Care-i rolul faptelor în viaţa de credinţă?

În viaţa creştină sunt foarte importante faptele. Ele sunt un indicator.

Credinţă fără fapte nu există.
Apostolul Iacov ne reaminteşte că lipsa faptelor bune este un indicator a lipsei de credinţă.

„Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască?
Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi.
Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică?
După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.”(Iacov2:14,17,20,26)

Viaţa de creştini presupune o viaţa nouă , fapte noi, gândire nouă.
Din acest motiv credinţă fără fapte nu există.

Faptele rele sunt pedepsite.

Într-un articol am găsit o matematică greşită : omul îşi poate câştiga salvarea (mântuirea) prin faptele sale. Dar salvarea noastră nu este rodul faptelor , ci un har de la Dumnezeu.

” Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni
. ” (Efeseni 2:8-9)

Cei ce fac fapte rele, adica faptele rele sunt un mod de viaţă pentru ei sunt condamnaţi pentru veşnicie.

„Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. ” (Galateni 5:19-21)

Faptele bune sunt pregătite pentru noi – trebuie să alegem doar să le facem sau nu .
Tot în Epistola către Efeseni este menţionat:

„Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. ” (Efeseni 2:10 )

Faptle bune sunt pregătite de Dumnezeu , noi putem doar să alegem să le facem sau nu.Din acest motiv nici nu putem să ne lăudăm cu ele. Nu sunt faptele noastre, e doar felul în care Dumnezeu lucrează prin noi.

CONCLUZIE: Faptele rele te opresc să moşteneşti Împărăţia lui Dumnezeu,iar faptele bune sunt pregătite pentru tine ca să umbli în ele.