Genesa 1:1-2)

Deci , Duhul Sfânt a participat la la creaţie.

„La început era Cuvântul (Domnul Isus), şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.” (Ioan 1:1-3)

Deci la creaţie a participat şi Domnul Isus.
Mai ales că în ziua a şasea a creaţiei Dumnezeu afirmă „Să facem om după chipul Nostru”.

Afară de pământ şi ceruri a fost creată şi lumina.
Noi suntem obişnuiţi că lumina este produsă de stele (cea mai apropiată stea este Soarele ) şi refletată de alte corpuri cereşti, precum Luna. Însă au fost Soarele şi Luna au fost creaţi în ziua a patra:

„Dumnezeu a zis: ,,Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne cari să arate vremile, zilele şi anii; şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pămîntul.„ Şi aşa a fost.
Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare (Soarele) ca să stăpînească ziua, şi luminătorul cel mai mic(Luna) ca să stăpînească noaptea; a făcut şi stelele.” (Genesa 1:14-16)

Aşa cum luminători nu erau în ziua întâi , apare întrebarea : De unde a apărut lumina? În lipsa luminătorilor (a sursei de lumină) nu poate apărea lumina , aşa am fost învăţaţi !
Dacă nu era lumină – atunci nu putea fi nici seară şi nici dimineaţă!
Biblia ne relatează cazul lui Daniel ,care Îl prezenta pe Dumnezeu împăratului Nebucadneţar:

„El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi! El descopere ce este adînc şi ascuns; El ştie ce este în întunerec şi la El locuieşte lumina.…” (Daniel 2:21-22)

Daniel prezintă în contrast – întunericul cu lumina , pentru a nu face confuzie între „a fi lumină în lume” şi lumina creată pentru ca ochiul să poată percepe obiectele din jur.
Zilele creaţiei sunt zile deosebite de celelalte zile, ceea ce a fost atunci nu poate fi reprodus, de acea trebuie rămâne să credem că aşa a fost.
„Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.” (Evrei 11:1)