Genesa 1 prezintă zile de creaţie sau epoci de creaţie?

„Buna.
Privitor la cele 7 epoci de creatie, asa cum ai aratat a fost o seara si apoi o dimineata arata ca defapt nu aveau cum sa fie 24 de ore. Numara orele de seara pana dimineata si vezi cate sunt.Faptul ca epocile incep cu seara si se termina dimineata inseamna altceva, mult mai frumos si real. Si pe deasupra nu are nimic a face cu evolutionismu.
Totusi este in corcondanta cu teoria Big Bangului, care de altfel atesta existenta unui Creator.”

1. Genesa capitolul 1 reprezintă zile de 24h.

Am adus mai multe argumente înt-un articol mai vechi, dar vreau să repet argumentele:

  • când Moise a primit cele 10 porunci Dumnezeu i-a spus:

” Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S’a odihnit: de aceea a binecuvîntat Domnul ziua de odihnă şi a sfin it-o.” (Exod 20:11)

  • Anii de viaţa a lui Adam ne aduc un argument în plus. Adam a fost creat în a şasea zi:

„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.
Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.” (Genesa 1:27,31)

Dacă zilele creaţiei nu erau de 24 de ore,ci de perioade de ani atunci vârsta lui Adam nu putea fi dată corect :

„Iată cartea neamurilor lui Adam. ‘n ziua cînd a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.
I-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i-a binecuvîntat, şi le-a dat numele de ,,om„, în ziua cînd au fost făcu i.
La vîrsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui, şi i-a pus numele Set.
După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
Toate zilele pe cari le-a trăit Adam, au fost de nouă sute trei zeci de ani;
apoi a murit.” (Genesa 5:1-5)

2. Faptul că fiecare zi se termina cu noapte şi iar dimineaţa arată consecutivitatea evenimentelor.

Versetul 1 din cartea Genesa menţionează „La început„, de fapt e începutul creaţiei, şi de la acest început perioadele de timp au început să fie separate prin dimineaţă şi noapte – separare care durează până acum.
După potop Dumnezeu a spus:

” Cît va fi pămîntul, nu va înceta sămănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea!„” (Genesa 8:22)

Iar în cartea Ieremia ne aminteşte că ziua şi noapte îşi urmează acelaşi curs de la început fără schimbare:

” ,,Aşa vorbeşte Domnul: ,Dacă puteţi să rupeţi legămîntul Meu cu ziua, şi legămîntul Meu cu noaptea, aşa încît ziua şi noaptea să nu mai fie la vremea lor, atunci se va putea rupe şi legămîntul Meu cu robul Meu David, aşa încît să nu mai aibă fii, cari să domnească pe scaunul lui de domnie, şi legămîntul Meu cu Leviţii, preoţii, cari ‘mi fac slujba.” (Ieremia 33:20-21)

#creatie, #dimineata, #dumnezeu-creator, #noapte, #seara, #zi, #zile