Liga Scriitorilor din România a cerut Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, PF Daniel, canonizarea poetului Mihai Eminescu drept sfânt în calendarul ortodox român

Conform portalului de ştiri Liga scriitorilor doreşte ca Mihai Eminescu să fie canonizat din mai multe motive, printre care se numără şi faptul că din cele 46 de volume cu aproximativ 14.000 de file scrise de poet şi aflate la Academia Română „răzbate spiritul naţional-ortodox” .
Dar înainte de a discuta despre aceasta să clarificăm nişte detalii.

Cine poate fi canonizat?
Iată un  fragment din articolul pr. prof. Liviu Stan.
Pentru a se putea proceda în zilele noastre la acte de canonizare, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii de fond:

1. Ortodoxia neîndoielnică a credinţei celui despre care se tratează, ortodoxie păstrată până la moarte, fie în tot timpul vieţii, fie în timpul de la care a îmbrăţişat credinţa ortodoxă.
2. Proslăvirea lui de către Domnul, cel puţin printr-unul din următoarele daruri sau puteri:
a) puterea de a suferi moartea martirică pentru dreapta credinţă.
b) puterea de a înfrunta orice primejdii sau suplicii, pentru mărturisirea dreptei credinţe, până la moarte.
c) puterea de a-şi închina viaţa celei mai desăvârşite trăiri morale şi religioase.
d) puterea de a săvârşi minuni în viaţă sau după moarte – sau în fine –
e) puterea de a apăra şi de a sluji cu devotament eroic credinţa şi Biserica Ortodoxă.

Mihai Eminescu a fost un geniu al literaturii.
Trebuie să recunosc că a avut un deosebit talent de a-şi pune gândurile în versuri. Dar a dus un mod de viaţă distructiv.

Ce spune Biblia despre canonizare?
Biblia vorbeşte despre venerarea lui Dumnezeu, atât.
În epistolele Noului Testament , sfinţi sunt numiţi toţi cei ce au crezut în Domnul Isus:
” Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. ” (1 Petru 2:5)
Apostolul Pavel roagă pe Tesaloniceni să se roage pentru el, îi învaţă să mijlocească pentru toţi sfinţii. Deci sfinţenia este dată în momentul înc are ai crezut în Hristos.
„Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”.” (1 Petru 1:15-16 )

În final vreau să reaminteasc care este dorinţa lui Dumnezeu pentru toţi oamenii:

„Domnul nu intarzie in implinirea fagaduintei Lui, cum cred unii; ci are o indelunga rabdare pentru voi si doreste ca niciunul sa nu piara, ci toti sa vina la pocainta. (2Pet.3:9)”