Să păstrăm cu dragoste tot ce alcătuieşte Patria.

Ce este Patria?

Patria este ţara în care ne-am născut noi şi părinţii noştri.

Dicţionarul explicativ dă următoarele definiţii:

Patrie
1) Teritoriu care istoriceşte aparţine unui popor şi unde acesta trăieşte.
2) Ţară în care s-a născut, în care trăieşte şi al cărei cetăţean este     cineva
3) Loc unde s-a născut şi trăieşte cineva; pământ natal; ţară; baştină.”

În realitate Patria suntem noi toţi, eu şi tu. Frumos scrie în Biblie, la cele 10 porunci:

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentruca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.”  (Exod 20:12)

Dumnezeu a hotărât în ce ţară să te naşti şi ţi-a ales părinţii.

Ce valori are ţara noastă.

Are o istorie. O istorie care arată că pentru acest popor şi acest tărâm au stat generaţii de oameni şi indiferent de starea financiară au luptat pentru libertatea lor şi a noastră.

Are o limbă şi o naţionalitate. O naţiune se caracterizează prin limba care o are. Poporul nostru a vorbit limba română până în 1918 (sper să nu greşesc) , iar de atunci li s-a spus că vorbeşte limba moldovenească. La recensământul populaţiei din 1905 , mai mult de 95% din poporul acestei ţări  s-au declarat români. Cineva, pe parcursul a unul secol a reuşit să aducă confuzie –astfel că unii cred astăzi că limba lor este moldovenească şi ei sunt moldoveni.

Are şi a avut oameni deosebiţi. Oare duce lipsă Moldova de oameni integri, care au apărat valorile neamului? N-ar trebui luăm exemplul acestor oameni? În istoria acestui neam au fost oameni deosebiţi , care au avut o dragoste mare pentru acest popor şi pentru acest pământ. „Patriotismul” nu a fost pentru ei doar un cuvânt ci modul prin care şi-au apărat ţara. Această ţară a avut domnitori deosebiţi, scriitori talentaţi, oameni de ştiinţă, oameni ai credinţei, familişti convinşi, specialişti în toate domeniile. Însă în anii deportărilor cineva a dorit ca intelectualii să fie deportaţi în Siberia. Faptul că ei au dispărut nu înseamnă că nu au fost.

Avem o credinţă care a susţinut zeci de generaţii ale poporului nostru. Primele şcoli au fost în cadrul bisericilor şi mănăstirilor. Primii învăţători au fost cei care au avut grijă de starea spirituală a ţării.

De ce trebuie să le păstrăm.

Cel mai simplu răspuns este pentru că: ELE   REPREZINTĂ POPORUL NOSTRU, rudele noaste, prietenii noştri, pe noi . Şi aceste valori trebuie transmise şi altora.

Dacă nu le păstrăm riscăm să dispărem ca naţiune. (s-a constatat că o naţiune dispare în 5 generaţii- este absorbită de alte culturi sau popoare).

Moldova este în prag de colaps familiar. Rata de naştere a copiilor este de 1,3 (în comparaţie cu 2,1 normal). Acest coeficient înseamnă că la 10 femei adulte revin 13 copii, însă ca o societată să se menţină este suficient ca la 10 femei să se nască 21 copii. Dacă acest coeficient scade sub 1,7 (în Moldova este deja 1,3) societatea nu mai poate să se autosusţină şi să se refacă; şi în scurt timp este supusă pieirii/dispariţiei. Dar ştim că la Dumnezeu este posibil totul.

Vezi aici articolul sub formă de planul lecţiei.

#moldova

Scrisoare din iad

Personal nu aş dori să primesc aşa o scrisoare. Ascultă foarte atent – mai ales la sfârşit.