Elementele s-au format odată cu explozia marelor stele sau evoluţia nici nu a avut loc încă ?

Stii cum s-au format toti atomii(in afara de cei de hidrogen si de heliu)? Inclusiv calciul, magneziul, zincul si celelalte elemente chimice din care esti format? Poate ai auzit expresia “suntem praf de stele”. Ei bine, oamenii de stiinta au demonsrtat cu probe, cu argumente irefutabile faptul ca toate aceste elemente, inclusiv cele din care este formata planeta noastra(despre care unii afirma ca nu este planeta, ci e fixa), s-au format odata cu explozia primelor stele si au fost imprastiate in univers. Vezi tu de ce este demonstrat fara tagada faptul ca zidirea universului a avut loc exact invers decat scrie in cartea numita biblie? Adica incepand cu stelele, pentru ca o planeta este solida si nu gazoasa.

În acest articol voi prezenta argumentele mele pentru crearea universului :

Înainte de a discuta despre argumentele pentru crearea universului trebuie să ţinem cont de legile termodinamicii. Ele au fost testate , măsurate şi confirmate experimental de prea multe ori , atât în sisteme extrem de mari cât şi în sisteme extrem de mici, şi nici un om de ştiinţă nu se îndoieşte de aplicabilitatea lor. Din acest motiv impliicaţiile cosmice ale acestor două legi sunt profunde:

1. Prima lege (legea conservării energiei) afirmă că nimic nu este nici „creat” nici distrus. Ea ne învaţă deci foartea convingător că universul nu s-a creat pe sine ; nu există nimic în structura prezentă a legii naturale care ar putea cumva să îi explice originea.

2. A doua lege (legea decăderii energiei) afirmă că orice sistem lăsat fără influienţe din afară tinde întotdeauna să se mişte de la o stare ordonată către o stare dezordonată , energia lui tinzând să se transforme în nivelele de disponibilitate inferioară, ajungând în final la starea de mişcare totalmente haotică şi de indisponibilitatea pentru o altă lucrare.Când energia cosmosului se va fi degradat până la starea de energie calorică haotică , cu o mişcare haotică a moleculelor şi cu o temperatură uniformă de nivel scăzut , universul va fi murit de „moarte termică”.

3 Faptul că universul nu este mort este o dovadă clară că el nu este infinit de bătrân. De vreme ce el va muri, în timp, dacă procesul actual continuă , timpul nu se poate să fi fost de durat infinită. Universul nostru actual este un continuum de spaţiu ,masă şi timp, astfel că dacă una dintre entităţi a avut un început , celelalte două trebuie să fi început simultan cu ea.

4 A doua lege cera ca universul să fi avut un început; prima lege exclude posibilitatea ca es să se fi început pe sine. Singura reconciliere posibilă a acestei probleme este aceea că universul a fost creat de o Cauză care îl transcede.

5. Nimic din cadrul spaţiu- masă-timp observabil în prezent nu este o cauză adecvată, prin urmare Cauza trebuie să fie ori un proces evoluţionar dincolo de spaţiu observabil sau anterior timpului observabil (şi astfel dincolo de domeniul ştiinţei), ori un proces creator care a dat naştere spaţiului materiei şi timpului concomitent şi simultan,

Sugestia că materia a evoluat până la structura ei prezentă departe, afară în spaţiul ne-observabil , eşte aşa numita teorie a străii staţionare (steady- state). Adică, pentru a se contrabalansa tendinţa spre decădere universală se postulează că o nouă materie , sub formă probabilă de hidrogen, se formează în continuu din nimic afară din spaţiu.

Sugestia că materia a evoluat până la structura ei prezentă cândva de mult , în timpul observabil, a fost numit teoria exploziei (big-bang). Adică , se presupune că o explozie primară de un anumit fel a convertit energia în materie; explozia însăşi a fost probabil cauzată de un colaps gravitaţional anterior într-o stare superdensă.

6.Este evident prin definiţie că nici teoria marii explozii ,nici teoria stării staţionare nu au nici o bază observaţională . De fapt, ele contrazic ambele legi ale termodinamicii. Prin urmare sunt nişte speculaţii folosofice, nu ştiinţă, presupuneri secundare pentru a evita contradicţiile pe care le implică modelul evoluţionist.

7.Modelul creaţionist, pe de altă parte, prezice de fapt cele două legi termodinamice , aşa cum s-a arătat mai sus. O creaţie specială a spaţiului , materiei şi timpului, de către un Creator extern, omnipotent şi omniprezent este singura concluzie logică care poate fi trasă din cele două legi care sunt cele mai sigură şi mai universale legi ale ştiinţei.

Una dintre problemele importante la care nu s-a răspuns în cadrul niciunuia dintre modelele evoluţioniste ale originii stelelor şi galaxiilor este formarea de particule ,elemente şi molecule similare pretutindeni în univers.
„Creaţionismul ştiinţific”
În unul din articolele viitoare voi scrie despre „Originea sistemului solar”