Falşii profeţi despre 2012

În unele articole se prezintă sfârşitul lumii ca fiind în 2012, deoarece calendarul Maya se termină cu anul 2012.
Iată care ar fi presupusul scenariu după Ervin Laszlo, citez:

„Exploatarea resurselor planetei, au atins limita sustinerii populatiei. Colapsul lumii financiare este deja vizibil, iar cel social este previzibil: populatia tarilor sarace, muritorii de foame, va fi in 2050 de aproape doua miliarde de suflete. Criza generalizata nu mai poate fi disimulata in nici un fel. Nivelul marii creste odata si jumatate mai repede decat prevazut, emisiile de CO2 depasesc orice estimare prealabila cu peste 50%, iar in ceea ce priveste incalzirea globala estimarile anilor ’90, de maximum 3 grade, sunt astazi de 6 grade, ceea ce ar transforma cea mai mare parte a planetei in zone nepotrivite pentru agricultura. Efectele se potenteaza unele pe altele astfel incat linia de sosire pentru colapsul global este in mod interesant apropiata de faimoasele profetii ale anului 2012.”

Resursele planetei , într-adevăr sunt limitate, dar nu sunt doar pentru 2 ani, ci pentru 150-500 de ani. Şi nu specifică ce resurse: dacă e vorba de păduri ele se consideră surse inepuizabile (regenerabile), dacă se referă la apa potabilă – atunci se trece la epurarea ei, dacă se referă la cărbuni , petrol atunci ele mai sunt pentru minim 150 de ani.
Faptul că nu e specificat ce resurse  are ca scop să sperie mai mult.
Profeţii „asemănătoare” au fost „la modă ” în anii 1999-2000, fie că era vorba de meteoriţi imenşi fie de al 3-a presupus război mondial.

O altă eroare gravă este presupunera că atmosfera va avea 50% bioxid de carbon. Pentru a analiza un pic informaţia vă reaminitesc că în atrmosferă la moment sunt 21% oxigen şi 78% azot, şi mai puţin de 1% bioxid de carbon. Ca să fie 50% bioxid atunci ar trebui să dispară oxigenul şi azotul. Dacă oxigenul mai poate dispare (la ardere se transformă în bioxid de carbon) atunci azotul nu poate dispărea fără urmă.
Mă miră o aşa presupunere chiar şi din partea unui evoluţionist.

Biblia spune că nimeni nu ştie vremea sfârşitului , nici chiar îngerii:
Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi Cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi. Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.
Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. ” (2 Petru 3:7-13)

Drag cititor , pe cine alegi să crezi ? Pe filosofi sau pe Dumnezeu Creatorul ?

Cum se traduce „răsturnăm izvodirile minţii”?

În română , conform traducerii Cornilescu 2 Corinteni 10:5 se traduce astfel :

” Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.”

Biblia ortodoxă traduce în felul următor:

„Şi toată trufia care se ridică împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu şi tot gândul îl robim, spre ascultarea lui Hristos.”

Astfel parcă termenul de „izovidre a minţii ” capătă un contur mai clar.
Dar foarte interesantă mi s-a părut traducerea în engleză :

„We are destroyng speculations („imaginations” KJV) and every thing up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ.

În engleză sună cam aşa :
„Noi distrugem speculaţiile (sau lucrurile imaginare)…”
Interesant punct de vedere, nu ?

Biblia on-line

Vă propun câteva site-uri pe care puteţi găsi biblia on-line.
biblia.resursecrestine.ro
www.bibliaortodoxa.ro
www.bibliaromana.com
www.credo.ro/biblia-online.php
www.viatacrestina.org/biblia.
intercer.net/blogs/biblia/
www.dervent.ro/biblia.php
www.quickbible.net/download.php
www.ebible.ro
RoBible
www.greco-catolic.ro//scriptura.asp

Biblia citită copiilor
www.copilul.ro/biblia_copiilor.html

Ce spune embriologia despre apariţia omului

Ce spune teoria embrionară?
Această teorie spune că embrionul trece prin toate stadiile evolutive , adica are branhii ca peştele , coadă ca la maimuţă.
Iată descriera pe care am găsit-o pe un site:

Coada si branhii (36 de zile)
De marimea unui bob de orez, embrionul e putin diferit de cel al unui soarece. Prezinta în acest stadiu o coada, branhii, ca la pesti, si un sac vitelin ca un galbenus de ou în care sunt stocate rezervele de hrana. Aceste elemente, mostenite de la stramosii nostri animale, vor disparea în cursul evolutiei fatului, încetul cu incetul. Creierul si inima se vor dezvolta curând. O inima care va batea de doua ori mai repede decât cea a mamei. Bratele si picioarele, rudimentare, par niste înotatoare de peste.

