Cortul întâlnirii este imaginea adevăratului cort.

După ce poporul evreu a părăsit Egiptul a rămas în pustiu timp de 40 de ani , pentru neascultarea lor. În această perioadă Dumnezeu a dat poruncile Sale poporului Său.

Atunci când Moise a urcat pe muntele Sinai şi a stat acolo timp de 40 de zile Dumnezeu i-a vorbit :

„Să-Mi facă un Locaş Sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor. Să faceţi Cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta.” (Exod 25:8-9)

Acest cort era chipul/ imaginea altui cort , a acelui pe care Dumnezeu i l-a arătat lui Moise.

„Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului Cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.” (Evrei 8:1-2)

Adevăratul cort nu se afla pe pământ şi nici nu a fost creat de oameni ci de Dumnezeu. Adevăratul cort se află în cer şi are ca Mare Preot pe Domnul Isus.

Iată înstrucţiunile care le-a primit Moise referitor la cort (de menţionat că aproape fiecare verset începe cu expresia „Cum poruncise lui Moise Domnul”)

În ziua întâi a lunii întâi a anului al doilea, Cortul era aşezat.
Moise a aşezat Cortul; i-a pus picioarele, a aşezat scândurile şi verigile şi a ridicat stâlpii.
A întins învelitoarea care slujea de acoperiş deasupra Cortului, şi pe deasupra a pus învelitoarea acoperişului Cortului, cum poruncise lui Moise, Domnul.


Apoi a luat mărturia şi a pus-o în chivot; a pus drugii la chivot şi a aşezat capacul ispăşirii deasupra chivotului.
A adus chivotul în Cort; a atârnat perdeaua despărţitoare înaintea lui şi a acoperit astfel chivotul mărturiei, cum poruncise lui Moise, Domnul.

A aşezat masa în Cortul întâlnirii, în partea de miazănoapte a Cortului, dincoace de perdeaua dinăuntru; şi a pus pe ea pâinile, înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise, Domnul.
Apoi a aşezat sfeşnicul în Cortul întâlnirii, în faţa mesei, în partea de miazăzi a Cortului;şi i-a aşezat candelele, înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise, Domnul.


Apoi a aşezat altarul de aur în Cortul întâlnirii în faţa perdelei dinăuntru; a ars pe el tămâie mirositoare, cum poruncise lui Moise, Domnul.
A aşezat perdeaua la uşa Cortului.
A aşezat altarul pentru arderile de tot la uşa locaşului Cortului întâlnirii; şi a adus pe el arderea de tot şi jertfa de mâncare, cum poruncise lui Moise, Domnul.

A aşezat ligheanul între Cortul întâlnirii şi altar şi a pus în el apă pentru spălat. Moise, Aaron şi fiii lui şi-au spălat mâinile şi picioarele în el; când intrau în Cortul întâlnirii şi se apropiau de altar, se spălau, cum poruncise lui Moise, Domnul.
Apoi a ridicat curtea împrejurul Cortului şi altarului şi a pus perdeaua la poarta curţii. Astfel a isprăvit Moise lucrarea.” (Exod 40)

Expresia „Cum poruncise lui Moise Domnul” arată că Dumnezeu a învăţat poporul să Se închine Lui, că Dumnezeu doreşte o închinare după voia Sa nu cum dorim noi.Uneltele din interiorul cortului – toate arătau la faptul că Dumnezeu ne învaţă să ne închinăm Lui .

Pe parcurs vom vedea cum oamenii au schimbat semnificaţia celor puse de Dumnezeu şi au început să-şi dea porunci după urechea lor.

Cum este închinarea ta? Este potrivit cu Cuvântul lui Dumnezeu?

#inchinare, #biblia, #cort, #dumnezeu