De ce trebuie să ai o disciplină spirituală ?

Disciplina spirituală înseamnă o disciplină de a studiu şi/sau citi zilnic Sfintele Scripturi.

1. Te ajută să lupţi contra firii .

Cu toţii ,cei ce am acceptat iertarea lui Dumnezeu în viaţa noastră , avem de luptat cu firea pământească . Am lăsat în urmă

„preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea” (Galateni 5:19-21)

şi am hotărât să nu ne mai lăsăm conduşi de firea noastră pământească . Aceste rezultate apar doar atunci când ne lăsăm conduşi de firea noastră . Dar odată ce am făcut legământ cu Domnul Isus trebuie să fim conduşi de Duhul .

Dacă nu ai o disciplină spirituală nu vei putea să fii călăuzit de Duhul . Între cei ce practică muzică este o zicală „Dacă nu mă antrenez o zi simt eu , dacă nu mă antrenez două zile simt şi alţii ” exact aşa e şi cu disciplina spirituală . Poate prima zi nu vei sesiza nimic – dar a doua zi chiar îţi vei permite să ridici tonul , să îţi exprimi nemulţumirea , …

În consecinţă vei putea lua decizii importante pentru viaţa ta .

2. Reuşeşti să-ţi controlezi gândurile .

Deorece percepem vizual şi auditiv majoritatea informaţiei – într-o zi primim foarte multă informaţie ,majoritatea fiind de o moralitate îndoielnică . Astfel rişti ca gândurile să-ţi zboare la nişte imagini care nu-ţi fac altceva decât să-ţi atragă atenţia la lucruri de nimic .

„Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.” (2Corinteni 10:5)

3. Veghezi .

Împăratul David a hotărât să nu plece la război şi a rămas acasă .

„Într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat; şi pe când se plimba pe acoperişul casei împărăteşti, a zărit de acolo o femeie care se scălda şi care era foarte frumoasă la chip.  David a întrebat cine este femeia aceasta, şi i-au spus: „Este Bat-Şeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul.”   Şi David a trimis nişte oameni s-o aducă. Ea a venit la el, şi el s-a culcat cu ea. După ce s-a curăţat de necurăţia ei, ea s-a întors acasă.” (1 Samuel 11:2-4)

David ştia Legea lui Dumnezeu şi ştia că ceea ce face este greşit , dar aceasta nu l-a oprit . Cunoaşterea nu presupune ascultare automată . Aproape toţi ştiu cele zece porunci dar nu se grăbesc toţi să asculte de ele.

Cercetarea Sfintelor Scripturi te ajută să veghezi asupra ta , a stării tale spirituale, căci „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,  pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”

4. Poţi să înveţi pe alţii .

Apostolii împreună cu cei ce l-au acceptat pe Domnul Isus ca şi Mântuitor ,după pogorârea Duhului Sfând ,au pus accent pe câteva lucruri

„Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.”

Nu poate cineva ca s-a oprit de învăţat să înveţe pe alţii . Poate în alte domenii mai e valabil (discutabil)  dar în ceea ce ţine de propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu nu merge. Mă bucur că Dumnezeu mi-a trimis învăţători care cercetează Sfintele Scripturi şi sunt un exemplu frumos şi demn de urmat.

5. Vei putea avea şi menţine o relaţie vie cu Dumnezeu .

Vei primi plăcere de la păzirea porunicilor lui Dumnezeu . Cel ce nu cercetează disciplinat Scripturile la început amână , apoi găseşte lucruri mai importante/urgente de făcut ca în sfârşit să nu dorească să-şi facă timp pentru a vorbi cu Dumnezeu şi să nu-l intereseze ce are Dumnezeu pentru el . Cineva mi-a spus o dată că el ştie toată Biblia pe de rost şi nu acceptă să-l înveţe cineva, deşi modul lui de trai era cu mari restanţe. Vă propun şi un articol foarte interesant ce prezintă un aspect asemănător. Crucea pe care o purtam

#biblia, #desfatare, #dumnezeu, #inima, #isus