Falşii profeţi despre 2012

În unele articole se prezintă sfârşitul lumii ca fiind în 2012, deoarece calendarul Maya se termină cu anul 2012.
Iată care ar fi presupusul scenariu după Ervin Laszlo, citez:

„Exploatarea resurselor planetei, au atins limita sustinerii populatiei. Colapsul lumii financiare este deja vizibil, iar cel social este previzibil: populatia tarilor sarace, muritorii de foame, va fi in 2050 de aproape doua miliarde de suflete. Criza generalizata nu mai poate fi disimulata in nici un fel. Nivelul marii creste odata si jumatate mai repede decat prevazut, emisiile de CO2 depasesc orice estimare prealabila cu peste 50%, iar in ceea ce priveste incalzirea globala estimarile anilor ’90, de maximum 3 grade, sunt astazi de 6 grade, ceea ce ar transforma cea mai mare parte a planetei in zone nepotrivite pentru agricultura. Efectele se potenteaza unele pe altele astfel incat linia de sosire pentru colapsul global este in mod interesant apropiata de faimoasele profetii ale anului 2012.”

Resursele planetei , într-adevăr sunt limitate, dar nu sunt doar pentru 2 ani, ci pentru 150-500 de ani. Şi nu specifică ce resurse: dacă e vorba de păduri ele se consideră surse inepuizabile (regenerabile), dacă se referă la apa potabilă – atunci se trece la epurarea ei, dacă se referă la cărbuni , petrol atunci ele mai sunt pentru minim 150 de ani.
Faptul că nu e specificat ce resurse  are ca scop să sperie mai mult.
Profeţii „asemănătoare” au fost „la modă ” în anii 1999-2000, fie că era vorba de meteoriţi imenşi fie de al 3-a presupus război mondial.

O altă eroare gravă este presupunera că atmosfera va avea 50% bioxid de carbon. Pentru a analiza un pic informaţia vă reaminitesc că în atrmosferă la moment sunt 21% oxigen şi 78% azot, şi mai puţin de 1% bioxid de carbon. Ca să fie 50% bioxid atunci ar trebui să dispară oxigenul şi azotul. Dacă oxigenul mai poate dispare (la ardere se transformă în bioxid de carbon) atunci azotul nu poate dispărea fără urmă.
Mă miră o aşa presupunere chiar şi din partea unui evoluţionist.

Biblia spune că nimeni nu ştie vremea sfârşitului , nici chiar îngerii:
Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi Cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi. Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.
Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. ” (2 Petru 3:7-13)

Drag cititor , pe cine alegi să crezi ? Pe filosofi sau pe Dumnezeu Creatorul ?

Cum se traduce „răsturnăm izvodirile minţii”?

În română , conform traducerii Cornilescu 2 Corinteni 10:5 se traduce astfel :

” Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.”

Biblia ortodoxă traduce în felul următor:

„Şi toată trufia care se ridică împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu şi tot gândul îl robim, spre ascultarea lui Hristos.”

Astfel parcă termenul de „izovidre a minţii ” capătă un contur mai clar.
Dar foarte interesantă mi s-a părut traducerea în engleză :

„We are destroyng speculations („imaginations” KJV) and every thing up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ.

În engleză sună cam aşa :
„Noi distrugem speculaţiile (sau lucrurile imaginare)…”
Interesant punct de vedere, nu ?

Biblia on-line

Vă propun câteva site-uri pe care puteţi găsi biblia on-line.
biblia.resursecrestine.ro
www.bibliaortodoxa.ro
www.bibliaromana.com
www.credo.ro/biblia-online.php
www.viatacrestina.org/biblia.
intercer.net/blogs/biblia/
www.dervent.ro/biblia.php
www.quickbible.net/download.php
www.ebible.ro
RoBible
www.greco-catolic.ro//scriptura.asp

Biblia citită copiilor
www.copilul.ro/biblia_copiilor.html

Ce spune embriologia despre apariţia omului

Ce spune teoria embrionară?
Această teorie spune că embrionul trece prin toate stadiile evolutive , adica are branhii ca peştele , coadă ca la maimuţă.
Iată descriera pe care am găsit-o pe un site:

Coada si branhii (36 de zile)
De marimea unui bob de orez, embrionul e putin diferit de cel al unui soarece. Prezinta în acest stadiu o coada, branhii, ca la pesti, si un sac vitelin ca un galbenus de ou în care sunt stocate rezervele de hrana. Aceste elemente, mostenite de la stramosii nostri animale, vor disparea în cursul evolutiei fatului, încetul cu incetul. Creierul si inima se vor dezvolta curând. O inima care va batea de doua ori mai repede decât cea a mamei. Bratele si picioarele, rudimentare, par niste înotatoare de peste.

