Adonai

O melodie extraordinară , de fiecare dată îmi readuce bucuria în inimă.

БОЖИЙ ВЕНЕЦ


Перед тем как тебя сотворил,
Человек ты Мой дорогой,
Всю вечность тебя Я любил,
Чтобы вечно одно быть с тобой.

И любовь Моей жизни венец
Я одел на чело твоё,
Дабы знал, что Я твой Отец
И носил чтобы вечно его.

Я создал планету Земля;
Небеса, зверей и цветы,
Сотворил красоту для тебя,
Чтоб радостным вечно был ты.

Свою жизнь тебе Я отдал,
Человек возлюбленный Мой,
Дабы вечно ты смерти не знал,
Чтобы вечно был ты со Мной.

(Юрий Даскал)

Acum s-au mai limpezit apele sau aşchia nu sare departe de trunchi

Trunchiul  este V.Voronin iar aşchia este M.Lupu . Este tot mai evident că proiectul Lupu este unul comunist şi are menirea să creeze confuzie. Acum totul e clar – citiţi şi dvs această foaie volantă şi puneţi-vă umrătoarele întrebări : De ce PCRM face coaliţie doar cu PD? Dacă M.Lupu se pronunţa în termeni duri împotriva lui Voronin şi a PCRM , ce l-a făcut să se împrietenească cu ei peste noapte? De ce a plecat Lupu din PCRM dacă tot cu ei lucrează? Care a fost scopul plecării lui ?
Această foaie volantă am găsit-o pe blogul gindulmeu.wordpress.com

#moldova, #pericol, #politica, #societate

Alianţa Verde afirmă că poporul a cam uitat de Dumnezeu

Iată o secvenţă dintr-un articol de pe site-ul „Jurnal de Chişinău” :
„Potrivit liderului „Alianţei Verde”, agresivitatea este tolerată şi de faptul că „oamenii au cam uitat de Dumnezeu”, iar formaţiunile politice arată încă o dată că nu au reuşit să se aşeze la masa de tratative pentru a rezolva problemele societăţii. Liderul partidului ecologist sp une că dacă formaţiunea pe care o reprezintă va ajunge în legislativ, vor propune un proiect de lege prin care se va introduce religia ca obiect de studiu în şcoală. …
În opinia acestuia, R. Moldova se află în dezastru spiritual prin necunoaşterea originilor şi a culturii naţionale. „Suntem în aceeaşi cultură cu românii şi trebuie să optăm pentru integrarea europenă prin România. Astfel, trebuie să dăm prioritate culturii şi limbii naţionale”, a explicat Prohniţchi.”

Faptul că vrea să introducă religia în şcoli e o acţiune binevenită, căci şcoala şi cultura sunt legate strâns de credinţa creştină , doar că liderul acestui partid a afirmat că dacă va ajunge la putere va da mână liberă homosexualilor. Sunt două afirmaţii care se bat cap în cap şi care nu vor putea implimentate concomitent deoarece se vor anula una pe alta: dacă se aprobă Proiectul de Lege Nedescriminare atunci creştinii în loc de lecţii de religie vor avea lecţii de toleranţă a homosexualilor (cursuri care sunt obligatorii în Marea Britanie şi SUA- ţări care au acceptat acest proiect de lege).

Vlad Filat despre Marian Lupu: „Lupu a ales să voteze de trei ori alături de comunişti”

În unul din interviuri de pe unimedia.md am găsit nişte observaţii foarte interesante , nu voi reproduce tot interviul ci doar partea în care Vlad Filat vorbeşte despre Marian Lupu:

Aţi fi de acord să conlucraţi cu partidul domnului Marian Lupu?
Urmează să vedem cât de ataşaţi sunt reprezentanţii acestui partid de valorile pe care le declară actualmente. Nu vom vorbi cu persoane, ci vom prezenta principiile şi condiţiile în care urmează să funcţioneze guvernul. Dacă dânşii, prin ataşament faţă de valorile lansate de noi, vor adera, înseamnă că vor fi parte din acest proces de guvernare. Dar nicidecum ca aceia care vor determina actul de guvernare.

