Homosexualii folosesc un semn al unuia din legămintele care L-a făcut Dumnezeu cu oamenii .

După 1500 de ani după creaţie Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.
I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ şi S-a mâhnit în inima Lui.
Şi Domnul a zis: „Am să şterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut.”
(Genesa6:5-7)

În acea perioadă Noe a făcut o corabie (arcă ) şi s-a salvat el ,familia lui şi toate animalele de pe pământ .

După potop , Noe a coborât pe pământ .

Dumnezeu a mai vorbit lui Noe şi fiilor lui care erau cu el şi a zis:
„Iată, Eu fac un legământ cu voi şi cu sămânţa voastră care va veni după voi; cu toate vieţuitoarele care sunt cu voi, atât păsările, cât şi vitele şi toate fiarele de pe pământ care sunt cu voi; cu toate cele care au ieşit din corabie şi cu orice alte dobitoace de pe pământ . Fac un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului şi nu va mai veni potop ca să pustiască pământul.”

Şi Dumnezeu a zis: „Iată semnul legământului pe care-l fac între Mine şi voi şi între toate vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci: curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine şi pământ. Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor; şi Eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine şi voi şi dintre toate vieţuitoarele de orice trup; şi apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură. Curcubeul va fi în nor; şi Eu Mă voi uita la el ca să-Mi aduc aminte de legământul cel veşnic dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele de orice trup de pe pământ.””(Genesa 8: 8-16)

Iată ce aflăm despre curcubeu :

-curcubeul este semnul legământului lui Dumnezeu cu toţi oamenii în veci – „nici o făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului” .

– va apărea când se va strânge norii deasupra pământului ,

– curcubeul se va arăta în nori ,

– va fi ca un semn de aducere aminte .

Cred că curcubeul nu trebuie privit ca un semn de aducere aminte pentru Dumnezeu ci mai mult pentru oameni – ca ei să-şi aducă aminte că Dumnezeu a omorât / pedepsit o lume întreagă pentru răutatea ei .

Homosexualii folosesc simbolul curcubeului deşi nu realizează că acesta este o dovadă a faptului că Domnul a pedepsit lumea pentru păcatele ei . Unii dimpotrivă , doresc să spună că Dumnezeu este doar dragoste şi El nu pedepseşte . Dar tocmai curcubeul este în cer ca să ne arate că Dumnezeu pedepseşte păcatul . Faptul că nu va mai fi potop nu înseamnă că nu mai sunt pedepse .

Este un paradox să afirmi că Dumnezeu nu pedepseşte şi să foloseşti ca simbolică un semn al legământului lui Dumnezeu după ce a fost pedepsită o lume întreagă.
Imoralii explică curcubeul ca pe o diversitate – multe culori înseamnă diversitate pentru ei . Diversitate pentru ce ?

#creatie, #dumnezeu, #homosexualitate, #imoralitate, #moarte, #nedescriminare, #pacat