De fapt, aceste exemple au fost plasate şi în manualele de biologie – fiind prezentate ca date ştiinţifice.

Desenele lui Haekel.
Ernst Haeckel la sfîrşitul anilor 1860 a propus nişte desene care „demonstrau ” că în evoluţia embrionară fătul trece prin toate etapele evoluţiei.

În realitate , embrionii arată astsfel :


Michael Richardson, lector şi embriolog la Şcoala Medicală Spitalul St. George din Londra, a dezvăluit şi mai mult dimenstiunile acestei fraude, într-un articol din publicaţia Anatomy and Embriology , recent revăzut în Science şi New Scientist.

Richardson afirmă:
„am simţit întotdeauna că ceva este greşit în legătură cu schiţele lui Haeckel, fiindcă nu se potriveşte cu concepţia şi înţelegerea mea asupra ratei cu care peştii, reptilele, păsările şi mamiferele îşi dezvoltă trăsăturile distinctive” El nu a putut găsi nicăieri vreo menţiune despre cineva care să fi comparat realmente embrionii unei specii cu aceia ai alteia, aşa încît “nimeni nu citează nici un fel de date comparative în susţinerea ideii”.

Din acest motiv el a adunat o echipă internaţională care să facă exact acest lucru – să examineze şi să fotografieze forma externă a embrionilor unei game largi de specii vertebrate, aflate într-un stadiu comparabil cu cel descris de Haeckel.8

Echipa a colectat embrioni de la 39 de animale diferite, inclusiv marsupiale din Australia, broaşte de copac din Puerto Rico, şerpi din Franţa, şi un embrion de aligator din Anglia. Au descoperit faptul că embrionii de diferitelor specii sunt foarte diferiţi. De fapt, sunt atît de diferiţi încît e imposibil ca schiţele lui Haeckel (reprezentînd embrioni asemănători la vedere) să fi fost făcute după specimene reale.

Nigel Hawkes l-a intervievat pe Richardson pentru prestigiosul ziar britanic The Times . Într-un articol în care îl descrie pe Haeckel ca pe “Un mincinos embrionic”, el îl citează pe Richardson:
“Acesta este unul dintre cele mai grave cazuri de fraudă ştiinţifică. Este şocant să descoperi că cineva odată considerat un mare om de ştiinţă deruta în mod deliberat. Mă înfurie… Ceea ce el (Haeckel) a făcut, a fost să ia un embrion uman şi să-l copieze, pretinzînd că salamandra şi porcul şi toate celelalte arată la fel în acelaşi stadiu de dezvoltare. Nu este aşa… Sunt falsuri”.

Nu mutaţiile sunt calea prin care au apărut fiinţele umane, nu întâmplarea ci dorinţa lui Dumnezeu de a ne crea.

Unde scrie în Scriptură ca Scriptura trebuie să fie singura autoritate?

Această afirmaţie am găsit-o pe un site pretenţios. Iar întrebarea se pretindea a fi una fără răspuns. În acest articol voi răspunde la acestă întrebare.
În primul rând Scriptura afirmă câteva lucruri :

Toată este insuflată de Dumnezeu.

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2Timotei 3:16-17)”

Din motiv că cărţile apocrife nu erau insuflate de Dumnezeu ele au fost scoase din Biblie.
Se pare că TOATĂ Scriptura îndeplineşte scopul propus: învaţă , mustră , îndreaptă şi dă înţelepciune.

