El Elion – Dumnezeu Cel Preaînalt .


Astăzi vom discuta despre un alt nume al lui Dumnezeu , şi anume El Elion . Acest nume Îl desemnează pe Dumnezeu drept conducătorul suprem al întregului univers. Traducerea Numelui El Elion este Dumnezeu cel Preaînalt , ceea ce înseamnă că mai înalt ca EL nu este nimeni după poziţie în tot universul .

El stăpâneşte peste timpuri şi peste oameni .

Împăratul Babilonului când şi-a revenit după şapte vremi a afirmat :

După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadneţar, am ridicat ochii spre cer, şi mi-a venit iarăş mintea la loc. Am binecuvîntat pe Cel Prea ‘nalt, am lăudat şi slăvit pe Cel ce trăieşte vecinic, Acela a cărui stăpînire este vecinică, şi a cărui împărăţie dăinuieşte din neam în neam. Toţi locuitorii pămîntului sînt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pămîntului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mîniei Lui, nici să-I zică:,, Ce faci?„” (Daniel 4:34-35)

Din spusele lui Nebucadneţar putem afla următoarele lucruri despre Dumnezeu :

– stăpânirea Lui este veşnică ,

– împărăţia Lui dăinuieşte din neam în neam ,

– toţi locuitorii sunt o nimica înaintea Lui ,

– El face ce vrea cu oastea cerului şi cu locuitorii pământului şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui .

Trebuie să recunoaştem şi noi că stăpânirea Lui este veşnică şi El stăpâneşte peste locuitorii pământului şi cerului . El ne-a creat şi nimeni nu Îl va putea opri în mânia Lui căci nu este nimeni nici aici pe pământ şi nici în ceruri să-I spună „Ce faci ?” .

Apoi proorocul Isaia zice :

„Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremile străbune; căci Eu sînt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sînt Dumnezeu, şi nu este niciunul ca Mine. Eu am vestit dela început ce are să se întîmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ,Hotărîrile Mele vor rămînea în picioare, şi ‘mi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea. Eu chem dela răsărit o pasăre de pradă, dintr’o ţară depărtată, un om ca să împlinească planurile Mele: da, Eu am spus, şi Eu voi împlini; Eu am plănuit şi Eu voi înfăptui.” (Isaia 46:9-11 )

Iarăşi se menţionează că nu este alt dumnezeu şi că El este Unicul . El ştie totul ce se va întâmpla de la început , chiar şi faptul că eu voi scrie acest articol şi ştie ceea cî ti îl vei citi . Ştie ce gâdeşte fiecare şi ce face fiecare , nu există faptă care să-I fie necunoscută, pentru El nu sunt surprize , nu putem face nimic care să-L surprindă .Mai mult de atât ; Dumnezeu îşi aduce la împlinire voia Sa indiferent că dorim noi acest lucru sau nu .

În rugăciunea sa Daniel afirmă că :

A Lui este înţelepciunea şi puterea.

El schimbă vremurile şi împrejurările;

El răstoarnă şi pune pe împăraţi;

El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi!

El descopere ce este adînc şi ascuns;

El ştie ce este în întunerec şi

la El locuieşte lumina….” (Daniel 2:20-22)

Aceste caracteristici sunt toate ale Dumnezeului nostru , în adevăr avem un Dumnezeu extraordinar !

El stăpâneşte peste vieţile oamenilor .

Dumnezeu poate face o femeie stearpă sau să-i dea copii . Unul din aceste cazuri este cazul lui Ana , mama lui Samuel :

Dar Anei îi dădea o parte îndoită; căci iubea pe Ana. Dar Domnul o făcuse stearpă. Protivnica ei o înţepa dese ori, ca s’o facă să se mînie, pentru că Domnul o făcuse stearpă.” (1 Samuel 1:5-6)

Dumnezeu poate îmbolnăvi sau poate face pe cineva sănătos , poate să dea viaţă şi poate să omoare – Lui Îi stau toate acestea în putere şi nu este nimeni care să poate face aceste lucruri în afară de El .

Domnul omoară şi învie, El pogoară în locuinţa morţilor şi El scoate de acolo. Domnul sărăceşte şi El îmbogăţeşte, El smereşte şi El înalţă ,El ridică din pulbere pe cel sărac, Ridică din gunoi pe cel lipsit. Ca să-i pună să şadă alături cu cei mari. Şi le dă de moştenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă; Căci ai Domnului sînt stîlpii… pămîntului, Şi pe ei a aşezat El lumea. El va păzi paşii prea iubiţilor Lui, Dar cei răi vor fi nimiciţi în întunerec; Căci omul nu va birui prin putere. Vrăjmaşii Domnului vor tremura, Din înălţimea cerului El ‘şi va arunca tunetul asupra lor; Domnul… va judeca marginile pămîntului .” (1 Samuel 2:6-10)

Cel mai mult de aici mi-a plăcut expresia „El va păzi paşii prea iubiţilor Lui”. Cu bucurie pot să constat că Dumnezeu Se îngrijeşte de viaţa celor ce-L iubesc dar stăpâneşte şi peste vrăjmaşii Săi .

El stăpâneşte peste Satana .

Când a dorit să-l chinuie pe Iov , Satana a mers la Dumnezeu să-şi ceară voie şi niciodată nu a mers mai departe decât i-a permis Dumnezeu .

Domnul a zis Satanei: ,,Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pămînt. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate dela rău.„ Şi Satana a răspuns Domnului: ,,Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?…..

Domnul a zis Satanei: ,,Iată, îţi dau pe mînă tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mîna.„ Şi Satana a plecat dinaintea Domnului.” (Iov 1:8-9, 12)

Din păcate , mulţi ajung să se închine Diavolului decât lui Dumnezeu şi cred că vor ajunge să se bucure veşnic de bunăvoinţa Satanei ; dar nu ştiu că vor arde împreună cu Diavolul în iazul de foc şi pucioasă .

Care trebuie să fie atitudinea mea ?

1. Exact ce a făcut şi Nebucadneţar :

– să-L binecuvântăm ,

– să-L lăudăm ,

– să-L slăvim .

2. Când sunt chemat să fac voia Lui să fiu conştient că am un rol în toată lucrarea lui Dumnezeu .

3. Să cer înţelepciunea de la Dumnezeu .

4. Să mă tem de Dumnezeu nu de diavol .

5. Să-L iubesc pe Dumnezeu , căci toate lucrurile sunt pentru binele celor ce-L iubesc .

6. Să-I mulţumim pentru toate lucrurile .

Care din aceste puncte lipsesc în viaţa ta ?

Ce crezi că trebuie să schimbi în viaţa ta ?

Fie ca Dumnezeu cel Preaînalt să-ţi dea înţelepciune ca să-ţi trăieşti viaţa într-un mod plăcut Lui şi să faci în totul voia Lui .

#biblia, #desfatare, #dragoste, #dumnezeu