Zilele creaţiei – ziua întâi (partea 2)

În prima parte a articolului am discutat despre „început” şi Dumnezeu.
În această parte vom discuta despre pământ.

La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.
Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină.
Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.
(Geneza 1:1-5 )”

În prima zi Dumnezeu a creat pământul.
Nu este o referire la scoarţa pământului ci la planeta Pământ , căci „(pământul)era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric” , în prima zi a creaţei planeta era acoperită cu apă, în ziua a doua au fost separate aceste ape, iar în ziua a treia a apărut uscatul.
Întrebarea este – de unde atâta apă?
Pământul a mai fost acoperit cu apă – în timpul potopului, deci apă a fost suficientă pentru a acoperi pământul şi a doua oară.
În realitatea, adâncimea medie a oceanelor este 4000 m, iar înălţimea medie a uscatului este de 750 m, deci apă este destulă.

Din versetele 1 şi 2 aflăm următoarele despe pământ:
– creat la început,

  • pustiu,
  • gol (dacă erau ape nu era nici o formă de uscat),
  • întuneric.

Era diferit de ceea ce înţelegem noi acum prin întuneric, nu erau nici Soarele, nici Luna şi nici stelele.  Nu era nimic ce se putea reflecta în apă.

Vârsta Pământului corespunde cu cea dată de Biblie. Sunt multe dovezi care prezintă planeta noastră ca fiind unica în Univers şi încă o planetă tânără, iar presupunerile modelului creaţionist ne prezintă încă o dovadă în plus că ele sunt cele corecte.
Faptul că planeta Pământ a fost creată înaintea tuturor stelelor , deci a întregului Univers presupun ca Pământul să fie poziţionat astfel încât să vadă acest univers. Dumnezeu a creat Pământul într-un mod unic, deosebit şi cu totul extraordinar pentru întreaga omenire.

Biblia afirmă că forma Pământului este rotundă:

Cînd a întocmit Domnul cerurile, eu (înţelepciunea) eram de faţă; cînd a tras o zare pe faţa adîncului, cînd a pironit norii sus, şi cînd au ţîşnit cu putere izvoarele adîncului, cînd a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, cînd a pus temeliile pămîntului, eu eram meşterul Lui, la lucru lîngă el, şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucînd neîncetat înaintea Lui, jucînd pe rotocolul pămîntului Său, şi găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. (Proverbe 8:27-31)”

Ce crede cititorul despre acestea?