Începe o nouă sesiune la facultatea de Tehnologii Informaţionale

Începe o nouă sesiune în cadrul Institutul de Sudii Biblice Inductive din Moldova , la facultatea de Tehnologii Informaţionale – „Plantarea de Biserici” , în perioada de 19-31ianuarie 2009 .

La aceată sesiune va fi predat cursul Numele lui Dumnezeu şi Principii de Plantare de biserici în baza unui studiu profund în cartea Faptele Apostolilor.

Această sesiune am trecut-o în vara anului trecut , şi pot să vă spun că este un curs deosebit care îţi dă siguranţă în viaţa de credinţă şi învaţă principii plantare a bisericii pe baza bisericii primare.

Sesiunea va avea loc în incinta bisercii „Sfânta Treime ” , bd. Dacia 13 , Chişinău .
Telefoane de contact : 383006 Artur .

Care este diferenţa dintre idol şi erou ?

Un cititor a lansat pe blog următoarea întrebarea „care este diferenţa dintre idol şi erou ?”. În acest articol voi prezenta aceată diferenţă .

Idolul conform DEX este definit ca „1) reprezentare antropomorfă a unei divinităţi (în formă de statuie, imagine etc.), constituind obiect de adoraţie la păgâni; divinitate păgână. 2) fig. persoană sau lucru care este obiectul unei adoratii.

Cred că autorul întrebării a avut în vedere adorarea unei persoane .

În lumea de azi idoli sunt staruri – oameni de succes care sunt şi oameni publici (în majoritatea cazurilor sunt actori , sportivi , cântăreţi ). Cel mai des adorarea are ca efect multiplicare sau imitarea felului de a fi ca şi idolul . Nu ştiu dacă imitarea va duce la aceeaşi popularitate sau la acelaşi statut ca şi persoana adorată dar unii încearcă totuşi … .

Idolii (persoanele adorate ) caută slavă deşartă , o slavă care nu durează (vezi cazurile vedetelor din anii 90 ). Este deşartă căci nu aduce nimic bun , este doar o pierdere de timp , energie şi resurse . Cu adevărat cineva spunea că „lucrurile mari nu se fac cu gălăgie ci cât mai discret” .

Cel mai des persoanele care caută această slavă duc un mod de viaţă imoral ,cu multe relaţii , divorţ după divorţ , căsătorii de câteva luni , copii în afara căsătoriilor . Aici şi este pericolul – aceste persoane sunt adorate şi copiate … .Exact aşa un mod de viaţă au şi idolii (zeităţile păgâne) cum ar fi zeii Greciei antice sau a Romei antice . Nu e de mirarea că şi moralitatea popoarelor care venerau aceste zeităţi era discutabilă .

În Psalmul 73 scrie :

Totuş, era să mi se îndoaie piciorul, şi erau să-mi alunece paşii! Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiţi, cînd vedeam fericirea celor răi. Într’adevăr, nimic nu-i turbură pînă la moarte, şi trupul le este încărcat de grăsime. N’au parte de suferinţele omeneşti, şi nu sînt loviţi ca ceilalţi oameni. Deaceea mîndria le slujeşte ca salbă, şi asuprirea este haina care-i înveleşte. Li se bulbucă ochii de grăsime, şi au mai mult decît le-ar dori inima. Rîd, şi vorbesc cu răutate de asuprire: vorbesc de sus, îşi înalţă gura pînă la ceruri, şi limba le cutreieră pămîntul.” (Psalm 73:2-9)

Idolii sunt căutaţi de oameni pe la televizoare , la show-uri , li se cere părerea referitor la politică , economie , societate , ş.a. Iar cel mai des „Rîd, şi vorbesc cu răutate de asuprire: vorbesc de sus, îşi înalţă gura pînă la ceruri, şi limba le cutreieră pămîntul”.Iar sfârşitul lor este foarte rău – mor în singurătate , fără prieteni , dezamăgiţi , bolnavi . Dacă îi vei urma vei ajunge ca ei , nu te-ai gândit la asta ?