Au fost foarte multe speculaţii legate de ieşirea domnului Marian Lupu din Partidul Comuniştilor şi preluarea funcţiei de preşedinte al Partidului Democrat de către acesta.
În ceea ce ţine de mine, ca lider de partid, nu cred în sinceritatea lui Lupu atunci când vorbeşte despre libertăţi şi drepturi ale cetăţenilor. Pentru că a avut posibilitatea să facă asta atunci când îl slujea pe Voronin. Şi când spun „îl slujea”, mă refer la sensul direct al cuvântului. A ales să fie alături de miliţianul Voronin atunci când au fost sute de tineri maltrataţi şi chiar omorâţi în bătăi.

Lupu a ales să voteze de trei ori alături de comunişti – odată pentru ca Voronin să preia preşedinţia parlamentului, şi de două ori pentru candidatul comuniştilor la funcţia de preşedinte, atunci când opoziţia autentică din Republica Moldova a opus rezistenţă cu orice preţ intrării comuniştilor la guvernare.

Nu a vorbit niciodată de politica externă păguboasă a comuniştilor, de atacurile la adresa României şi, în conse cinţă, la adresa cetăţenilor Republicii Moldova. Avem toate datele şi probele să credem că este un scenariu bine pus la punct de comunişti pentru a acumula voturi pe segmentul democratic şi postelectoral, în a-şi face jocul, în dorinţa lor de a se menţine la guvernare.”

O parte din articolul : „Comuniştii au vrut să ia preşedinţia cu două milioane de euro”, scrie Evenimentul Zilei

Nu cred că politicienii precum Lupu şi Tarlev doar pe ultima sută de metri au realizat în ce partid se află.

#moldova, #politica

Ce este aroganţa?

Autor: Vasile Filat

Zilele acestea, când a trebuit să mustru un adolescent pentru purtarea lui arogantă a încercat să mă convingă în fel şi chip că nu este aşa, că alţii sunt vinovaţi, că nu-l înţeleg şi, până la urmă, a spus că el nici nu înţelege ce este aroganţa şi cum se manifestă. Mi s-a părut că mă întreabă destul de sincer şi chiar nu înţelege, pentru că au mai fost câteva cazuri înainte când a fost nevoie să confrunt alţi tineri cu privire la aroganţă şi mi-au spus să le explic ce este aceasta şi cum se manifestă. Să începem cu…

Definiţia din DEX

Dicţionarul Explicativ al Limbii Române dă următoarea definiţie:

AROGÁNŢĂ Atitudine exagerat de mândră şi de dispreţuitoare, pe care o ia cineva care se crede mai presus decât alţii, atribuindu-şi drepturi care nu i se cuvin ; trufie insultătoare, obrăznicie, înfumurare.

Definiţia din Ebraică

Vechiul Testament a fost scris în limba Ebraică şi o mică porţiune în limba Aramaică. În limba Ebraică cel arogant este numit Ga’ayon şi în traducere înseamnă mândru sau trufaş. Iată un text unde este folosit cuvântul respectiv:

Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreţ; ne este sătul sufletul de batjocurile celor îngâmfaţi, de dispreţul celor trufaşi. (Psalmul 123:3-4)

Deci, omul arogant este trufaş, îngâmfat şi batjocoreşte pe alţii cu dispreţ.

Dumnezeu urăşte aroganţa

Chiar dacă unii oameni, mai ales tineri, se complac in atitudinea de aroganţă şi le pare că doar aşa se pot afirma în faţa altora, Dumnezeu spune că urăşte o astfel de atitudine. Iată textul Biblic:

Frica de Domnul este urârea răului; trufia şi mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. (Proverbe 8:13)

Aroganţa poate deveni atitudinea unei naţiuni

Chiar dacă se trăgeau din aceeaşi patriarhi cu Israel, poporul Moab s-au purtat cu multă trufie şi aroganţă faţă de Israel. Proorocul Isaia a scris astfel despre Moab:

Auzim îngâmfarea mândrului Moab, fudulia şi fala lui, trufia şi lăudăroşia lui. (Isaia 16:6)

Alte manifestări ale aroganţei sunt îngâmfarea, fudulia, fala şi lăudăroşia.

