Ce avem în Domnul Isus?

Conform Sfintelor Scripturi Isus a spus

Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)

Noul Testament este plin de promisiuni, în acest articol voi prezenta doar câteva din ele:

„În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.” (Ioan 14:2 )

„În Isus suntem rânduiţi să fim după plăcerea lui Dumnezeu „(Efeseni 1:4).

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor” (Efeseni 1:7)

„În El am fost făcuţi şi moştenitori” (Efeseni 1:11)

„El însuş a zis: ,,Nicidecum n’am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.„” (Evrei 13:5)

” Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.
Şi prin faptul că El însuş a fost ispitit în ceeace a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sînt ispitiţi.” (Evrei 2:17-18)

Este extraordin ar să ai un astfel de Dumnezeu!!
Vă doresc la toţi un Paşte frumos.