Cum să deosebeşti în reacţiile redox care este oxidantul şi care este reducătorul?

Mulţi elevi se confruntă cu o greutate  când dau de reacţiile redox : memorează cu greu care din elemente este reducător şi care este oxidant . Azi vă propun o metodă ca să memorizaţi mai uşor : metoda PORC .
Este o metodă  foarte simplă . PORC trebuie citită astfel :
Primeşte
Oxidantul
Reducătorul
Cedează
Şi încă ceva – oxidantul îşi schimbă starea de oxidare de la + spre – . De exemplul de la starea +5 la starea +3 a acceptat (primit ) electroni , la fel ca şi în cazul în care şi-a modificat starea de oxidare de la +3 la -1 .
Oxidantl îşi schimbă starea de oxidare  în sens  opus , de la + şa – .

#sfaturi