Speechless…Silencing the Christians

Acest film este în engleză , dar este foarte important să-l prezinţi la toată lumea . Dacă poţi să-l traduci şi să-l prezinţi şi altora ar fi minunat . În acest film este prezentat pericolul homosexualilor şi ceea ce fac ei cu adevărat în alte ţări .

Partea 1

Partea 2

Partea 3

Partea 4

Partea 5

Partea 6

Partea 7

#homosexualitate, #imoralitate, #moldova, #nedescriminare, #pericol, #pacat, #societate, #video

Care este diferenţa dintre magia albă şi neagră ?

Un cititor al acestui blog a căutat această diferenţă şi cred că interesează pe mai mulţi .

Dar mai întâi să vedem ce zice Biblia despre magie :

„Să nu vă duceţi la ceice cheamă duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.” (Levitic 19:31)

„ Dupăce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urîciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descîntător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urîciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău.” (Deuteronom 18:11)

Acum aici nu se face nici o referire la la tipul de magie ,deoarece magia este doar rea . Oamenii , sau mai bine zis , cei ce practică magia au clasificat-o în albă şi neagră . Pentru Dumnezeu nu este nici o deosebire : albă sau neagră – ambele sunt păcat , şi ambele vor fi pedepsite .

Din păcate , cei ce practică magia sunt şi persoane religioase – ei cunosc unele versete din Sfintele Scripturi , şi chiar învaţă oamenii cum să se roage .

Pentru ei diferenţa este că : cei ce practică magie albă – fac doar bine , dezleagă (nu sunt sigur ce) , iar cei ce practică magia neagră – fac şi rău şi bine .

Magia este subtil introdusă prin diferite metode : Harry Potter , jocuri la calculator , desene animate .
Aşa oamenii sunt mai tentaţi să creadă în magie decât în Cuvântul lui Dumnezeu .