Cine era Isus înainte de naşterea din fecioara Maria ?

Cele patru Evanghelii descriu amănunţit viaţa Domnului Isus , însă doar într-o Evanghelie găsim o relatare despre preexistenţa (existena înainte de naşterea din fecioară )  a Domnului Isus Hristos . Iată ce află în Evanghelia după Ioan , capitolul 1 :

Era la început .
Versetul 1 spune ne prezintă un mare adevăr : „La început era Cuvântul , şi Cuvântul era cu Dumnezeu , şi Cuvântul era Dumnezeu „
Cuvântul , adica Isus Hristos , era deja la început şi era prezent activ căci „Toate lucrurile au fost făcute prin El ; şi nimic din ce a fost făcut , n-a fost făcut făr El „(v.3)
În versetul 10 se mai repetă acest lucru „… lumea a fost făcută prin El …”.
Din cele relatate putem înţelege că Isus a participat la creaţie ca şi Creator nu doar ca observator ; deci dacă toate lucrurile au fost create cu /de El – atunci Domnul Isus ne ştie cel mai bine pe noi ,oamenii . El a creat  materia şi legile naturii , legi care El le poate modifica .

Isus era cu Dumnezeu şi era Dumnezeu .
Tot în versetul 1 se arată dumnezeirea lui Isus : „Cuvântul era cu Dumnezeu , şi Cuvântul era Dumnezeu”. Domnul Isus nu a încetat să fie  Dumnezeu după ce  a luat chip de om căci şi-a păstrat aceleaşi capacităţi de Creator . În cazul nunţii din Cana  Domnul Isus a transformat apa în vin , apoi a înmulţit pâinile şi a mers pe apă , a înviat pe Lazăr , a vindecat bolnavii , S-a înălţat la cer .
Şi toate acestea le-a făcut ca oamenii să creadă că El este Fiul lui Dumnezeu şi astfel să aibă viaţă veşnică .
Dar  tuturor celor ce L-au primit , adică celor ce cred în Numele Lui , le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu .” (v.12)

Cuvântul a luat formă de om .

Interesant este că în versetul 14 este scris „Cuvântul S-a făcut trup” , El era la început – şi aici mă refer la începutul creaţiei , dar la un moment dat a luat formă de om .
Şi toate acestea au fost făcute doar ca noi să credem că Isus este Fiul lui Dumnezeu şi crezând în El să avem viaţă veşnică .

Tu crezi în Isus ? Dacă nu , de ce nu crezi ?

#biblia, #creatie, #dumnezeu, #istorie, #isus

un blog nou în blogosfera moldovenească

Încă o persoană doreşte să promoveze valorile  sănătoase creştine pe internet , acesta este Sergiu Rudcovschi . De curând Sergiu a  hotărât să-şi facă un blog  . Cu această ocazie doresc să-l salut şi să-l felicit cu un început de blogger .
Sergiu locuieşte în s. Căpriana , Străşeni  şi este implicat în biserica evanghelică „Sfânta Treime”.
Puteţi vizita blogul lui Sergiu la adresa : sperantavie.wordpress.com