Dacă adaugă cineva la această carte i se va adăuga la urgiile scrise în ea.
Această afirmaţie se găseşte în ultimul capitol din Apocalipsa:

” Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.
Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.” (Apocalipsa 22:18-19)

Unii cred că se referă doar la cartea Apocaplipsa , alţii cred că la toată Scriptura.
Tind să cred că re referă la toată Biblia tocmai din cauza versetului următor:

Matei 5:19

” Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi, şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. „

Indiferent de învăţătura care o dai , ea trebuie să fie conform Sfintelor Scripturi.
Orice altă învăţătură , care nu este conform Bibliei nu trebuie ţinută.

Concluzie:Biblia trebuie să fie singura autoritate în viaţa unui creştin, căci altfel riscă să urmeze o altă învăţătură decât cea biblică .Iar învăţătorii trebuie să ia seama la ceea ce învaţă pe alţii.

Kent Hovind – Evolutia, Ateismul, Comunismul si Fascismul (Traducere in romana)

Partea 1

Partea 2

Partea 3

Partea 4

Partea 5

Partea 6

Partea 7

Partea 8

Partea 9

Partea 10

Partea 11

„Măsluirile evoluţiei” de Liviu Percy

Care-i rolul faptelor în viaţa de credinţă?

În viaţa creştină sunt foarte importante faptele. Ele sunt un indicator.

Credinţă fără fapte nu există.
Apostolul Iacov ne reaminteşte că lipsa faptelor bune este un indicator a lipsei de credinţă.

„Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască?
Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi.
Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică?
După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.”(Iacov2:14,17,20,26)

Viaţa de creştini presupune o viaţa nouă , fapte noi, gândire nouă.
Din acest motiv credinţă fără fapte nu există.

Faptele rele sunt pedepsite.

Într-un articol am găsit o matematică greşită : omul îşi poate câştiga salvarea (mântuirea) prin faptele sale. Dar salvarea noastră nu este rodul faptelor , ci un har de la Dumnezeu.

” Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni
. ” (Efeseni 2:8-9)

Cei ce fac fapte rele, adica faptele rele sunt un mod de viaţă pentru ei sunt condamnaţi pentru veşnicie.

„Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. ” (Galateni 5:19-21)

Faptele bune sunt pregătite pentru noi – trebuie să alegem doar să le facem sau nu .
Tot în Epistola către Efeseni este menţionat:

„Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. ” (Efeseni 2:10 )

Faptle bune sunt pregătite de Dumnezeu , noi putem doar să alegem să le facem sau nu.Din acest motiv nici nu putem să ne lăudăm cu ele. Nu sunt faptele noastre, e doar felul în care Dumnezeu lucrează prin noi.

CONCLUZIE: Faptele rele te opresc să moşteneşti Împărăţia lui Dumnezeu,iar faptele bune sunt pregătite pentru tine ca să umbli în ele.

Ce înseamnă “femeia să înveţe în tăcere”?

În multe biserici se consideră că femeia nu trebuie să înveţe pe nimeni, fie în biserică fie acasă.
Unii bărbaţi (chiar şi femei) sunt de părerea că femeia în biserică să tacă.
Ce înseamnă că femeia să „tacă „? Se referă oare aceasta şi la luarea deciziilor sau doar la învăţătură ?
Dacă se referă la învăţătură : poate să înveţe la fel ca şi bărbaţii în bisercă ? Adica , poate fi învăţător?
Răspunsul la aceste întrebări veţi putea găsi în articolul  Ce înseamnă “femeia să înveţe în tăcere”? (1 Timotei 2:11-12)

”Biserica” anglicana în derivă…

“Biserica” anglicana isi continua deriva spirituala. Pe 11 februarie, Sinodul ei a adoptat o motiune care cere acestei “biserici” sa acorde beneficii de pensie partenerilor homosexuali ai preotilor anglicani in aceeasi masura in care le da vaduvelor sau vaduvilor preotilor anglicani (articol).

Pe 12 februarie, in cadrul aceleiasi conferinte, “biserica” anglicana a adoptat o alta motiune care afirma compatibilitatea credintei cu evolutionismul (articol). Unul dintre rationamentele in favoarea motiunii a fost “includerea” in biserica lor a oamenilor de stiinta crestini care inteleg Biblia printr-o prisma stiintifica. Votul a fost dat weekendul trecut, un weekend denumit si celebrat in mai mult de 850 de congregatii din toata lumea ca “Weekendul Evolutiei.” In 2004, peste 12.400 de clerici crestini din toata lumea au semnat o declaratie, numita “Scrisoarea Clericilor,” care afirma compatibilitatea credintei si a evolutionismului (?)