Cel arogant dispreţuieşte pe cel nenorocit şi lipsit

În cartea proorocului Ezechiel, Dumnezeu spune astfel despre Împărăţia de nord a lui Israel:

Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belşug şi într-o linişte nepăsătoare, ea şi fiicele ei, şi nu sprijinea mâna celui nenorocit şi celui lipsit. (Ezechiel 16:49)

Aroganţa este o atitudine rea a inimii

Când odată a fost învinuit de faptul că ucenicii lui mănâncă cu mâinile nespălate, Domnul Isus i-a mustrat pe cei ce-L acuzau pentru religia lor făţarnică arătând că toate lucrurile le făceau doar de ochii lumii.

În urmă, a chemat din nou noroadele la Sine şi le-a zis: „Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi. Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca; dar ce iese din om aceea-l spurcă. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă.” După ce a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii Lui L-au întrebat despre pilda aceasta. El le-a zis: „Şi voi sunteţi aşa de nepricepuţi? Nu înţelegeţi că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, şi apoi este dat afară în hazna.” A zis astfel, făcând toate bucatele curate. El le-a mai zis: „Ce iese din om aceea spurcă pe om. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru şi spurcă pe om.” (Marcu 7:14-23)

Deci, împreună cu celelalte lucruri rele merge şi trufia, adică aroganţa, care spurcă pe om şi îi afectează întreaga lui viaţă şi relaţiile cu oamenii şi cu Dumnezeu.

Aroganţa este calitatea oamenilor fără Dumnezeu

În capitolul 1 din Epistola către Romani, Apostolul Pavel prezintă starea decăzută de păcat în care se află omenirea şi scrie:

Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac. (Romani 1:28-32)

Calitatea celor religioşi (cu o formă de evlavie)

La începutul capitolul 3 din a II Epistolă către Timotei, Apostolul Pavel scrie despre calităţile celor care în zilele din urmă vor pretinde doar că sunt creştini şi zice:

Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. (2 Timotei 3:1-5)

Mai scrie aici să ne depărtăm de oamenii aceştia, pentru că aroganţa lor ne poate afecta şi pe noi pentru că este o calitate rea şi molipsitoare.

Invit cititorul să scrie la comentarii exemple actuale sau biblice care arată ce este şi cum se manifestă aroganţa.

preluat de pe : moldovacrestina.net

O mică analiză înainte de alegeri

Lista partidelor ce participă în alegerile electorale

1 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova.

2 Partidul Popular Creştin Democrat

3 Alianţa „Moldova Noastră”

4 Partidul Liberal

5 Partidul Liberal Democrat din Moldova

6 Partidul Democrat din Moldova

7 Partidul Social Democrat

8 Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova

Dintre aceste partide două din ele (Partidul Democrat şi Partidul Ecologist„Alianţa Verde”) s-au arătat deschişi în susţinerea homosexualilor (se pare că şi Partidul Social Democrat). Partidul Democrat are în rândurile sale activişti homosexuali , iar Partidul Ecologist a afirmat că este obligat să accepte homosexualii deoarece a intrat în Alianţa Partidelor Ecologiste din Europa. Primii au acceptat homosexualii ca să aibă cine să-i voteze iar ultimii promovează imoralitatea deoarece aşa li se impune.

Două partide au suferit mari schimbări în listele electorale:

– PPCD – a scos din liste veteranii partidului promovând tinerii. Această decizie a venit concomitent cu noua funcţie a Domnului Iurie Roşca, şi după ce PPCD nu a trecut pragul electoral.

– PD – domnul Diacov a cedat primele 5 poziţii lui Marian Lupu şi echipei sale , plasându-l chiar pe M.Lupu în fruntea partidului.

Este prima dată când în rândurile partidelor au loc asemenea schimbări înainte de campania electorală. De ce a fost nevoie de schimbare? Judecaţi şi singuri.

Poate apărea o confuzie în rândul alegătorilor deoarece trei partide electorale democrate sunt plasate unul după altul.Dar sunt sigur că cei care vor vota – vor recunoaşte măcar sigiliul partidului.

Unii şi acum nu ştiu pe cine să voteze şi stau la dubii. Cineva m-a sfătuit cum să aleg candidaţii , mi-a dat nişte principii după care să aleg . Iată aceste principii:

1. Nu alege pe cei ce-au prigonit biserica.

2. Nu alege trădătorii.

3. Nu alege pe cei ce promovează imoralitatea.

4. Nu alege pe mincinoşi.

După aceste principii mă voi conduce şi de data aceasta.

#imoralitate, #moldova, #pericol, #societate