Unde scrie în Scriptură ca Scriptura trebuie să fie singura autoritate?

Această afirmaţie am găsit-o pe un site pretenţios. Iar întrebarea se pretindea a fi una fără răspuns. În acest articol voi răspunde la acestă întrebare.
În primul rând Scriptura afirmă câteva lucruri :

Toată este insuflată de Dumnezeu.

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2Timotei 3:16-17)”

Din motiv că cărţile apocrife nu erau insuflate de Dumnezeu ele au fost scoase din Biblie.
Se pare că TOATĂ Scriptura îndeplineşte scopul propus: învaţă , mustră , îndreaptă şi dă înţelepciune.

Dacă adaugă cineva la această carte i se va adăuga la urgiile scrise în ea.
Această afirmaţie se găseşte în ultimul capitol din Apocalipsa:

” Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.
Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.” (Apocalipsa 22:18-19)

Unii cred că se referă doar la cartea Apocaplipsa , alţii cred că la toată Scriptura.
Tind să cred că re referă la toată Biblia tocmai din cauza versetului următor:

Matei 5:19

” Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi, şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. „

Indiferent de învăţătura care o dai , ea trebuie să fie conform Sfintelor Scripturi.
Orice altă învăţătură , care nu este conform Bibliei nu trebuie ţinută.

Concluzie:Biblia trebuie să fie singura autoritate în viaţa unui creştin, căci altfel riscă să urmeze o altă învăţătură decât cea biblică .Iar învăţătorii trebuie să ia seama la ceea ce învaţă pe alţii.