Cum a apărut omul ?

Omul acţionează exact cum gândeşte. Ambele modele de creaţie , cel evoluţionist şi cel creaţionist , doresc să dea explicaţie originii omului, iar în dependenţă de ce crede omul despre sine va acţiona în consecinţă.

Modelul creaţionist afirmă că omul a fost creat de Dumnezeu.
Biblia afirmă că în a şasea zi de creaţie omul a fost creat de Dumnezeu:

„Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul, şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ, şi orice pom, care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.” ” (Geneza 1:26-29 )

Deci, Dumnezeu l-a creat pe om:

  • după chipul şi asemănarea Sa.
  • diferit de animale, păsări sau peşti.
  • făcut parte bărbătească şi femeiască.
  • binecuvântaţi de Dumnezeu .
  • a primit pământul (deja format) ca să-l stăpânească , lucreze şi să-l umple.
  • creat în mod definitiv, nu sunt indicaţii că ar fi suferit schimbări anatomice sau de stuctură.

Modelul evoluţionist afirmă că omul este un produs al întâmplării.
De fapt, modelul evoluţionist mai mult presupune decât prezintă dovezi.
Iată presupunerile lui:

„Etapele parcurse până a se ajunge la omul modern, au fost stabilite prin prisma transformărilor anatomo – morfologige şi fiziologice şi au fost determinate folosindu-se: metodele carbon – 14; potasiu 40 – argon; succesiunii izotopilor de uraniu; analiza biochimică a urmelor de asparagină şi izoleucină din piesele osoase.

Pentru a uşura înţelegerea raportului de timp dintre diferitele etape (perioade) ale evoluţiei omenirii până în vremurile istorice, s-a întocmit o succesiune etapizată convenţional, care s-a raportat la 24 de ore (durata unei zile pământene). Adică cele 2,8 milioane de ani de evoluţie au fost reduse la 24 de ore iar principalele etape au fost socotite ca părţi dintr-o zi (24 de ore). Astfel s-a conturat următoarea evoluţie:

1. Australopithecus habilis – prehominid a apărut acum 2,8 milioane de ani, adică la ora 00 h 00 min 00 sec
2. Homo erectus – aşezat irevocabil pe două picioare – apărut după cca 2,2 milioane de ani, în anul 600.000 î. e. n. adică la ora 18 h 51 min 26 sec…(wikipedia)”

Potrivit evoluţiei omul:

  • este într-o continuă transformare.
  • are un strămoş comun cu maimuţa (de origine animală).
  • în evoluţia sa a suferit multe schimbări anatomice şi fiziologice.