(Informaţia este preluată din buletinul de ştiri AFR)
Una din marile erori efectuate de biserica anglicană a fost accetparea preoţilor homosexuali. Acum mai doresc ca biserica să întreţină şi „prietenii acestora”.
Pe lângă faptul că imoralii nu trebuie să fie încurajaţi în biserică ,acum biserica să şi mai întreţină un mod de viaţă stricat.
Acestea sunt consecinţele unor alegeri total greşite.
Mi-i trist când menţionez aşa cazuri, dar ADEVĂRATA biserică a lui Hristos niciodată nu acceptă ca păcatul să pus la nivel de virtute.

Mesaje divine sau salvări la minut în stil de piaţă ?

Iată ce mesaj am primit prin email:


Cu multa dragoste pentru tine..
Pe cat de repede a venit pe atat de repede trebuie sa se duca.
Fecioara care IA problemele…
Cand ajunge la tine trebuie sa si plece mai departe.
Trimite acest mail la 10 persoane, incluzandu-ma si pe mine si     problemele ti se vor rezolva
Mama noastra a trecut pe la mine pe acasa si MI-a luat toate problemele, ti-o trimit ca sa Le IA si pe ale tale.

Acest gen de mesaje au început să invadeze cutiile poştale.
Doar ţin să precizez că Dumnezeu nu vindecă dacă trimiţi sau nu aceste mesaje. Vindecare şi eliberearea care o dă Dumnezeu nu ţine de nişte fomule magice sau ritualuri speciale făcute de noi.
Dumnezeu nu vindecă la comandă ; deşi mulţi ar dori.

Ariticole despre dragoste

E ziua ta! E ziua dragostei!

Cum să deosebeşti dragostea de pasiune

Cum se manifestă adevărata dragoste ?

Ce spun copii despre dragoste

1 Corinteni 13

Cum să păstrezi vie flacăra dragostei în căsătorie ? (partea 1)

Cum să păstrezi vie flacăra dragostei în căsătorie ? (partea 2)

Elementele s-au format odată cu explozia marelor stele sau evoluţia nici nu a avut loc încă ?

Stii cum s-au format toti atomii(in afara de cei de hidrogen si de heliu)? Inclusiv calciul, magneziul, zincul si celelalte elemente chimice din care esti format? Poate ai auzit expresia “suntem praf de stele”. Ei bine, oamenii de stiinta au demonsrtat cu probe, cu argumente irefutabile faptul ca toate aceste elemente, inclusiv cele din care este formata planeta noastra(despre care unii afirma ca nu este planeta, ci e fixa), s-au format odata cu explozia primelor stele si au fost imprastiate in univers. Vezi tu de ce este demonstrat fara tagada faptul ca zidirea universului a avut loc exact invers decat scrie in cartea numita biblie? Adica incepand cu stelele, pentru ca o planeta este solida si nu gazoasa.

În acest articol voi prezenta argumentele mele pentru crearea universului :

Înainte de a discuta despre argumentele pentru crearea universului trebuie să ţinem cont de legile termodinamicii. Ele au fost testate , măsurate şi confirmate experimental de prea multe ori , atât în sisteme extrem de mari cât şi în sisteme extrem de mici, şi nici un om de ştiinţă nu se îndoieşte de aplicabilitatea lor. Din acest motiv impliicaţiile cosmice ale acestor două legi sunt profunde:

1. Prima lege (legea conservării energiei) afirmă că nimic nu este nici „creat” nici distrus. Ea ne învaţă deci foartea convingător că universul nu s-a creat pe sine ; nu există nimic în structura prezentă a legii naturale care ar putea cumva să îi explice originea.

2. A doua lege (legea decăderii energiei) afirmă că orice sistem lăsat fără influienţe din afară tinde întotdeauna să se mişte de la o stare ordonată către o stare dezordonată , energia lui tinzând să se transforme în nivelele de disponibilitate inferioară, ajungând în final la starea de mişcare totalmente haotică şi de indisponibilitatea pentru o altă lucrare.Când energia cosmosului se va fi degradat până la starea de energie calorică haotică , cu o mişcare haotică a moleculelor şi cu o temperatură uniformă de nivel scăzut , universul va fi murit de „moarte termică”.

