Resurse creştine pentru fiecare!

Puteţi aceesa următoarele site-uri :
www.christiantube.tv –  atenţie ,site -ul este momentan indisponibil.(engleză)
www.torentcrestin.net pe acest torent aveţi nevoie de înscriere.
www.godtube.com – doar pentru cei ce cunosc limba engleză .

Cum trebuie să fie o biserică exemplu? (1 Tesaloniceni cap.1)

Începând studiu asupra primei Epistolei a lui Pavel către Tesaloniceni , am găsit descrierea bisericii din localitatea Tesalonic – o descriere care am considerat-o model pentru orice biserică care are ca fundament credinţa în Domnul Isus.

Biserica din Tesalonic a fost fondată de către apostolul Pavel după ce a ieşit din oraşul Filipi.

Pavel menţionează faptul că biserica a fost un exemplu pentru bisericile din două provincii romane!

Şi voi înşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, întrucît aţi primit Cuvîntul în multe necazuri, cu bucuria care vine dela Duhul Sfînt; aşa că aţi ajuns o pildă pentru toţi credincioşii din Macedonia şi din Ahaia.” (1 Tesaloniceni 1:6-7)

Ahaia şi Macedonia erau două provincii din Imperiul Roman în acel timp.
Din versetele 6 şi 7 , se vede din ce motiv Pavel le dă exemplu , deoarece „aţi primit Cuvântul în multe necazuri ,cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt”.
Afară de acest motiv mai sunt enumerate încă trei caracteristici ale acestei biserici pe care aş dori să le menţionez. Aceste caracteristici sunt cuprinse într-un verset:

„ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinţei voastre, de osteneala dragostei voastre şi de tăria nădejdii în Domnul nostru Isus Hristos!”
În primul rând…

Au primit Cuvântul.

4 Ştim, fraţi prea iubiţi de Dumnezeu alegerea voastră.  5 ‘n adevăr, Evanghelia noastră v’a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfînt şi cu o mare îndrăsneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi am fost aşa printre voi.  6 Şi voi înşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, întrucît aţi primit Cuvîntul în multe necazuri, cu bucuria care vine dela Duhul Sfînt;  7 aşa că aţi ajuns o pildă pentru toţi credincioşii din Macedonia şi din Aha.”  (1 Tesaloniceni 1:4-7)

Atunci când au primit Cuvântul lui Dumnezeu, tesalonicenii au urmat exemplul lui Pavel şi exemplul lui Hristos. Adica…

Prioritate pentru biserica din Tesalonic era vestirea Cuvântului.

„În adevăr, nu numai că dela voi Cuvîntul Domnului a răsunat prin Macedonia şi Ahaia, dar vestea despre credinţa voastră în Dumnezeu s’a răspîndit pretutindeni, aşa că n’avem nevoie să mai vorbim de ea..” (1 Tesaloniceni 1:8 )

Macedonia şi Ahaia erau două provincii din Imperiul Roman. În aceste două provincii s-a dus vestea despre biserica din Tesalonic.  Mă tot întrebam cum trebuia să fie manifestarea credinţei în tesaloniceni ca să fie cunoscuţi în două provincii (după standartele noastră  – în două ţări)?
Ce era deosebit la tesaloniceni?
Faptul că Pavel le-a vestit Evanghelia :
-cu vorbe şi nu numai cu vorbe,

  • cu putere,
  • cu Duhul Sfânt şi
  • cu mare îndrăzneală.

Iar ei au mers pe urmele lui Pavel şi au vestit Evanghelia în acelaşi mod.
Ce efect ar avea Evanghelia vestită astfel ? Răspunsul este evident- o schimbarea atât de mare încât toţi ar dori să cunoască o astfel de biserică.
O biserică model pune preţ pe vestirea Evangheliei şi facerea de ucenici.

Viaţa tesalonicenilor a fost o viaţă dedicată.

Viaţa lor înainte ca să viziteze Pavel oraşul era una de idolatrie. Dar după ce au auzit Evanghelia s-au dedicat în totul lui Dumnezeu.

„Căci ei înşişi istorisesc ce primire ne-aţi făcut, şi cum dela idoli v’aţi întors la Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat,  10 şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morţi: pe Isus, care ne izbăveşte de mînia viitoare.”  (1 Tesaloniceni 1:9-10 )

În iarna trecută două profesoare de limbă engleză au mers în Nepal ,din relatării uneia din ele mi-a spus că nepalezii sunt un popor religios care are foarte mulţi idoli. Într-o zi ei pot petrece până la 4-5 ore în rugăcini către idolii lor. Creştinii din aceată ţară la fel sunt cu o dedicare deosebită.
Mă gândeam că posibil unii după ce se închinau mult la idoli , când l-au cunoscut pe Dumnezeu viu voiau să-i dea cel puţin la fel de mult timp.
În viaţa tesalonicenilor tot s-a văzut o schimbare radicală, ei au refuzat idolii şi s-au întors la Dumnezeu cel viu şi adevărat.
O astfel de schimbare în atitudine a adus şi o schimbare în viaţa lor.

Cum este viaţa ta ? Este o viaţă schimbată ?
Ce te încurcă să  te întorci din toată inima la Dumnezeu?
Biserica este formată din  oameni, care este rolul tău în biserică? Cum slujeşti tu Domnului ?