Falşii profeţi despre 2012

În unele articole se prezintă sfârşitul lumii ca fiind în 2012, deoarece calendarul Maya se termină cu anul 2012.
Iată care ar fi presupusul scenariu după Ervin Laszlo, citez:

„Exploatarea resurselor planetei, au atins limita sustinerii populatiei. Colapsul lumii financiare este deja vizibil, iar cel social este previzibil: populatia tarilor sarace, muritorii de foame, va fi in 2050 de aproape doua miliarde de suflete. Criza generalizata nu mai poate fi disimulata in nici un fel. Nivelul marii creste odata si jumatate mai repede decat prevazut, emisiile de CO2 depasesc orice estimare prealabila cu peste 50%, iar in ceea ce priveste incalzirea globala estimarile anilor ’90, de maximum 3 grade, sunt astazi de 6 grade, ceea ce ar transforma cea mai mare parte a planetei in zone nepotrivite pentru agricultura. Efectele se potenteaza unele pe altele astfel incat linia de sosire pentru colapsul global este in mod interesant apropiata de faimoasele profetii ale anului 2012.”

Resursele planetei , într-adevăr sunt limitate, dar nu sunt doar pentru 2 ani, ci pentru 150-500 de ani. Şi nu specifică ce resurse: dacă e vorba de păduri ele se consideră surse inepuizabile (regenerabile), dacă se referă la apa potabilă – atunci se trece la epurarea ei, dacă se referă la cărbuni , petrol atunci ele mai sunt pentru minim 150 de ani.
Faptul că nu e specificat ce resurse  are ca scop să sperie mai mult.
Profeţii „asemănătoare” au fost „la modă ” în anii 1999-2000, fie că era vorba de meteoriţi imenşi fie de al 3-a presupus război mondial.

O altă eroare gravă este presupunera că atmosfera va avea 50% bioxid de carbon. Pentru a analiza un pic informaţia vă reaminitesc că în atrmosferă la moment sunt 21% oxigen şi 78% azot, şi mai puţin de 1% bioxid de carbon. Ca să fie 50% bioxid atunci ar trebui să dispară oxigenul şi azotul. Dacă oxigenul mai poate dispare (la ardere se transformă în bioxid de carbon) atunci azotul nu poate dispărea fără urmă.
Mă miră o aşa presupunere chiar şi din partea unui evoluţionist.

Biblia spune că nimeni nu ştie vremea sfârşitului , nici chiar îngerii:
Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi Cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi. Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.
Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. ” (2 Petru 3:7-13)

Drag cititor , pe cine alegi să crezi ? Pe filosofi sau pe Dumnezeu Creatorul ?