3 Faptul că universul nu este mort este o dovadă clară că el nu este infinit de bătrân. De vreme ce el va muri, în timp, dacă procesul actual continuă , timpul nu se poate să fi fost de durat infinită. Universul nostru actual este un continuum de spaţiu ,masă şi timp, astfel că dacă una dintre entităţi a avut un început , celelalte două trebuie să fi început simultan cu ea.

4 A doua lege cera ca universul să fi avut un început; prima lege exclude posibilitatea ca es să se fi început pe sine. Singura reconciliere posibilă a acestei probleme este aceea că universul a fost creat de o Cauză care îl transcede.

5. Nimic din cadrul spaţiu- masă-timp observabil în prezent nu este o cauză adecvată, prin urmare Cauza trebuie să fie ori un proces evoluţionar dincolo de spaţiu observabil sau anterior timpului observabil (şi astfel dincolo de domeniul ştiinţei), ori un proces creator care a dat naştere spaţiului materiei şi timpului concomitent şi simultan,

Sugestia că materia a evoluat până la structura ei prezentă departe, afară în spaţiul ne-observabil , eşte aşa numita teorie a străii staţionare (steady- state). Adică, pentru a se contrabalansa tendinţa spre decădere universală se postulează că o nouă materie , sub formă probabilă de hidrogen, se formează în continuu din nimic afară din spaţiu.

Sugestia că materia a evoluat până la structura ei prezentă cândva de mult , în timpul observabil, a fost numit teoria exploziei (big-bang). Adică , se presupune că o explozie primară de un anumit fel a convertit energia în materie; explozia însăşi a fost probabil cauzată de un colaps gravitaţional anterior într-o stare superdensă.

6.Este evident prin definiţie că nici teoria marii explozii ,nici teoria stării staţionare nu au nici o bază observaţională . De fapt, ele contrazic ambele legi ale termodinamicii. Prin urmare sunt nişte speculaţii folosofice, nu ştiinţă, presupuneri secundare pentru a evita contradicţiile pe care le implică modelul evoluţionist.

7.Modelul creaţionist, pe de altă parte, prezice de fapt cele două legi termodinamice , aşa cum s-a arătat mai sus. O creaţie specială a spaţiului , materiei şi timpului, de către un Creator extern, omnipotent şi omniprezent este singura concluzie logică care poate fi trasă din cele două legi care sunt cele mai sigură şi mai universale legi ale ştiinţei.

Una dintre problemele importante la care nu s-a răspuns în cadrul niciunuia dintre modelele evoluţioniste ale originii stelelor şi galaxiilor este formarea de particule ,elemente şi molecule similare pretutindeni în univers.
„Creaţionismul ştiinţific”
În unul din articolele viitoare voi scrie despre „Originea sistemului solar”

Noutăţi pentru bloggeri.-

Aici sunt nişte proiecte îndrăzneţe , vi le propun spre observare şi vă rog să mă plasaţi aprecierile sau propunerile în rubrica comentariilor.
cuvinteinspirateinspatiulvirtual.blogspot.com
bloggericrestini.blogspot.com
topcrestin1000.ro
linkuricrestine.ro

Unimedia doreşte să obişnuiască oamenii cu imagini mai puţin decente?

Nu v-aţi întrebat care e rostul reclamei la „VIP Magazin” ?
Oare doar aşa imagini „sexy” sunt în acea revistă?
Unimedia se pretinde un site de ştiri, dar se pare că nu protejează de promovarea imoralităţii.
Iată ce imagini se perindă prin faţa cititorului :

Biblia menţionează „Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice , căci din ea ies izvoarele vieţii.”

Postarea repetata a imaginilor cu conţinut indecent va face ca cei ce le privesc sa gândească indecent.

Omul fara maini si fara picioare – Ai putea fi fericit daca ai fi ca el ?

partea 1

partea 2

partea 3

partea 4

partea 5

Cum să pregăteşti şi să transmiți un mesaj biblic eficient?

