Ce spune Biblia despre destin ?

Zilele acestea am fost întrebat ce spune Biblia despre destin . Am hotărât să răspund printr-un articol.

Ce este destinul ?

Pentru început să definim destinul .De obicei destinul este înţeles ca şi

1) fortă supranaturală care determină în mod irevocabil cursul evenimentelor; fatalitate; ursită; soartă. 2) ansamblu de evenimente consecutive care au loc independent de voinţa unui om şi care compun viata lui.

Unii presupun că sunt în viitor unele evenimente pregătite special pentru ei şi care vor avea loc fie că doresc sau fie că nu doresc .

La destin se face referire atunci când se prezintă evenimente care nu mai pot fi evitate .

Sunt unele evenimente prezentate în Biblie care se vor întâmpla .

Biblia prezintă unele evenimente care vor avea loc în viitor şi care nu vor putea fi oprite de nimeni , căci Domnul Isus ne spune

Căci adevărat vă spun, cîtă vreme nu va trece cerul şi pămîntul, nu va trece o iotă sau o frîntură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întîmplat toate lucrurile.” (Matei 5:18)

Apoi cartea Apocalipsa ne vorbeşte despre venirea Antihristului , despre fiara şi proorocul mincinos , despre împărăţia de 1000 de ani , despre faptul că vor fi un cer nou şi un pământ nou ,despre faptul că diavolul şi îngerii lui vor fi aruncaţi în iad , că va fi o judecată …. .

Toate acestea sunt evenimente care le-a hotărât Dumnezeu să se întâmple .

Eu am vestit dela început ce are să se întîmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ,Hotărîrile Mele vor rămînea în picioare, şi ‘mi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.” (Isaia 46:10 )

Dumnezeu este Atotştiutor şi El cunoaşte şi viitorul nostru .

Dumnezeu ne-a pregătit fapte bune în care să umblăm .

Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi sîntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” (Efeseni 2:8-10)

Întrebarea unor era dacă omul este mântuit prin fapte sau prin credinţă şi în Epistola către Efeseni , Pavel explică că mântuirea vine prin credinţă , iar drept rezultat viaţa de creştin trebuie să fie caracterizată de fapte bună . Deci credinţa neapărat duce la fapte bune , nu invers.

Aceasta nu înseamnă că suntem predestinaţi la fapte bune . Acestea urmează să fie făcute de om ,adica el trebuie conştient să le aleagă .

Dumnezeu spune poporului Israel înainte să intre în ţara Canaan:

Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul. Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui, şi să păzeşti poruncile Lui, legile Lui şi rînduielile Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti, şi ca Domnul, Dumnezeul tău să te binecuvinteze în ţara pe care o vei lua în stăpînire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta, şi te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei şi să le slujeşti, vă spun astăzi că veţi peri, şi nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpînire, după ce veţi trece Iordanul. Iau azi cerul şi pămîntul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvîntarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămînţa ta,” (Deuteronom 30:15-19 )

În faţa omului sunt puse alegerile : binele sau răul . Dumnezeu prezintă omului şi consecinţele fiecărei alegeri ca omul să poată alege singur şi responsabil de urmări.

Ce putem face ca să ne cunoaştem viitorul ?

E simplu :

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” (Ioan 1:12 )

Cei care aleg viaţa au făcut următorii paşi :

-L-au primit pe Isus ca Domn şi Mântuitor al vieţii lor .

-cred în Numele Lui .

– sunt copiii lui Dumnezeu .

Cei care nu au ales aceste lucruri – vor arde în iad .

Aşa prezintă lucrurile Sfânta Scriptură , nu eu .

Deci , Biblia nu vorbeşte despre destin în nici un fel . Doar într-un caz , putem spune că a fost destin – când vorbim de viaţa lui Isus Hristos , în rest fiecare face o alegere în viaţa lui – oalegere care ţine de veşnicii .

Tu ce ai ales ?

#biblia, #isus, #social