Cum să rezolvi conflictele ?

Deoarece suntem înconjuraţi de mulţi oameni , iar toţi oamenii sunt diferiţi – se întâmplă să fie şi cazuri în care avem neînţelegeri unii cu alţii . Uneori neînţelegerile rămân nerzolvate. Ce să faci ca să rezolvi un conflict ?

Domnul Isus a dat o soluţie .

În predica de pe munte ,Domnul Isus a prezentat două situaţii :

Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului, şi du-te întîi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.

Caută de te împacă de grab cu pîrîşul tău, cîtă vreme eşti cu el pe drum; ca nu cumva pîrîşul să te dea pe mîna judecătorului, judecătorul să te dea pe mîna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă. Adevărat îţi spun că nu vei ieşi deacolo pînă nu vei plăti cel din urmă bănuţ.„”(Matei 5:23-26 )

În prima situaţie – fratele tău are ceva împotriva ta , iar în a două tu eşti vinovat . Ceea ce este comun la ambele – indiferent dacă eşti vinovat sau nu– este că tu trebuie să cauţi să te împaci . Nu aştepta ca cineva să vină să caute împăcarea cu tine .Mulţi îşi fac scenarii în minte cum Cutărescu vine şi îşi cere iertare şi imploră … . Domnul Isus spune că fiecare trebuie să caute să se împace cu fratele său – să nu aştepte când persoana cu care ai o neînţelegere va face primul pas .

Cu adevărat – doar mândria ne ţine departe . Uneori suntem prea mândri ca să facem primul pas şi nu ştim să iertăm . Ştiind acest lucru , Domnul îi spune lui Petru când acesta Îl întreabă :

Atunci Petru s’a apropiat de El, şi I-a zis: ,,Doamne de cîte ori să iert pe fratele Meu cînd va păcătui împotriva mea? Pînă la şapte ori?„ Isus i-a zis: ,,Eu nu-ţi zic pînă la şapte ori, ci pînă la şaptezeci de ori cîte şapte.” (Matei 18:21-22)

Cât de importantă este iertarea !

Cerem iertare şi aşteptăm să fim iertaţi – dar noi putem oferi altora această iertare ?

Imediat după ce Isus învaţă ucenicii rugăciunea „Tatăl nostru ”spune

Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.” (Matei 6:14-15)

Adu-ţi aminte când ai iertat ultima dată ?

Cum a fost iertarea ta ? Ori te regăseşti şi tu printre aceea care spun că „eu iert dar nu uit ” ?

Dumnezeu ne-a iertat de păcatele noastre şi nu-Şi mai aduce aminte de ele . El ne oferă un exemplu de iertare .

Uneori nu dorim să uităm . Dar nu ştim că aceasta ne va afecta gândirea şi ne va afecta şi relaţiile cu cei din jur . De aceea Domnul Isus a spus să iertăm de 490 de ori (pe zi aceasta înseamnă cam o dată la două minute ) – ceea ce însemna să fim gata să iertăm totdeauna.

Cum să previi un conflict .

În primul rând să te porţi corect faţă de cei din jur . Ca să faci acest lucru este bine să studiezi Sfintele Scripturi , deoarece :

„Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:16-17 )

Biblia este plină de sfaturi , dar unul cuprinde aproape toate sfaturile din Biblie :

,Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.`` ,,Aceasta este cea dintîi, şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: , iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.`” (Matei 22:37-39)

Cum să confrunţi în situaţie de conflict .

Iarăşi Domnul Isus a dat scenariu perfect cum să confrunţi pe cineva care a greşit

– Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai cîştigat pe fratele tău.

– Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentruca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.

– Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgîn şi ca un vameş.”(Matei 18:15-17)

Nu zic că nu trebuie să-l ierţi ,dar persoana care a greşit trebuie confruntată – trebuie să i se arate starea ei .

Primul pas este să o confrunţi direct ,unul la unu . Aceste lucru necesită curaj dar aşa e corect . Nu e frumos când cineva în loc să-şi rezolve conflictul cu persoana nemijlocit implicată – o bârfeşte la toţi .

Al doilea pas . Dacă nu te ascultă , mai ia unul sau doi martori . Ca să nu poată să spună că nu ai discutat întâi şi să ai martori cu tine.

A treilea pas . Spune situaţia Bisericii (dacă este creştin ). În cazul în care nu va asculta de biserică – rupe legătura cu această persoană . În perioada când a venit Isus pe pământ evreii nu aveau legături cu păgânii iar vameşii erau cei mai dispreţuiţi din popor .

Înainte de a confrunta pe cineva , este bine să te uiţi la starea ta – să analizezi dacă nu e şi partea ta de vină în situaţia creată .

#biblia, #comunicare, #dragoste, #dumnezeu, #educatie, #isus, #pericol, #sfaturi