De ce trebuie să te pocăieşti ?

1 Este o poruncă .
„Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou. ” (Ioan 3:7)

2. Astfel te vei împăca cu Dumnezeu.
„Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El(Isus), şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ cât şi ce este în ceruri, făcând pace, prin sângele crucii Lui. ” (Coloseni 1:19-20)

3. E unica cale de salvare.
„Isus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. ” (Ioan 14:6)

Cum să te împaci cu Dumnezeu ? Vezi cele 4 legi spirituale.