Sunt un exemplu rău pentru generaţia tânără . Dacă aşa vor deveni copii noştri , cum vor arăta nepoţii noştri ?

Cât de bine este să ai un idol ?

Să recapitulăm : idolii (persoane adorate) sunt în căutare de slavă deşartă , duc o viaţă imorală , îşi epuizează energia pentru lucruri care nu durează .

Domnul Isus a spus : „Nu vă strîngeţi comori pe pămînt, unde le mănîncă moliile şi rugina, şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strîngeţi-vă comori în cer, unde nu le mănîncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.” (Matei 6:19-21)

Ei generează copii ,de obicei copii jalnice .

Eroul conform DEX-ului este 1) persoană care se distinge prin bărbăţie, vitejie şi curaj pe câmpul de luptă. 2) persoană care se remarcă într-un domeniu de activitate prin muncă şi calităţi morale înalte. 3) personaj principal al unei opere literare.

Conform Bibliei , eroul este cel care ajunge la sfârşit şi este încununat. Deşi Biblia nu foloseşte acest termen ,erou , găsim în Apocalipsa o descriere asemănătoare :

Erou este cel care primeşte cununa , a biruit .

Bazat pe această afirmaţie găsim următoarele lucruri
1. Eroul iubeşte venirea lui Isus .

Deacum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în ,,ziua aceea„, Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.”(2 Timotei 4:8 )

2 .Este găsit bun şi rabdă ispita

Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci dupăce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.” (Iacov 1:12 )

3. Este credincios lui Dumnezeu până la moarte .

Fii credincios pînă la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.” (Apocalipsa 2:10 )

În termeni biblici aş putea spune că eroi sunt acei care şi-au dedat inima lui Isus şi aşteaptă venirea Lui , care sunt credincioşi până la moarte şi răbdă încercările care le au în viaţă . Cei care propovăduiesc mesajul împăcării cu Dumnezeu şi învaţă pe alţii să trăiască conform Cuvântului lui Dumnezeu aceea vor primi cunun de biruitori ..

4 Cel mai mare erou a fost Domnul Isus , El a purtat coroana de spini pentru ca fiecare să poată ajunge la Tatăl ceresc .

Însă în viaţa noastră mai sunt unele persoane care le-aş putea numi eroi ai naţiunii- aceştia sunt părinţii noştri .

Au avut curajul , responsabilitatea şi bucuria să ne crească pe noi . Ei sunt aceea care pentru binele copiilor s-au sacrificat de fiecare dată . Ei sunt aceea care au investit enorm în viaţa copiilor lor . Care au muncit pentru fericirea copiilor şi şi-au dorit să-i vadă în siguranţă .

Recunosc că a fost un câmp de bătălie – nu e uşor să creşti un adolescent răzvrătit , să-l povăţuieşti şi să-l fereşti de toate pericolele , chiar şi atunci când eşti neînţeles . Ei nu cer atenţie –ei doar o dăruiesc .

Tot ei sunt nevăzuţi – în tinereţea noastră ne vedem doar pe noi , pe ei în plasăm pe al doilea plan sau chiar pe ultimul .Ei sunt siguranţa zilei de mâine . Ei sunt acei care nu au parte de laude în fiecare zi , deşi le merită .

Este bine să fii erou ?

Ei pun accent pe valorile care dăinuiesc , care rămân şi sunt apreciate. Ei fac lucru de calitate şi au o răsplată în cer , pentru o veşnicie .

Nu este uşor uneori, căci vei face sacrificii , dar vei putea spune că s-a meritat .Ei generează alţii ca şi ei – cu aceleaşi calităţi .

Exemplele , fie rele fie bune , sunt urmate . Ce exemplu ai tu ?Pe care îl urmezi ?