De fapt, aceste exemple au fost plasate şi în manualele de biologie – fiind prezentate ca date ştiinţifice.

Desenele lui Haekel.
Ernst Haeckel la sfîrşitul anilor 1860 a propus nişte desene care „demonstrau ” că în evoluţia embrionară fătul trece prin toate etapele evoluţiei.

În realitate , embrionii arată astsfel :


Michael Richardson, lector şi embriolog la Şcoala Medicală Spitalul St. George din Londra, a dezvăluit şi mai mult dimenstiunile acestei fraude, într-un articol din publicaţia Anatomy and Embriology , recent revăzut în Science şi New Scientist.

Richardson afirmă:
„am simţit întotdeauna că ceva este greşit în legătură cu schiţele lui Haeckel, fiindcă nu se potriveşte cu concepţia şi înţelegerea mea asupra ratei cu care peştii, reptilele, păsările şi mamiferele îşi dezvoltă trăsăturile distinctive” El nu a putut găsi nicăieri vreo menţiune despre cineva care să fi comparat realmente embrionii unei specii cu aceia ai alteia, aşa încît “nimeni nu citează nici un fel de date comparative în susţinerea ideii”.

Din acest motiv el a adunat o echipă internaţională care să facă exact acest lucru – să examineze şi să fotografieze forma externă a embrionilor unei game largi de specii vertebrate, aflate într-un stadiu comparabil cu cel descris de Haeckel.8

Echipa a colectat embrioni de la 39 de animale diferite, inclusiv marsupiale din Australia, broaşte de copac din Puerto Rico, şerpi din Franţa, şi un embrion de aligator din Anglia. Au descoperit faptul că embrionii de diferitelor specii sunt foarte diferiţi. De fapt, sunt atît de diferiţi încît e imposibil ca schiţele lui Haeckel (reprezentînd embrioni asemănători la vedere) să fi fost făcute după specimene reale.

Nigel Hawkes l-a intervievat pe Richardson pentru prestigiosul ziar britanic The Times . Într-un articol în care îl descrie pe Haeckel ca pe “Un mincinos embrionic”, el îl citează pe Richardson:
“Acesta este unul dintre cele mai grave cazuri de fraudă ştiinţifică. Este şocant să descoperi că cineva odată considerat un mare om de ştiinţă deruta în mod deliberat. Mă înfurie… Ceea ce el (Haeckel) a făcut, a fost să ia un embrion uman şi să-l copieze, pretinzînd că salamandra şi porcul şi toate celelalte arată la fel în acelaşi stadiu de dezvoltare. Nu este aşa… Sunt falsuri”.

Nu mutaţiile sunt calea prin care au apărut fiinţele umane, nu întâmplarea ci dorinţa lui Dumnezeu de a ne crea.

Unde scrie în Scriptură ca Scriptura trebuie să fie singura autoritate?

Această afirmaţie am găsit-o pe un site pretenţios. Iar întrebarea se pretindea a fi una fără răspuns. În acest articol voi răspunde la acestă întrebare.
În primul rând Scriptura afirmă câteva lucruri :

Toată este insuflată de Dumnezeu.

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2Timotei 3:16-17)”

Din motiv că cărţile apocrife nu erau insuflate de Dumnezeu ele au fost scoase din Biblie.
Se pare că TOATĂ Scriptura îndeplineşte scopul propus: învaţă , mustră , îndreaptă şi dă înţelepciune.

Dacă adaugă cineva la această carte i se va adăuga la urgiile scrise în ea.
Această afirmaţie se găseşte în ultimul capitol din Apocalipsa:

” Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.
Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.” (Apocalipsa 22:18-19)

Unii cred că se referă doar la cartea Apocaplipsa , alţii cred că la toată Scriptura.
Tind să cred că re referă la toată Biblia tocmai din cauza versetului următor:

Matei 5:19

” Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi, şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. „

Indiferent de învăţătura care o dai , ea trebuie să fie conform Sfintelor Scripturi.
Orice altă învăţătură , care nu este conform Bibliei nu trebuie ţinută.

Concluzie:Biblia trebuie să fie singura autoritate în viaţa unui creştin, căci altfel riscă să urmeze o altă învăţătură decât cea biblică .Iar învăţătorii trebuie să ia seama la ceea ce învaţă pe alţii.

Kent Hovind – Evolutia, Ateismul, Comunismul si Fascismul (Traducere in romana)

Partea 1

Partea 2

Partea 3

Partea 4

Partea 5

Partea 6

Partea 7

Partea 8

Partea 9

Partea 10

Partea 11

„Măsluirile evoluţiei” de Liviu Percy