S-a întânit sau nu Maria cu Domnul Isus , în dimineaţa învierii ?

Un cititor al blogului a avut o nedumerire:

Ok, deci vin femeile la mormant si:

1. dupa Matei: Maria Magdalena si cealalta Marie vin la mormant si “Dar îngerul a luat cuvântul , şi a zis femeilor: “Nu vă temeţi ;căci ştiu că voi căutaţi pe Isus , care a fost răstignit. Nu este aici ; a înviat , după cum spusese . Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul.” Se intalnesc cu Isus cand merg sa dea veste apostolilor (si ele il recunosc pe Isus).
2. dupa Ioan: Maria Magdalena vine la mormant si ” Deci a alergat şi a venit la Simon-Petru şi la celălalt ucenic pe care-l iubea Iisus, şi le-a zis: Au luat pe Domnul din mormânt şi noi nu ştim unde L-au pus. ” Iar Maria si apostolii se grabesc la mormant.

“11. Iar Maria stătea afară lângă mormânt plângând. Şi pe când plângea, s-a aplecat spre mormânt.
12. Şi a văzut doi îngeri în veşminte albe şezând, unul către cap şi altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus.
13. Şi aceia i-au zis: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? Ea le-a zis: Că au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus.
14. Zicând acestea, ea s-a întors cu faţa şi a văzut pe Iisus stând, dar nu ştia că este Iisus.
15. Zis-a ei Iisus: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? Ea, crezând că este grădinarul, I-a zis: Doamne, dacă Tu L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus şi eu Îl voi ridica.
16. Iisus i-a zis: Maria! Întorcându-se, aceea I-a zis evreieşte: Rabuni! (adică, Învăţătorule)
17. Iisus i-a zis: Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Mergi la fraţii Mei şi le spune: Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru şi la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.
18. Şi a venit Maria Magdalena vestind ucenicilor că a văzut pe Domnul şi acestea i-a zis ei. ”

Sunt destule probleme. In primul rand, intalnirea femeilor cu Isus e problematica. Dupa Ioan, Isus i se arata Mariei care initial nu-l recunoaste, in timp ce in Matei, femeile il vad si-l recunosc direct pe Isus in drumul spre apostoli.

Iar in Marcu : El le-a zis: “Nu va spaimantati! Cautati pe Isus din Nazaret, care a fost rastignit: a inviat, nu este aici; iata locul unde il pusesera. Dar duceti-va de spuneti ucenicilor Lui, si lui Petru, ca merge inaintea voastra in Galilea: acolo Il veti vedea, cum v’a spus.” “
Ingerul le spune deja unde este Isus, deci afirmatia Mariei cum ca “nu stie unde L-au pus” nu ar trebui sa fie. Mai mult, de ce sa apar Isus in drumul lor cand el trebuia sa ii astepte in Galilea?

Evanghelia după Matei 28:8-10

Ele au plecat repede de la mormînt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui.  9 Dar iată că le-a întîmpinat Isus, şi le-a zis: ,,Bucuraţi-vă!„ Ele s’au apropiat să-I cuprindă picioarele, şi I s’au închinat.  10 Atunci Isus le-a zis: ,,Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galilea: acolo Mă vor vedea.„”

Evanghelia după Marcu 16:8-11

8 Ele au ieşit afară din mormînt, şi au luat-o la fugă, pentrucă erau cuprinse de cutremur şi de spaimă. Şi n’au spus nimănui nimic, căci se temeau.  9 (Isus, dupăce a înviat, în dimineaţa zilei dintîi a săptămînii, S’a arătat mai întîi Mariei Magdalinei, din care scosese şapte draci.  10 Ea s’a dus şi a dat de ştire celor ce fuseseră împreună cu El, cari plîngeau şi se tînguiau.  11 Cînd au auzit ei că este viu şi că a fost văzut de ea, n’au crezut-o.”

Evanghelia după Luca 24:9-12

9 La întoarcerea lor dela mormînt, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece şi tuturor celorlalţi.  10 Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor, erau: Maria Magdalina, Ioana, Maria, mama lui Iacov, şi celelalte, cari erau împreună cu ele.  11 Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme, şi nu le credeau.  12 Dar Petru s’a sculat, şi a dat fuga la mormînt. S’a plecat, şi s’a uitat înlăuntru, dar n’a văzut decît făşiile de pînză, cari stăteau pe pămînt; apoi a plecat acasă, mirat de cele întîmplate.”

Evanghelia după Ioan 20:1-16

În ziua dintîi a săptămînii, Maria Magdalina s’a dus disdedimineaţă la mormînt, pe cînd era încă întunerec; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormînt.  2 A alergat la Simon Petru şi la celalt ucenic, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis: ,,Au luat pe Domnul din mormînt, şi nu ştiu unde L-au pus.„ 3 Petru şi celalt ucenic au ieşit, şi au plecat spre mormînt.  4 Au început să alerge amîndoi împreună. Dar celalt ucenic alerga mai repede decît Petru, şi a ajuns cel dintîi la mormînt.  5 S’a plecat şi s’a uitat înlăuntru, a văzut făşiile de pînză jos, dar n’a intrat.  6 Simon Petru, care venea după el, a ajuns şi el, a intrat în mormînt, şi a văzut făşiile de pînză jos.  7 Iar ştergarul, care fusese pus pe capul lui Isus, nu era cu făşiile de pînză, ci făcut sul şi pus într’un alt loc singur.  8 Atunci celalt ucenic, care ajunsese cel dintîi la mormînt, a intrat şi el; şi a văzut, şi a crezut.  9 Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Isus trebuia să învieze din morţi.  10 Apoi ucenicii s’au întors acasă.  11 Dar Maria şedea afară lîngă mormînt, şi plîngea. Pe cînd plîngea s’a plecat să se uite în mormînt.  12 Şi a văzut doi îngeri în alb, şezînd în locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap şi altul la picioare.  13 ,,Femeie„, i-au zis ei, ,,pentruce plîngi?„ Ea le-a răspuns: ,,Pentrucă au luat pe Domnul meu, şi nu ştiu unde L-au pus.„  14 Dupăce a zis aceste vorbe, s’a întors, şi a văzut pe Isus stînd acolo în picioare; dar nu ştia că este Isus.  15 ,,Femeie„, i-a zis Isus, ,,de ce plîngi? Pe cine cauţi?„ Ea a crezut că este grădinarul, şi I-a zis: ,,Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau.„  16 Isus i-a zis: ,,Marie!„ Ea s’a întors, şi I-a zis în evreieşte: ,,Rabuni!„ adică: ,,’nvăţătorule!„”

Conform celor patru Evanghelii întâlnirea Mariei cu Domnul Isus nu este contradictorie. Evanghelia după Ioan vorbeşte despre a doua venire a Mariei la mormânt şi la a doua venire a ea se întâlneşte cu Mântuitorul.

Evangheliile nu conţin nici o contradicţie, aceste presupuse „contradicţii ” apar în urma citirii superficiale a Scripturii.