Un Paşte frumos şi după voia lui Dumnezeu

Dumnezeu  a dat sărbători poporului Său ca acesta să-şi aducă aminte de unele evenimete .
Iată-ne în faţa unei mari sărbători care are scop să ne amintească despre o dragoste , o jertvă , un cadou nemeritat adresată şi orientată către cei pe care Dumnezeu îi iubeşte – către oameni .
Azi trebuie să ne amintim de gestul lui Dumnezeu nu numai pentru o generaţie ci pentru toţi oamenii care vor fi pe pământ vreodată .
Domnul Isus S-a purtat ca  un priten cu noi –   S-a îngrijit de nevoile noastre , iar cea mai mare nevoie a fost viaţa veşnică  .

Trebuie să fim recunoscători pentru aceasta şi să recunoaştem – dacă Domnul a ales această cale de a salva lumea , înseamnă că e singura şi unica posibilă . Dacă nu ar fi aşa – atunci cu siguranţă ar alege alta .
Ne-am învăţat să fim recunoscători faţă de oameni , şi e normal să fie aşa , dar trebuie să fim recunoscători şi lui Dumnezeu . El a făcut ceea ce nici un om nu a putut să facă pentru noi .
Vă doresc tuturor un Paşte fericit şi după voia lui Dumnezeu .

Ai fost răstignit

Drepturile omului mai bune ca cele 10 porunci ?

Daca asemuiesti lupta oamenilor astora(a homosexualilor ) cu cea a negrilor pentru egalitate intelegi mai bine.
e acelasi lucru, asa cum biblia incurajeaza sclavia si oamenii nu mai tin legal sclavi asa orientarea sexuala e un non-issue.

Si mai trebuie sa citesti drepturile omului, sunt o chestiune simpla si extrem de logica. mult mai buna decat 10 porunci fara sens.

Acest comentariu l-am primit recent şi este ca replică tuturor creştinilor care nu acceptă homosexualitatea .
Chiar recent am găsit un articol referitor la cele zece porunci pe portalul moldovacrestina.net:

„Cunoşti cele 10 porunci? Foarte rar am întâlnit oameni care ar fi putut să mi le spună pe toate pe dinafară? Dar cum ai putea să-ţi trăieşti viaţa în conformitate cu ele, dacă nici măcar nu le cunoşti.

Să ţi le spun aşa cum le găsim scrise în a doua carte din Biblie, Exodul, la capitolul 20, versetele 1 – 17:

 1. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.
 2. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.
 3. Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.
 4. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.
 5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.
 6. Să nu ucizi.
 7. Să nu preacurveşti.
 8. Să nu furi.
 9. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
 10. Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.

Primele patru reglementează relaţia omului cu Dumnezeu şi ultimele 6 ţin de relaţia noastră cu aproapele, adică cu ceilalţi oameni.

Când a fost întrebat de către un învăţător al Legii Vechiului Testament, care este cea mai mare poruncă lăsată de Dumnezeu, Mântuitorul, le-a rezumat aceste 10 porunci în două şi i-a răspuns:

„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.” (Matei 22:37-40)

Cum îndeplineşti tu acele 10 porunci în viaţa ta? Cum se manifestă dragostea ta faţă de Dumnezeu? Cum este dragostea ta faţă de aproapele? Ce faci pentru Dumnezeu şi ce faci pentru aproapele tău?”

Iată ce spun drepturile omului :

Voi prezenta doar câteva articole din declaraţia drepturilor omului :

Articolul 2.

Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertatile proclamate în prezenta declaratie fara nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, avere, nastere sau orice alte împrejurari.
În afara de aceasta, nu se va face nici o deosebire dupa statutul politic, juridic sau international al tarii sau al teritoriului de care tine o persoana, fie ca aceasta tara sau teritoriu sunt independente, sub tutela, neautonome sau supuse vreunei alte limitari de suveranitate.

Articolul 7

Toti oamenii sunt egali în fata legii si au, fara nici o deosebire, dreptul la o egala protectie a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egala împotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta declaratie si împotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare.

Însă cum am menţionat , homosexualiii discriminează heterosexualii încălcând astffel ceea pe ce se înseamnă drepturile omului .

Articolul 16.
 1. Cu începere de la împlinirea vârstei legale, barbatul si femeia, fara nici o restrictie în ce priveste rasa, nationalitatea sau religia, au dreptul de a se casatori si de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea casatoriei, în decursul casatoriei si la desfacererea ei.
 2. Casatoria nu poate fi încheiata decât cu consimtamântul liber si deplin al viitorilor soti.
 3. Familia constituie elementul natural si fundamental al societatii si adre dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului.

Homosexualii încalcă drepturile omului la care fac apel : articolul 16 prevede căsătoria dintre un bărbat şi o femeie .

Desigur că dacă nu vor schimba şi declaraţia dreptului omului … . Dacă se va întâmpla aşa ceva vre-o dată , atunci va trebui denumită în „Declaraţia dreptului homosexualului ” .
O mare deosebire face între cele 10 porunci şi declaraţia dreptului omului :

 • cele 10 porunci sunt neschimbate şi sunt date de Creatorului omului .
 • cele zece porunci tratează şi relaţia omului cu Dumnezeu , nu numai relaţia om -om . Superioară este relaţia omului cu Dumnezeu şi motivaţia ascultării este frica de Domnul nu pedeapsa de organizaţiile internaţionale .
 • cele 10 porunci promovează dragostea faţă de oameni.
 • cele zece porunci sunt aceleaşi pentru toţi şi nimeni nu este avantajat şi nici dezavantajat dacă le respectă .

#dumnezeu, #educatie, #societate