Ce este libertatea şi cum s-o foloseşti .

La articolul Care este diferenţa dintre libertate şi rebeliune ? am primit următorul comentariu:

„Cand ai definit rebeliunea ai apelat la dictionar.
Libertatea nici nu te-ai mai sinchisit sa o definesti in nici un fel. Crezi ca se subantelege? Sau crezi ca nu mai e nevoie sa definim un termen atat de banal.”

Definiţia dată de DEX:

„liber – 1) (despre persoane) care se bucură e libertate; independent din punct de vedere social şi politic; slobod.

2) (despre state, colectivităţi) care nu se află sub stăpânire străină; în stare de independenţă socială şi naţională; autonom; independent; slobod; suveran; neatârnat.

3) care este consfinţit prin lege; garantat de constitutie. votare liberă.

4) (despre acţiuni) care se efectueazг fără restricţii; care se face cu uşurinţă; nestânjenit; nestingherit.

5) (despre persoane) care nu este ocupat; disponibil.

6) (despre persoane) care poate acţiona după buna cuviinţă; care nu este lipsit de dreptul de a se deplasa după bunul plac; aflat în stare de independenţă fizică şi psihică.

Dumnezeu a dat omului libertatea să ia decizii independent însă îl previne asupra consecinţelor .

Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul.

Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui, şi să păzeşti poruncile Lui, legile Lui şi rînduielile Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti, şi ca Domnul, Dumnezeul tău să te binecuvinteze în ţara pe care o vei lua în stăpînire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta, şi te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei şi să le slujeşti, vă spun astăzi că veţi peri, şi nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpînire, după ce veţi trece Iordanul.

Iau azi cerul şi pămîntul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvîntarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămînţa ta, iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultînd de glasul Lui, şi lipindu-te de El: căci de aceasta atîrnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale, şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac şi Iacov„.” (Deuteronom 30:15-20)

Dumnezeu ne vrea liberi de păcat .

Dumnezeu urăşte păcatul din viaţa omului dar nu urăşte omul .

Spune-le: ,Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă dela calea lui şi să trăiască. ‘ntoarceţi-vă, întoarceţi-vă dela calea voastră cea rea! Pentruce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel?” (Ezechel 33:11)

Căci dacă nu ascultăm de Dumnezeu – automat am ales moartea :

,Adevărat, adevărat, vă spun„, le-a răspuns Isus, ,,că, oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului.” (Ioan 8:34)

Păcatul dă dependenţă şi omul nu poate să ia decizii fără ca să fie afectat de păcat . Atunci nu putem vorbi despre nici o libertate – este o iluzie de libertate ,însă în realitate acţiunile lui sunt strâns legate de păcat . Am auzit cum tineri au ajuns să fure deoarece erau depedenţi de droguri , de jocuri de noroc . Sunt sigur că dacă nu erau drogurile sau jocurile în viaţa lor nu ajungeau să fure .

Ai libertatea de a alege : o veşnicie în iad sau o veşnicie cu Cel ce te doreşte în Împărăţia cerurilor .

Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.

Acceptă libertata dată de Domnul Isus şi fii un copil a lui Dumnezeu . În fine ,tu alegi – dar ai grijă ce-ţi doreşti .De alegerea ta ţine veşnicia ta . Poftele şi păcatul nu-ţi vorbesc de veşnicia ta însă Cuvântul lui Dumnezeu îţi promite o mare binecuvântare – viaţa veşnică :

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. Dumnezeu, în adevăr, n’a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El.”(Ioan 3:16-17)