Ce să faci când nu primeşti răspuns la rugăciuni?

În multe circumstanţe am dori să avem răspuns imediat la rugăciune, să nu ne mai îngrijorăm pentru anumite aspecte ale vieţii noastre. Însă în foarte multe cazuri răspunsurile nu sunt la fel de promte cum am dori. Poate te rogi pentru pocăinţa unui membru al familie, pentru casă , pentru vindecare. Iată ce te-ar sfătui Domnul Isus:

Trebuie să ne rugăm necurmat.

” Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, şi să nu se lase. El le-a zis: „Într-o cetate era un judecător, care de Dumnezeu nu se temea şi de oameni nu se ruşina. În cetatea aceea era şi o văduvă, care venea des la el, şi-i zicea: ,Fă-mi dreptate în cearta cu pârâşul meu.’ Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar în urmă, şi-a zis: ,Măcar că de Dumnezeu nu mă tem şi de oameni nu mă ruşinez, totuşi, pentru că văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul.’ Domnul a adăugat: ,Auziţi ce zice judecătorul nedrept? Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?” „(Luca 18:1-8)

Domnul Isus a spus această pildă tocmai a arăta că nu trebuie să ne oprim în rugăciunile noastre.
Chiar şi judecătorul nedrept care nu se temea nici de Dumnezeu şi nici de oameni – a ascultat rugăciunea văduvei.

Exemplul de insistenţă este văduva.
Deşi nu avea soţ, cel care trebuia s-o protejeze şi să întreţină familia , ea era conştientă că doar judecătorul poate să-i facă dreptate. Dar judecătorul a refuzat în multe rânduri să-i facă dreptate şi nici nu avea de gând. Văduva însă era foarte insistentă, se spune că venea des – şi de fiecare dată cerea să i se facă dreptate. Nu a oprit-o faptul că era refuzată şi nici faptul că acel judecător nu avea frică de Dumnezeu şi nici faptul că făcea lucruri de care trebuia să-i fie ruşine.
Totuşi judecătorul a hotărât să-i facă dreptate văduvei,dar dintr-un singur motiv – deoarece „îl necăja şi îl bătea la cap”.
Totuşi…

Dumnezeu nu este rău şi nici nu doreşte răul oamenilor, dar aşa cum un judecător rău a făcut dreptate în cazul văduvei – cu atât mai mult Dumnezeu care este bun şi milos.
Dumnezeu „zăboveşte” , deci va răspunde la rugăciuni.
Dacă Dumnezeu nu răspunde imediat – nu e cazul să ne lăsăm. Aceasta trebuie să fie caracteristica creştinului – insistenţa în rugăciune.
Întrebarea finală din pildă „Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?” – vor mai avea credinţă oamenii că Dumnezeu răspunde la rugăciuni?

Încă un motiv de ce nu căpătăm răspuns la rugăciuni:

” De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi, şi vă luptaţi; şi nu aveţi, pentru că nu cereţi. Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre. ” (Iacov 4:1-3)

Cercetează-te, nu cumva motivele rugăciunii sunt nesincere? Sau ceri din duh de pizmă? Sau dorinţele tale sunt egoiste?
Fie ca Dumnezeu să ne cerceteze inima şi să ne dea credinţă pentru a-I putea sluji în mod frumos.