Minunile făcute de Domnul Isus : Vinul în apă

Această minune este descrisă în Evanghelia după Ioan, capitolul 2:

” A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galilea. Mama lui Isus era acolo. Şi la nuntă a fost chemat şi Isus cu ucenicii Lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: „Nu mai au vin.” Isus i-a răspuns: „Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul.” Mama lui a zis slugilor: „Să faceţi orice vă va zice”. Şi acolo erau şase vase de piatră, puse după obiceiul de curăţire al Iudeilor; şi în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre. Isus le-a zis: „Umpleţi vasele acestea cu apă”. Şi le-au umplut până sus. „Scoateţi acum”, le-a zis El, şi „aduceţi nunului.” Şi i-au adus: Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, – el nu ştia de unde vine vinul acesta (slugile însă, care scoseseră apa, ştiau); – a chemat pe mire, şi i-a zis: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun; şi, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun; dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.”
Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galilea. El Şi-a arătat slava Sa, şi ucenicii Lui au crezut în El. ” (Ioan 2:1-11)

În acest articol doresc să prezint această minune ca fiind unică şi irepetabilă .

Apa are compoziţie diferită de cea a vinului.
Pe lângă atomii de oxigen şi hidrogen apa poate conţine unele minerale. Atât.
Vinul conţine un procent mic de alcool (ceea ce presupune prezenţa încă a unui tip de atomi- carbonul), glucoză şi a diferitor coloranţi (care au formule mai complicate decât a alcoolului ).
Ceea ce a făcut Domnul Isus – a transformat substanţa la nivel de atomi.
Dacă am dori să obţinem acest lucru azi – am avea nevoie de un reactor nuclear (cel puţin).

Domnul Isus nu a pus nimic în apă.
Doar a spus slugilor să toarne apa în vase. Ca Dumnezeu , care a fost la crearea pământului din nimic – El are puterea să producă substanţe noi din nimic.

” Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. ” (Ioan 1:3)

El a participat la creaţie, fără El nu s-a făcut nimic. Când a hotărât să facă apa , omul, viţa de vie – El a făcut toate acestea , prin intermediul Lui.

Apa  nu era doar rodul imaginaţiei nuntaşilor.
Chiar nunul a spus mirelui că acest vin este unul bun.
Dacă să luăm în considerare după consumarea mai multor pahare papilele gustative nu mai sunt la fel de sensibile, acest vin a fost în stare să convingă nunul că este foarte bun. Deşi nunul era conştient că în majoritatea cazurilor vinul bun se dă doar la începutul nunţii.

Prin această minune Isus Se prezintă ca Dumnezeu Creator.
Doar Cel care a creat totul poate interveni în creaţia Sa.
Nu este de mirarea că „El Şi-a arătat slava Sa ,şi ucenicii Lui au crezut în El.”

Tu ce atitudine ai faţă de Domnul Isus? Îl priveşti ca Dumnezeu Creator sau doar ca pe un personaj care nu are nimic de-a face cu tine?
Ştiai că Isus Şi-a arătat puterea făcând aceste minuni ca „voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.”(Ioan 20:31b)?