Dumnezeu care vindecă (Iehova rafa)

În Vechiul Testament , Dumnezeu S-a prezentat sub mai mute nume : Adonai , Elohim , El Şadai , El Roi , El Elion , Iehova . Fiecare din aceste nume arată o latură a caracterului lui Dumnezeu .

În articolul de azi voi prezenta numele Iehova rafa , ceea ce înseamnă Dumnezeu care vindecă .

Interesant este faptul că în ultumul timp tot mai des se aude despre epidemii care cuprind ţări întregi , de boli care afectează mulţi oameni şi , se pare , că încă nu şi-au găsit leacul . Interesant este faptul că Dumnezeu Se prezintă în Biblie ca un Mare medic ,deci să vedem ce vindecă El .

Ce vindecă Dumnezeu .

Sfânta Scriptură ne redă cazul împăratului Ezechia care era bolnav de moarte :

În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Proorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el, şi i-a zis: ,,Aşa vorbeşte Domnul: ,Rînduieşte ce ai de rînduit casei tale, căci vei muri, şi nu vei mai trăi.„…

Isaia, care ieşise, n’ajunsese încă în curtea din mijloc, cînd cuvîntul Domnului i-a vorbit astfel: ,,’ntoarce-te şi spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: ,Ţi-am auzit rugăciunea, şi ţi-am văzut lacrămile. Iată că te voi face sănătos; a treia zi, te vei sui la Casa Domnului.Voi mai adăuga cincisprezece ani la zilele tale. (2 Împăraţi 20:1,4-6)

Dumnezeu poate vindeca boli de moarte , chiar şi acelea care nu pot fi vindecate de doctori . În multe cazuri Dumnezeu a vindecat , chiar şi în zilele noastre . Dumnezeu nu a vindecat doar în trecut dar face acest lucru şi în prezent .

Vindecă orice rană şi durere .

„De ce te plîngi de rana ta, de durerea, pe care ţi-o pricinuieşte boala ta? Pentru mulţimea nelegiuirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri! Totuş, toţi cei ce te mănîncă vor fi mîncaţi, şi toţi vrăjmaşii tăi, toţi, vor merge în robie; cei ce te jăfuiesc vor fi jăfuiţi, şi voi da pradă pe toţi cei ce te prădează. Dar te voi vindeca, şi îţi voi lega rănile, zice Domnul. Căci ei te numesc: ,Cel izgonit,` ,Sionul acela de care nimănui nu-i pasă.„”(Ieremia 30:15-17)

Vindecă şi bolile de naştere .

În timpul în care Domnul Isus a fost pe pământ a întâlnit un orb din naştere şi l-a vindecat .

„Cînd trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere. Ucenicii Lui L-au întrebat: ,,’nvăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s’a născut orb?„ Isus a răspuns: ,,N’a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui; ci s’a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.” (Ioan 9:1-3)

Dumnezeu cu adevărat vindecă toate tipurile de boli , chiar şi a înviat morţii . Însă cel mai grav că nu toţi realizează care este cauza bolii … şi reacţionează greşit .

Cauza bolii .

Cele mai frecvente menţiuni ale cauzei sunt păcatul . Păcatul din viaţa noastră poate fi o cauză a bolii care o purtăm în trupul nostru (vreau să menţionez din start că nu e singura cauză ).

În cazul orbului , ucenicii lui Isus L-au întrebat ,,Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s’a născut orb?„

Cel mai grav este că păcatele părinţilor pot afecta copii . Ca şi părinte realizezi tu acest lucru ?

„De ce te plîngi de rana ta, de durerea, pe care ţi-o pricinuieşte boala ta? Pentru mulţimea nelegiuirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri! ( Ieremia 30:15 )

În cazul împăratului David , când a poruncit numărătoarea copiilor (ceea ce nu trebuia să facă ) Dumnezeu a pedepsit tot poporul . Pentru neascultarea împăratului a suferit tot poporul .

„ Du-te şi spune lui David: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,’ţi pun înainte trei urgii; alege una din ele, şi te voi lovi cu ea.„ Gad s’a dus la David, şi i-a zis: ,,Aşa vorbeşte Domnul: ,Primeşte: sau trei ani de foamete, sau trei luni în timpul cărora să fii nimicit de protivnicii tăi şi atins de sabia vrăjmaşilor tăi, sau trei zile în timpul cărora sabia Domnului şi ciuma să fie în ţară şi îngerul Domnului să ducă nimicirea în tot ţinutul lui Israel. Vezi acum ce trebuie să răspund Celui ce mă trimete.„ David a răspuns lui Gad: ,,Sînt într’o mare strîmtorare! Să cad în mînile Domnului, căci îndurările Lui sînt nemărginite; dar să nu cad în mînile oamenilor!„ Domnul a trimes ciuma în Israel, şi au căzut şaptezeci de mii de oameni din Israel.”(1 Cronici 21:10-14)

O altă cauză a bolii poate fi şi cauzele naturale (lipsa de alimentare coretă , accident ) aşa cum a fost şi cazul lui Timotei care suferea de boli de stomac . De obicei misionarii investesc în vestirea Evangheliei timpul lor , efortul lor dar şi sănătatea lor .

Să nu mai bei numai apă, ci să iei şi cîte puţin vin, din pricina stomahului tău, şi din pricina deselor tale îmbolnăviri.” (1 Timotei 5:23 )

Ţin să specific că vinul era considerat ca şi medicament (în cantităţi reduse ).

Cum să te vindeci .

Sunt câţiva paşi care trebuie să-i faci :

– să asculţi cu luare aminte de glasul Domnului ,

– să faci ce este bine înaintea lui Dumnezeu ,

– să asculţi de poruncile Lui ,

– să păzeşti toate poruncile Lui.

El a zis: ,,Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui, şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu cari am lovit pe Egipteni; căci Eu sînt Domnul, care te vindecă.„”(Exod 15:26)

– să te rogi lui Dumnezeu .

– să te smereşti ,

– să te abaţi de la căile tale rele .

dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate dela căile lui rele, -îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara.”(2 Cronici 7:14)

– să apelezi la Dumnezeu căci „tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită, şi le leagă rănile.”

– să mori faţă de păcat . Să renunţi la obiciurile tale rele ,la orice mod de viaţă păcătos .

El (Isus) a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentruca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.”(1 Petru 2:24)

-să nu neglijezi medicamentele . Dumnezeu nu afirm că medicamentele sunt de prisos , chiar folosirea lor este încurajată .Dumnezeu lucrează în multe feluri .

În concluzie : cauzele bolii sunt ,de obicei , păcatul din viaţa noastră sau un mod nesănătos de viaţă însă Dumnezeu poate da vindecare în orice situaţie .

Din păcate mulţi tineri care sunt dezamăgiţi şi suferă nu ştiu că Dumnezeu poate să le vindece inima şi sufletul de orice dezamăgire (căci El nu a dezamăgit pe nimeni) şi să dea bucurie şi pace celor ce cred în Isus ca Domn şi Mântuitor .

Dacă eşti bolnav este bine să te cercetezi în faţa lui Dumnezeu şi dacă este nevoie să-ţi ceri iertare pentru păcatul comis şi să renunţi la el .

#biblia, #dumnezeu, #inima, #isus, #pacat