Zilele creaţiei – prima zi (partea 1)

Primele zile a creaţiei au fost 6zile a câte 24 de ore fiecare. În această serie de articole voi prezenta pe rând fiecare zi.

La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.
Lumina.

Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.
Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină.
Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.
Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi. ” (Genesa 1:1-5)

Ce era la început?
La început” se pare că se referă la începutul creaţiei , nu la începutul existenţei lui Dumnezeu.
Dumnezeu este veşnic, fără început şi fără sfârşit.
În cartea Apocalipsa este scris:

,,Eu sînt Alfa şi Omega, ‘nceputul şi Sfîrşitul``, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.” (Apocalipsa 1:8)

El este Cel care a existat la început, căci era la început. Forma verbului arată că Dumnezeu exista la început:

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. „

Dumnezeu este prezentat ca Sfânta Treime.
Traducerea din ebraică a cuvântului Dumnezeu este Elohim, ceea ce arată pluralul. Acelaşi lucru se observă în Genesa 1:26

„Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” „

Ioan repetă în Evanghelia sa: ”

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.

Cuvântul nu era singur, El era cu Dumnezeu. Apoi ,

Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” (Ioan 1:14)

Închinându-ne lui Dumnezeu , noi o face recunoscând că El este Creatorul vieţii, a omului a nostru. El s-a gândit la noi când a făcut acest pământ, la mine şi la tine. Deşi a ştiut alegerile mele , El m-a creat, deşi a ştiut că Îl voi dezamăgi El m-a iubit, şi nu oboseşte să-mi arate acest lucru. El aşteatpă ca fiecare să se împace cu El.
Straniu ar fi dacă ne-ar crea doar pentru viaţa aceasta.