În acest articol veţi găsi 18 paşi care vă vor ajuta să transmiteţi eficient un mesaj biblic fie printr-o predică, mesaj pentru tineri , articol, buclet sau o lecţie biblică.
Chiar dacă nu aţi încercat încă nici o dată – vă invit să debutaţi în arta predicării.
Articolul Cum să pregăteşti şi să transmiți un mesaj biblic eficient? vă va ajuta în lucrarea dumneavoastră.

Sunt banii ochiul dracului ?

Uneori auzim spunându-se că „banii sunt ochiul dracului”.
Nu am identificat o asemenea afirmaţie în Sfintele Scripturi, de aceea am căutat să aflu ce spune Biblia despre bani , şi iată ce am aflat:

Bogăţiile sunt date de Dumnezeu.
Dumnezeu îngăduie , în unele cazuri , să fim bogaţi, dar bogăţiile date au două scopuri:

Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere şi bogăţii, şi i-a îngăduit să mănânce din ele, să-şi ia partea lui din ele, şi să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. (Eclesiastul 5:19)

  • primul : să te bucuri de ele.
  • al doilea: să-ţi iei partea ta dar să conştientizezi că acestea îţi sunt date de Dumnezeu, şi să ajuţi şi pe alţii.

În cartea Eclesiastul aflăm că bogăţiile sunt un dar de la Dumnezeu.
Dar nu orice care e bogat – înseamnă că a primit în dar de la Dumnzeu.

Bogăţie ta nu poate fi o sursă de siguranţă.
Indiferent cât de bogat eşti – moartea, boala , falimentul – te pot afecta oricând. Dar sunt unii care consideră că un sprijin financiar este suficient ca să-ţi rezolvi orice problemă.
Mai nou, a apărut şi expresia „În ziua de azi banii fac totul.
Iată ce spune Scriptura:

” Averea este o cetate întărită pentru cel bogat; în închipuirea lui, ea este un zid înalt.” (Proverbele 18:11)

Averea este doar un sprijin imaginar, ceva ce poate crea impresia unei întărituri.

Îmbogăţirea nu poate avea o limită.
Sunt cazuri în care o persoană doreşte să se realizeze în viaţă(ceea ce nu deloc greşit), însă începutul e foarte neconvingător – ei spun că „la început să am carieră, casă , maşină, bani – şi apoi îmi voi face o familie, voi avea grijă de starea mea spirituală, voi începe să merg la biserică.
Ce rătăcire!!

„Cine iubeşte argintul, nu se satură niciodată de argint, şi cine iubeşte bogăţia multă, nu trage folos din ea. Şi aceasta este o deşertăciun” (Eclesiastul 5:10 )

Dacă fiecare ar înţelege că dorinţa de îmbogăţire nu are limită – şi-ar evalua imediat priorităţile.
A văzut cineva un om suficient de bogat? S-au oprit mulţi din câştigat bani ?

Nu bogăţia este păcat – ci dorinţa de îmbogăţire.
Biblia menţionează oameni ai lui Dumnezeu bogaţi precum David, Avraam şi Solomon.

„Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd, şi pierzare.
Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă, şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri. ” (1 Timotei 6:9-10)

Nu banii sunt păcat ci iubirea banilor duce la rău.
Nu banii sunt păcat – ci atitudinea faţă de ei.
În Biblie scrie că nu putem sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona (zeul banilor), şi că Dumnezeu se îngrijeşte de noi mai mult decât de păsările cerului şi decât crinii de pe câmp.
Cum te raportezi tu la avere? Unde îţi este comoara ta ?

Coloseni 3:23-25

Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos.
Căci cine umblă cu strâmbătate, îşi va primi plata după strâmbătatea, pe care a făcut-o; şi nu se are în vedere faţa omului.

Seful executiv GOOGLE: doar imoralii sunt secretosi …

Eric Schmidt sugereaza faptul ca oamenii trebuie sa isi modifice comportamentul scandalos inainte sa se planga de faptul ca firma ii invadeaza intimitatea.
Vezi tot articolul Google CEO: Secrets Are for Filthy People.

Filosofia lui Schmidt este clara: “Daca faci ceva ce nu vrei sa stie nimeni, poate ar trebui sa nu faci deloc acel lucru.
(traducerea e preluată de pe saccsiv)